Wanneer wordt Donald Trump aangeklaagd?

Alhoewel het een gebed zonder einde lijkt te zijn, blijven zich er wel degelijk meer en meer donkere wolken samen te pakken in de juridische hemel boven het hoofd van Donald Trump. Afgelopen week werden er twee dingen bekend die zeer beschadigend voor Trump zouden kunnen zijn in de kwestie van de geheime documenten die op Mar-a-Lago werden aangetroffen.

Ten eerste blijkt Special Counsel Jack Smith in bezit te zijn van een geluidsopname van Trump, waarin hij aanwezigen bij een bijeenkomst in 2021 – toen hij dus al geen president meer was – vertelt over een document dat hij in zijn bezit heeft (men hoort op de opname het geluid van een blad papier dat heen een weer gezwaaid lijkt te worden), waaruit zou moeten blijken dat de Joint Chief of Staffs generaal Mark Milley een plan had om Iran te bombarderen.

De reden hiervoor is waarschijnlijk dat Milley tijdens Trumps bewind ooit zijn ondergeschikten liet weten geen enkel bevel van Trump voor een aanval op Iran  zomaar op te volgen, en het altijd eerst aan hem te melden. Omdat Milley besefte dat Trump een compleet instabiele, gevaarlijke idioot is natuurlijk. Trump kan zoals bekend geen greintje kritiek op of twijfel aan zijn oordeel hebben, dus wilde hij voor zijn eigen publiek eens even aantonen dat het Milley was, en niet hij, die hier de gevaarlijke gek was. Zulke plannen worden echter gemaakt als scenario, op verzoek. Het betekent niet dat men het ook daadwerkelijk van plan is. Dus het zou zelfs kunnen dat het een plan is dat gemaakt is juist op verzoek van Trump zelf.

Daarbij vermeldde Trump echter dat hij het helaas niet aan de aanwezigen kon tonen omdat het nog steeds een geheim document was. Het document kan overigens niet gevonden worden, beweren Trumps huidige advocaten (wat weer een hele serie andere vragen oproept).

Daarmee ondergraaft Trump op twee manieren zijn eigen, op zichzelf al tamelijk ridicule, verdediging. Ten eerste heeft Trump namelijk beweerd, en blijft dat doen (onder andere op hilarische wijze in een interview met Sean Hannity die hem nota bene een uitweg uit dat probleem probeert te bieden), dat geheime documenten automatisch gedeclassificeerd werden als hij, de president, ze mee naar huis zou nemen. Ook zouden ze van hun geheime status ontheven kunnen worden als de president dat slechts al in gedachten deed.

Zelfs als we al zouden willen aannemen dat deze twee volstrekt absurde stellingen waar zouden zijn, waarom had Trump dat betreffende document dan niet even telepathisch gedeclassificeerd, of waarom was dat niet automatisch gebeurd toen hij het mee naar Mar-a-Lago nam? Hij erkent daarmee dat het wel degelijk geclassificeerd was, en daarmee vervalt de verdediging dat hij oprecht gedacht zou kunnen hebben dat hij dergelijke documenten in zijn bezit zou mogen hebben, en ontkracht zijn eigen stelling dat dat automatisch of telepathisch zou kunnen gebeuren. Er is een reden waarom hordes advocaten voortdurend gillend wegrennen bij Donald Trump.

Er is nog een ander probleem met zulk een document dat met ’s lands verdediging te maken heeft: als Trump dat wederrechtelijk in zijn bezit had, valt zoiets onder de Espionage Act, en die is in het leven geroepen nog voordat het hele classificatiesysteem in de Verenigde Staten ingevoerd werd en is daar onafhankelijk van. Dus doet het eventuele geheimhoudingsniveau van dat document er helemaal niet toe. Trump had het als gewoon burger helemaal niet in zijn bezit mogen hebben, punt.

