Amnesty, het zij zo

Anticonceptie onder dwang

Dag tegen de mensenrechten