Trump volledig tegengesproken door directeur National Intelligence

In tegenstelling tot wat Trump voortdurend brult heeft Dan Coats, Director of National Intelligence tijdens een hoorzitting voor de Intelligence Committee van de Senaat van de Verenigde Staten laten weten dat:

1. Noord-Korea nog wel degelijk een nucleaire dreiging vormt.

2. Iran zich daarentegen juist wèl houdt aan het onder Obama overeengekomen verdrag met betrekking tot ontwikkeling van nucleaire wapens.

3. ISIS beslist nog niet verslagen is.

via GIPHY