Sheriff van Kenosha fantaseert over opsluiten van mensen in pakhuizen

De sheriff van Kenosha, Wisconsin, onder wiens leiding de ongewapende Jacob Lake zeven(!) keer in de rug geschoten werd door een van zijn agenten terwijl hij de deur van zijn auto opende. Ook is hij degene onder wiens leiding bij de daaropvolgende protesten de volgende dag het fascistische milities openlijk werd toegestaan zwaarbewapend de demonstranten tegemoet te treden. De 17-jarige Kyle Rittenhouse die daarbij drie mensen beschoot en twee ervan doodde overleefde zijn arrestatie wèl.

Zie hieronder een video-opname van enkele uitingen van diezelfde sheriff uit 2018, waarin hij zijn gedachten over wetshandhaving uiteen zet:

Vertaald komt het hierop neer:

De samenleving moet een grens gaan stellen voorbij welke sommige mensen het niet meer waard zijn proberen te redden. We moeten pakhuizen bouwen waar deze mensen voor de rest van hun leven in opgesloten kunnen worden.

Laten we ze opsluiten, laten we ze weerhouden van… tenminste sommige van deze mannen maken tien andere vrouwen zwanger die dan weer kleine kinderen krijgen. Laten we ze opsluiten, op een bepaald moment moet je ophouden politiek correct te zijn.

En het maakt me niet uit welk ras ze hebben of hoe oud ze zijn; als ze een grens overschreden hebben moeten deze mensen in het pakhuis gestopt worden, zonder enige mogelijkheid van ontspanning in die gevangenissen. We moeten ze opsluiten, voor de rest van hun leven opsluiten zodat de rest van ons het beter kan hebben.

En alhoewel hij expliciet zegt dat het hem niet uitmaakt welk ras deze mannen hebben, weten we natuurlijk hoe dit in de praktijk uit zal pakken. Zijn suggestie dat ‘sommige van deze mannen’ maar overal kinderen blijven maken wordt immers meestal niet over witte mensen gemaakt. Ook spreekt er een specifieke, wrede wraakzucht uit zijn wens geen mogelijkheden tot ontspanning toe te laten in deze gevangenissen. De term “pakhuis” (warehouse) doet tevens bepaald omineus aan als het gaat om de richting waarin deze sheriff denkt. Maar in het algemeen lijkt zijn gedachtengoed toch vrij tekenend voor de gedachte die er achter het Amerikaanse strafrecht en gevangenissysteem lijkt te zitten.

Alhoewel juist Amerikaanse gevangenissen vaak specifiek de naam Correctional Facility dragen, lijkt met name het Amerikaanse systeem er nu juist op gericht te zijn levens voorgoed kapot te maken in plaats van mensen proberen te corrrigeren. Jarenlange gevangenisstraffen voor relatief onschuldige vergrijpen zijn geen uitzondering, en dan vooral als je geen roomblanke Amerikaan bent natuurlijk. Vaak heersen er erbarmelijke omstandigheden in die gevangenissen, en moet er dwangarbeid verricht worden, waardoor met name Afro-Amerikanen weer terug in slavernij worden geworpen.

Vlak na de afschaffing van slavernij was het een bewuste strategie Afro-Amerikanen voor de kleinste onbenulligheden te arresteren zodat ze in de gevangenis weer gratis aan het werk gezet konden worden. Veel gevangenissen zijn er ook for-profit, bewust ingericht om er geld mee te verdienen, waardoor er een economisch belang ontstaat voldoende mensen erin opgesloten te houden.

Het is om deze redenen dat de Verenigde Staten het grootste aantal gevangenen ter wereld hebben, zelfs historisch gezien. Als het aan mensen als de sheriff van Kenosha ligt zal daar niet snel verandering in komen.

(Foto: Racine Correctional Institution, Wisconsin. By Wasted Time R at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24287829)