Muur om Trumps financiën scheurt

Nadat vorige maand het Supreme Court van de Verenigde Staten bepaalde dat Trump als president geen absolute immuniteit geniet tegen welk onderzoek of welke beslaglegging op documenten dan ook, verwees het de zaak van District Attorney van Manhattan Cyrus Vance (in dienst van de staat New York) naar de lagere gerechtshoven voor nadere specificatie van diens verzoeken.

In een verklaring voor een Grand Jury liet diens kantoor weten dat hun onderzoek een bredere basis had dan de politieke motivatie, of slechts die van het aan Stormy Daniels betaalde zwijggeld, waarvan Trumps advocaten hen beschuldigden, en dat het om een crimineel onderzoek ging naar bank-, verzekerings- en belastingfraude.

Dit onderzoek was onder andere begonnen naar aanleiding van Michael Cohens uitspraken tijdens diens hoorzitting, dat Trump structureel zijn vermogen als zijnde groter presenteerde wanneer hij een lening of verzekering nodig had, maar lager als het belastingen betrof. Vandaar dat Cyrus Vance zowel de belastinggegevens als de financiële gegevens van Trump nodig heeft, ter vergelijking. Daarvoor is er inzage gevraagd bij zijn accountantskantoor Mazars, maar ook bij zijn belangrijkste geldschieter Deutsche Bank.

Deutsche Bank heeft een dubieuze reputatie als witwasser van allerlei zwarte vermogens, vooral ook van die uit Rusland afkomstig, en in dat licht bezien is het zeer verdacht dat zij de enige bank was die begin jaren negentig nog zaken met Trump wou doen. Trump was in die tijd aan alle kanten rampzalig failliet gegaan en geen enkele bank in de VS wou zijn vingers er meer aan branden. Ook naar aanleiding hiervan is inzage geëist door onder diverse congrescommissies, maar daar zijn nog geen ontwikkelingen in.

Maar laat het nu toch Deutsche Bank zijn die ineens voldaan heeft aan de eis van District Attorney Vance in verband met diens onderzoek, en de gevraagde informatie heeft overhandigd. En zoals gezegd, dit is een zaak die door de staat New York gevoerd wordt, hier is geen federaal pardon tegen mogelijk (Trump zou op zeker moment kunnen aftreden en zich door Pence laten pardonneren als het een federale zaak betrof, zoals Nixon dat door Ford liet doen).

Net nu ik eens iets aan mijn gewicht wou doen zal ik balen popcorn nodig hebben, bálen!