Rechter: staat moet avondklok laten vervallen + aanvulling

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald in een een door Viruswaanzin aangespannen zaak. Ja: vanavond kun je dus gewoon weer naar buiten.

In principe is tegen een voorlopige voorziening geen beroep mogelijk. Een bodemprocedure behoort wél tot de mogelijkheden, maar dan zijn we wel even verder.

Of een dergelijke procedure veel zin heeft is ook maar zeer de vraag. De rechter is van mening dat de staat niet zorgvuldig genoeg heeft gehandeld bij het instellen van de avondklok. De avondklok maakt volgens de rechter “een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging”. Een dergelijke inbreuk is alleen mogelijk als er sprake is van “zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden”. De staat heeft niet aannemelijk kunnen maken dat daar sprake van is. Het beroep van de regering op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) faalt om die reden. Áls er sprake zou zijn van ‘zeer spoedeisende omstandigheden’ zou er volgens de rechtbank niet eerst weken gediscussieerd zijn over nut en doel van de avondklok.

Wil het kabinet een avondklok instellen, dan zal een traditioneel wetgevingstraject moeten worden doorlopen. Wat dus betekent dat Tweede en Eerste Kamer hun goedkeuring moeten geven aan de wet. In principe kan dat heel snel, in elk geval een stuk sneller dan een bodemprocedure.

De uitspraak van de voorzieningenrechter vind je hier.

Update: de staat gaat de schorsing van de avondklok aanvechten. In een spoedappèl wordt de rechter gevraagd de uitspraak te schorsen in afwachting van het aantekenen van hoger beroep. De zaak dient vanmiddag.

(Uitgelichte afbeelding: Tingey Injury Law Firm, West Charleston Boulevard, Las Vegas, NV, USA)