Wederom geheime documenten gevonden in Mar-a-Lago

En wederom betreft het hier een geheel ander geval dan dat van de geheime documenten die bij Joe Biden en Mike Pence gevonden werden. Immers, die laatste twee hebben direct elke medewerking toegezegd om de betreffende documenten terug te geven, en bovendien schijnt het dat documenten in de VS nogal erg makkelijk geheim verklaard worden, waardoor het wel voorstelbaar is dat allerlei regerings- en overheidsfunctionarissen er wel eens een paar per ongeluk mee hebben genomen.

Zoals bekend heeft Trump echter gedurende een jáár gesteggeld met de National Archives, en moest de FBI uiteindelijk een huiszoeking doen om de betreffende documenten te pakken te krijgen. Bovendien betrof het niet slechts een paar, maar duízenden documenten waarvan circa 100 van zéér geheime aard waren.

En nu zijn er ná die huiszoeking alsnog geheime documenten aangetroffen, en niet alleen dat: een medewerker van Trump bleek er bovendien kopieën van op een USB-stick en een laptop te hebben.

Ik weet niet hoe ver Special Counsel Jack Smith met zijn onderzoek naar deze kwestie is, maar als hieruit niet afgeleid kan worden dat Trump kwaadaardige bedoelingen had met die documenten dan weet ik het ook niet meer. Zelfs ná een huiszoeking hield hij nog documenten achter, en wat moest die medewerker met die kopieën ervan?

Gezien de oesterachtige geslotenheid van het Amerikaanse Ministerie van Justitie is het moeilijk te zeggen hoe ver Jack Smith precies is met zijn onderzoek. Gezegd wordt dat het feit dat Mike Pence nu gedagvaard is in de 6 januarikwestie erop duidt dat het einde van dat onderzoek nabij is, aangezien we nu op slechts één niveau onder Trump aanbeland zijn. Ik hoop het.

Al deze kwesties hebben veel te lang geduurd. Er komen er ook steeds meer bij, het lijkt bijna een strategie van Trump te zijn zoveel misdrijven achter elkaar te plegen dat Justitie er eenvoudigweg in verdrinkt. Het District van Manhattan onder Alvin Bragg had dan ook al aangegeven dat ze eenvoudigweg niet de middelen hadden om het totale pakket aan misdrijven van Trump en de Trump Organization aan te pakken, zoals aanklager Mark Pomerantz had gewild.

Dat krijg je ervan als justitie zolang wacht met ingrijpen. Hoezo wordt Pence pas twee jaar na de aanval op het Congres gedagvaard? Ik begrijp dat er ongeveer een jaar overheen gaat voordat een proces van start gaat na een aanklacht, wat betekent dat die processen in het verkiezingsjaar 2024 plaats gaan vinden. Ik kan me zomaar voorstellen dat Merrick Garland dàt dan weer een reden vindt om die processen tot na de verkiezingen uit te stellen omdat hij anders weer niet neutraal genoeg overkomt. En als dan Trump, of een andere Republikein tot president verkozen wordt komt er helemaal nooit meer iets van die processen terecht.

(Foto: The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)