Special Master zaak Mar-a-Lago in beroep terzijde geschoven

Zoals diverse juridische experts al verwacht hadden, heeft het Eleventh Circuit Appeals Court  zich afgevraagd waar dat mens van een Aileen Cannon zich in godsnaam tegenaan meende te moeten bemoeien bepaald dat rechter Aileen Cannon niet de jurisdictie had om een Special Master aan te stellen in de zaak van de door Trump verdonkeremaande geheime documenten te Mar-a-Lago.

The appeals court was sharply critical of the decision in September by Judge Aileen M. Cannon, a Trump appointee who sits in the Southern District of Florida, to intervene in the case. The court said Judge Cannon never had legitimate jurisdiction to order the review or bar investigators from using the files, and that there was no justification for treating Mr. Trump differently from any other target of a search warrant. (New York Times)

Trump kan hier nog steeds tegen in beroep gaan (ik weet even niet zeker of dat nog eerst voor het voltallige college van het Eleventh Circuit Court zal zijn – deze beslissing werd door drie (conservatieve!) rechters van dat hof genomen – of dat het direct doorgestuurd wordt naar het Supreme Court. Dat had hij ook al gedaan tegen de eerdere beslissing van het Eleventh Circuit Court dat in elk geval de ongeveer 100 topgeheime documenten ter beschikking van Justitie moesten komen, maar het Supreme Court wees dat beroep al heel snel af.

Ik vermoed dat Trump ook nu weer in beroep zal gaan, en wel op het allerlaatst mogelijke moment, volgende week donderdag. Het gaat hem immers niet zozeer om de inhoud van zo’n beroep, als wel de substantiële vertraging die het oplevert. Immers, ook deze onzinnige kwestie van het instellen van een Special Master heeft wel degelijk drie maanden vertraging opgeleverd, wat volgens deskundigen nog maar minimaal is omdat het Eleventh Circuit heel snel gereageerd heeft.

Trumps spel is de zaak zoveel mogelijk te vertragen en uit te stellen, in de hoop dat er in januari 2025 een Republikeinse regering zal aantreden die alle zaken tegen hem zal afbreken. Mocht hij vóór die tijd al veroordeeld worden zou een eventuele Republikeinse regering hem natuurlijk altijd nog gratie kunnen verlenen, maar dat is toch weer een stap verder. De tijd dringt echter, die juridische procedures nemen enorm veel tijd in beslag en het is maar de vraag of een en ander op tijd opgestart zal worden om tijdig afgerond te kunnen worden.

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)