WC-Eend Brenninkmeijer, toch voordeliger!

In 70% van de gevallen waarin de burger een beroep doet op de Nationale ombudsman wordt de klacht niet in onderzoek genomen. Het gaat dan om klachten die over de overheid gaan en waarvoor de ombudsman dus bevoegd is om ze in behandeling te nemen. Er is nog nooit onderzoek gedaan naar de vraag waarom dit cijfer zo absurd hoog ligt. De Tweede Kamer heeft er nog nooit vragen over gesteld.

De klachtafhandeling over het gedrag van de ombudsman zelf wordt niet gecontroleerd. De ombudsman rapporteert aan de Tweede Kamer, in de vorm van een jaarverslag. Daarin is weliswaar opgenomen een overzicht van de klachten die over hem zijn ingediend, maar er is niemand die controleert of dat klopt. Als je het niet eens bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je niet terecht bij de Tweede Kamer. Die behandelt namelijk geen individuele gevallen.

Als je dus een klacht indient over de Nationale ombudsman dan wordt deze in behandeling genomen door…… Alex Brenninkmeijer zelf.

Verder lezen.

2 gedachten over “WC-Eend Brenninkmeijer, toch voordeliger!”

  1. Waarvoor dacht men dan dat hij daar zit .Het is net als al die hotemetoten die van dit soort baantjes verkrijgt ,en zeker hij , een hij probeert zo min mogelijk het nest te bevuilen uit wiens hand hij eet ,en twee het is niet de bedoeling dat een ambtenaar overwerkt raakt .

  2. Dus blijkt deze functie van Nationale Ombudsman een soort doofpot te zijn, bemand door een ambtenaar?

Reacties zijn gesloten.