Hogepriesters van de Heilige Auto

Foutje: Fukushima stroomt over

Daarom: Wereldvoedseldag

Klimaatverandering bedreigt 80 procent van ecosystemen op aarde