De zaken Trump

Hoe staat het inmiddels met alle rechtszaken tegen Trump? Welnu, zoals bekend gaat alles in een nauwelijks waarneembaar tempo vooruit, maar nu ik een paar weken door drukte elders er niet over heb geschreven zijn er toch wel duidelijke punten van progressie waarneembaar.

Zo heeft Special Counsel Jack Smith alle juridische blokkades die Mike Pence probeerde op te werpen teniet weten te doen, en heeft Mike Pence inmiddels wel degelijk onder ede moeten verklaren over wat hij weet van de gebeurtenissen op 6 januari 2021, en over wat Trump toen gezegd en gedaan heeft. Dat is een ernstige zaak voor team Trump, want het betreft hier iemand die zich in de nauwste kringen rond Trump bevond. Bovendien was hij degene die volgens Trump de verkiezingen ongeldig moest verklaren.

In dat licht bezien lijkt de volkomen radiostilte rond Mark Meadows, Trumps stafchef, vreemd. Deskundigen wijzen erop dat dit kan betekenen dat Meadows zèlf doelwit kan zijn van Justitie, en een doelwit ondervragen heeft geen zin omdat die zich dan op het Vijfde Amendement kan beroepen, dat zegt dat iemand geen verklaringen hoeft te doen die hem- of haarzelf in een crimineel daglicht zouden stellen (waarom die regel bestaat begrijp ik eigenlijk niet, maar de VS is niet het enige land dat zo’n regeling heeft, dus er zal wel een bepaalde logica achter zitten).

Dan liet afgelopen januari District Attorney Fani Willis tot tamelijk grote opwinding weten dat aanklachten imminent – ophanden – waren, maar blijkbaar waren ze dat toch niet, want er is nog niemand aangeklaagd in die zaak. Nu speelde daar ten eerste, zoals ze zelf zei, dat “op handen zijn” in juridische zin toch wat langer kan duren dan in normale zin, maar ook bleken er alsnog bepaalde mensen mee te willen werken met het onderzoek die dat eerst niet wilden, waardoor er extra tijd vrijgemaakt moest worden ook die nog te ondervragen. Het bericht dat er nu 8 mensen die zich ten onrechte als kiesman voor Trump hadden willen presenteren immuniteit is aangeboden lijkt daarmee in overeenstemming te zijn. Immuniteit wordt aan getuigen geboden om hen de gelegenheid te bieden te getuigen over anderen zonder daarbij het gevaar te lopen zelf aangeklaagd te worden vanwege hun getuigenis. Ze mogen zich dan ook niet meer met het Vijfde Amendent op hun zwijgrecht  beroepen.

Mensen die zich mogelijk in het vizier van Willis bevinden zijn onder andere Rudy Giuliani, John Eastman, Lindsey Graham en ook Donald Trump zelf, allemaal vanwege het proberen af te (laten) keuren dan wel vervalsen van de verkiezingen in Georgia.

Dan is er de zaak met betrekking tot de achtergehouden topgeheime documenten in Mar-A-Lago. Die staat ook bepaald niet stil, er is namelijk net een hele serie nieuwe dagvaardingen verstuurd, voor een belangrijk deel aan medewerkers van Mar-a-Lago. Saillaint detail is dat er nu één medewerker volledig met Justitie mee lijkt te werken in deze zaak. Justitie wil vooral weten wat er na opeising van de documenten door Justitie met die documenten is gebeurd. Ook voor de ernst van de uiteindelijke aanklacht is het van belang wàt Trump eigenlijk precies met die documenten deed of van plan was.

Waar we niet al teveel meer over gehoord hebben is de zaak van de staat New York tegen de Trump Organization. Die kan rampzalige gevolgen hebben voor de Trump Organization, voorlopig richt men zich op een schadeclaim van 250 miljoen en mogelijk een verbanning van het bedrijf uit de staat New York. Volgens voormalig Trumpmedewerker Michael Cohen zou die schade nog wel eens veel hoger op kunnen lopen. Trump heeft wel al moeten verschijnen ter ondervraging. Je kùnt je bij een civiele zaak ook op je zwijgrecht beroepen, maar in tegenstelling tot een strafzaak in het Amerikaanse recht, kan dat door de jury dan wel tegen je gebruikt worden als zijnde verdacht. Trump heeft dat dus niet gedaan in deze kwestie

Waar er wel al een aanklacht heeft plaats gevonden is in de Stormy Danielszaak, door District Attorney van Manhattan Alvin Bragg, die gaat over het zwijggeld betaald aan haar wat later als een juridische kostenpost geboekt is. Mogelijk is er ook sprake van campagnefraude.

Tenslotte is er één zaak daadwerkelijk in de rechtszaal van start gegaan, namelijk de civiele zaak van E. Jean Carroll tegen Donald Trump, waarin zij hem van smaad beschuldigt omdat hij zegt dat zij liegt als ze beweert dat hij haar rond 1995 verkracht heeft.

Alhoewel deze zaak van alle genoemde zaken concreet niet de ernstigste gevolgen kan hebben voor Trump – het is een civiele zaak, alles wat er kan gebeuren is een financiële vergoeding en wellicht een gedwongen verklaring – vind ik het ethisch gezien misschien wel de belangrijkste. Vooral van deze zaak zie ik graag dat hij hem verliest, omdat hij dan eindelijk eens officieel tentoon wordt gesteld als het verachtelijk zwijn dat hij is.

Hier is een opname van zijn ondervraging, die al eind vorig jaar plaats vond. Trump begint rustig, maar je merkt dat hij steeds bozer wordt. Op zeker moment, als hij maar erop blijft hameren dat E. Jean Carroll niet zijn type was en hij haar dus nooit verkracht kon hebben, en dat hij gewoon eerlijk is en dat soort dingen hardop zegt, begaat hij ook nog de onbeschoftheid te zeggen dat de vrouwelijke advocaat die hem ondervraagt óók niet zijn type zou zijn.

Hilarisch in dat verband is trouwens het moment (dat zit niet in die lange video, maar is hier te zien) waarop hem een foto werd getoond met hem en E. Jean Carroll erop (omdat hij beweerde Carroll nooit ontmoet te hebben, waarmee hij dus om te beginnen al pijnlijk op een leugen betrapt werd), en hij dacht dat het zijn voormalige echtgenote Marla Maples was. Hoezo was zij dan niet zijn type?

Joe Tacopina

Die hele zaak loop niet lekker voor Trump. Zijn advocaat, Joe Tacopina, probeerde afgelopen week Carroll op klassieke manier in dit soort zaken onderuit te halen door haar belachelijk te maken omdat ze zich niet alles precies meer herinnerde. Maar dit soort dingen valt heden ten dage niet meer goed, en Carroll bleef ook overeind. Die hele Tacopina lijkt me een ongelukkige keuze, hij ziet er uit als een klassieke mafia-advocaat, die zó uit de cast van The Godfather weg had kunnen lopen. Je zíet hem gewoon met een afgesneden paardekop in de weer.

Kortom, het gaat allemaal verschrikkelijk traag, maar het gaat de goede – voor Trump slechte – kant op.

(Uitgelichte afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham
Joe Tacopina: Videostill ABC News)