Voor een anti-speciesistisch anarchisme

GK! GROOT KA-PI-TAAL! Nu op TV!