Over wegrennende advocaten gesproken belanden we bij probleem nummer twee voor Donald Trump. Evan Corcoran was een van Trumps advocaten die belast was met de kwestie Mar-a-Lago. Hij was een van de advocaten die aan het Ministerie van Justitie verklaarde dat men nu ècht ècht ècht alle geheime documenten had overhandigd, waarna de huiszoeking van de FBI er nog eens duizenden boven water bracht. Corcoran heeft aan de pers verteld dat een van de belangrijkste redenen voor zijn vertrek was, dat mede-Trumpadvocaat Boris Epshtein zaken voor hem verborgen hield, waardoor er niet samen te werken viel. Epshtein weerhield Corcoran er onder meer van bepaalde ruimtes op Trumps golfbaan te Bedminster te onderzoeken. Je vraagt je af waarom er daar niet allang een huiszoeking is gedaan, maar in het Amerikaanse rechtssysteem (misschien hier ook wel) mag dat alleen als men zeer sterke aanwijzingen – of zelfs bewijs – heeft dat er zich op een dergelijke lokatie de gezochte zaken bevinden. De FBI of de politie mag niet zomaar eens gaan rondneuzen). Corcoran is wellicht nu ook een van de onderwerpen van onderzoek voor Jack Smith, waardoor hij om te beginnen al geen advocaat voor Trump meer zou kunnen zijn.

Het lijkt dus waarschijnlijk dat Corcoran misleid is door Trump/Epshtein met de bewering dat men alle geheime documenten overhandigd had. Dat pleit Corcoran niet zomaar vrij, hij wordt niet verondersteld zijn cliënten bij zulke beweringen slechts op hun blauwe ogen te vertrouwen als hij een een verklaring namens hen aflegt, maar moet dat zelf terdege hebben vastgesteld.

Maar wat belangrijker is, is dat het belemmering van de rechtsgang door Donald Trump inhoudt waar een gevangenisstraf tot twintig jaar op staat. Of Trump ooit daadwerkelijk gevangenisstraf gaat krijgen staat te bezien, maar die twintig jaar geeft wel aan wat een serieuze zaak belemmering van de rechtsgang is, ondanks de nogal formalistisch klinkende benaming.

Het zijn de zoveelste verbijsterende feiten die over Donald Trump naar buiten komen in een (te) lange reeks, en je vraagt je af of er ooit nog eens íets gaat gebeuren. Maar overal ter wereld, en naar mijn gevoel vooral in de Verenigde Staten – en al helemaal als het geen (zwarte) arme sloebers betreft – draaien juridische molens tergend langzaam. Niettemin denken diverse Amerikaanse juridische deskundigen dat het nu vrijwel onvermijdelijk geworden is dàt Trump aangeklaagd gaat worden, en dat het met betrekking tot de zaak Mar-a-Lago bovendien binnen zeer afzienbare termijn zou kunnen gebeuren.

Let wel, een rechtszaak naar aanleiding van zo’n aanklacht zou waarschijnlijk pas ongeveer een jaar later beginnen, en dan zitten we midden in het verkiezingsseizoen van de presidentiële verkiezingen van 2024. Het zou mij niet verbazen als heilig boontje Merrick Garland dan verklaart dat alle juridische procedures zullen moeten worden opgeschort tot na de verkiezingen van November 2024. Ik weet niet of de procedures op staatsniveau ook aan dergelijke overwegingen onderworpen zijn, in welk geval de zaak in Georgia van Fani Willis weer hoop zou bieden, de zaak die na die van Mar-a-Lago het duidelijkste geval lijkt te zijn, vanwege Trumps opgenomen telefonische opdracht nog even 11780 stemmen te vinden.

Als ik Donald Trump was zou ik trouwens voortaan iedereen die bij een ook maar enigszins belangwekkende bespreking aanwezig is zijn/haar telefoon laten inleveren en laten fouilleren. Waarom gebeurde dat trouwens al niet? Hij is slim genoeg geweest om nooit email te willen gebruiken, wetende dat een belangrijk deel van zijn communicatie crimineel bewijs vormt, en hij wilde ook al nooit dat er iemand notulen of notities maakte tijdens vergaderingen. Maar ik denk dat de jongere Trump aanzienlijk slimmer was dan de huidige. Als je interviews met hem uit de jaren negentig ziet komt hij lang niet zo idioot over. Zeker, hij was ook toen al een klootzak, maar niet een volkomen gestoorde klootzak, zoals nu.

(Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)