Crimineel onderzoek naar Trumps handelen op 6 januari

Anonieme bronnen hebben gelekt dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie nu wel degelijk een direct crimineel onderzoek naar Donald Trumps handelen op 6 januari 2021 heeft lopen (achter een betaalmuur is het o.a op de Washington Post te lezen, maar anders kunt u hier een goede samenvatting ervan zien door Chris Hayes van  MSNBC).

De president wordt in de Verenigde Staten niet direct gekozen, maar door groepen kiesmannen per staat die in het Kiescollege uiteindelijk stemmen uitbrengen op de kandidaat die in hun staat gewonnen heeft. Het plan nu was om in bepaalde staten waar Trump zijns inziens onterecht verloren had een tweede groep van kiesmannen te sturen om zodoende zoveel verwarring te scheppen over wat nu de juiste groep kiesmannen voor die staat was dat de telling van stemmen door Pence tot stilstand zou komen. De overwinning van Biden zou dan wellicht op 6 januari niet bevestigd hebben kunnen worden

Men probeert nu vast te stellen in hoeverre Trump hierbij direct betrokken was, daarbij geleid door Rudy Giuliani en John Eastman. Ook heeft Justitie telefoongegevens van Trumps chef-staf Mark Meadows ontvangen.

Dat er íets van een onderzoek gaande was, was al eerder duidelijk, maar nu is duidelijker hoe diep het onderzoek gaat. Kortgeleden werd ook bekend dat Mike Pence’ chef-staf en zijn advocaat Greg Jacob verklaard hebben voor een Grand Jury. Zulke hoge regeringsfunctionarissen zijn nog niet eerder gedagvaard. Bovendien zijn er ook twee staatsafgevaardigden van Arizona (één van de staten die geprobeerd zou hebben valse kiesmannen te sturen) gedagvaard.

Chris Hayes wijst hier overigens op een wel heel saillant detail waar het de valse kiesmannen betreft. Eén van de advocaten die betrokken was bij dat plan gebruikt in een email namelijk zèlf expliciet de term “fake electors”, waarmee natuurlijk voor honderd procent de frauduleuze intenties aangetoond zijn en er op geen enkele wijze volgehouden kan worden dat men er oprecht van overtuigd was dat hùn groep van kiesmannen de correcte was. De betreffende advocaat zond overigens een mail erachter aan waarin hij – in navolging van Kellyanne Conway – suggereerde dat “alternative votes” waarschijnlijk een betere term was.

Het Ministerie van Justitie lijkt nu dus echt serieus op gang te zijn gekomen, en Merrick Garland heeft in een interview (deels hier te zien) nog eens benadrukt dat íedereen die verantwoordelijkheid draagt voor 6 januari ter verantwoording zal worden geroepen. Misschien, en ik hoop het van harte, heb ik teveel twijfels ten aanzien van hem gehad.

(Afbeelding: Video still All In door Chris Hayes MSNBC)