Trump Organization mogelijk deze week aangeklaagd

De District Attorney Cyrus Vance jr. van Manhattan heeft Trumps advocaten laten weten dat hij een criminele aanklacht tegen de Trump Organization overweegt. Deze zou komende week al kunnen plaatsvinden.

Het zou in eerste instantie gaan om diverse voordelen die medewerkers van de Trump Organization genoten zouden hebben die niet aan de belasting zijn opgegeven. Dit lijkt in het licht van al langer spelende vermoedens over belastingontduiking, bank- en verzekeringsfraude een niet erg zware aanklacht. Het lijkt er dan ook op dat dit slechts een eerste zet is in het totale onderzoek naar de Trump Organization, want dat het alleen om deze specifieke kwestie zou gaan lijkt niet erg waarschijnlijk. Ook is het mogelijkerwijze een stap om de vooralsnog niet meewerkende financiële topman van Trump Allen Weisselberg onder druk te zetten.

Nog afgezien van de directe juridische gevolgen van een veroordeling voor deze eerste aanklacht – het kan overigens gebeuren dat het bedrijf wordt aangeklaagd zonder dat er verder iemand persoonlijk wordt aangeklaagd – kunnen de indirecte gevolgen bij een veroordeling ook erg groot zijn. Banken hebben vaak reglementen die ze verhinderen zaken te doen met bedrijven die voor een misdrijf veroordeeld zijn, en ook veel andere bedrijven zullen niet meer met Trump geassocieerd willen worden.

Nu had Trump al veel langer moeite nog leningen van banken te kunnen krijgen. Al begin jaren negentig, nadat zijn casino’s failliet waren gegaan, speelde dat probleem, waarna hij eigenlijk alleen nog leningen kon krijgen van de Russen. Dit is een van de redenen waarom men zich afvraagt of Trump niet al heel lang in de zak van Rusland zit. Men vroeg zich bovendien ook al af of hij die leningen in de komende jaren – waarin ze aflopen – überhaupt terug zou kunnen betalen. Maar als die banken nu plots al hun leningen terug zouden moeten trekken zou dat vrijwel zeker een faillissement voor de Trump Organization betekenen.

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)