Rechter te New York bevindt Trump Organization schuldig aan fraude

Terwijl er de nog steeds verbijsterende en spectaculaire vier criminele aanklachten tegen Donald Trump lopen, is een andere rechtszaak nu daadwerkelijk begonnen. Het betreft een civiele rechtszaak, wat op zich minder ernstig klinkt dan een strafzaak, maar toch kan de civiele rechtszaak waar het hier om gaat, die van de staat New York tegen de Trump Organization, uitermate ernstige gevolgen hebben voor Donald Trump. Bovendien moeten we nog maar afwachten hoe hard men Trump bij veroordeling in die strafzaken aan zal durven pakken. Hoe er nu al weer niet of nauwelijks gereageerd wordt op zijn nauw verholen bedreigingen aan rechters, aanklagers en getuigen, waar gewone verdachten zonder omhaal gelijk vastgezet zouden worden tot aan hun veroordeling, doet mij twijfelen.

De zaak geleid door Attorney General van New York Letitia James, betreft het frauduleus te hoog dan wel te laag opgeven van de waarde van de eigendommen van de Trump Organization. Die waardes werden – regelmatig spectaculair – te hoog opgegeven als ze dienden als onderpand voor een lening en te laag als het om belastingheffing ging. Jaren geleden zei Trump eens, daarop gewezen, dat daaruit de conclusie getrokken kon worden dat hij slim was. Trump gaat de komende jaren ontdekken dat de rechtszaal anders werkt dan een zaal met zijn imbeciele aanhangers of een interview met zijn schoenen likkende “journalisten” van Fox News of NewsMax.

Laat hem dan nu maar eens aan de rechter uitleggen hoe ontzagwekkend slim die frauduleuze taxeringen wel niet waren (ik herinner me nog steeds het zeer korte en blijkbaar uiterst correct commentaar van een lezer onder het artikel in de Washington Post dat over dat incident ging: “You just admitted to tax fraud”).

Of eigenlijk, dat hoeft-ie al niet meer te doen. Ik weet niet zeker of een dergelijke constructie ook in Nederland bestaat, maar in de staat New York kan men in een civiele procedure blijkbaar beslissen dat de feiten zonneklaar zijn en dat daar geen proces meer over hoeft te worden gevoerd, en slechts de schadevergoeding vastgesteld hoeft te worden, en dat is wat er nu gebeurd is (dit kon trouwens zomaar door een rechter beslist worden omdat zijn volslagen incompetente advocate Elina Habba vergeten had een vakje aan te vinken waar om een juryrechtszaak kan worden gevraagd. Maar ze ziet er verder best leuk uit, wat in Trumps geval natuurlijk altijd op de eerste plaats komt. Zij en enkele van haar collega-Trumpadvocaten hebben trouwens boetes van 7500 dollar gekregen voor het keer op keer inbrengen van onzinnige argumenten die al eerder waren afgewezen door de rechter).

Als deze uitspraak stand houdt gaat dit vèrstrekkende gevolgen hebben voor de Trump Organization. Niet alleen kan het resulteren in een boete die in de honderden miljoenen loopt, een hoeveelheid geld die ook voor Trump – wiens vermogen op 1 à 2 miljard wordt geschat – zeer substantieel is, maar nu al zijn zekere certificaten voor zijn bedrijf ingetrokken, waardoor diverse belangrijke vastgoedonderdelen van de Trump Organization niet meer geëxploiteerd kunnen worden. Daar vallen een prominent gebouw op Wall Street 40 onder, vastgoed van de familie Trump in Westchester County, en zelfs de bekende Trump Tower en zijn golfclub in Westchester. Het doel van Letitia James is dan ook om eenvoudigweg de zaken van deze oplichtersfamilie in de staat New York te beëindigen.

Dit zou Trump raken waar het echt pijn doet, zijn geld. Hij is tamelijk ongevoelig voor straf en vernedering, aangezien psychopaten zoals hij het eerste niet voelen en hij het tweede eenvoudigweg negeert in zijn fantasiewereld (iets waarvan deze rechter Trump ook al beschuldigde waar het zijn taxaties betrof). Maar als je toch ineens tientallen procenten van je vermogen moet inleveren voelt zelfs iemand als Trump dat.

(Foto: Trump Tower New York; Kidfly182, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)