Het is een complot van de Macht om de macht te grijpen, mensen

Je hebt rechts tuig, en ze komen uit hun holen, soms bijna in horden tegelijk. “Laat de zwakken creperen”, “Wij willen vrijheid” blaten ze, ze durven te zeggen wat het regime waarvoor ze gekozen hebben nog niet durft te zeggen. Al is Trump met zijn gifinjecties wel ongeveer op nazipeil. Laat de onrendabelen verrekken, wij willen uitgebuit worden.
Dat gebeurt in de Verenigde Staten, maar zijn er waarborgen dat het hier niet gebeurt?

Ik heb van oudsher groot wantrouwen tegen wat nu het hoefijzer genoemd wordt: “ultralinks” en ultrarechts benaderen elkaar in hun opvattingen. In deze dagen is het beeld onontkoombaar. “Dat virus is een griepje, het is allemaal een complot om de Elite aan de macht te helpen.”
Het geniale van de redenering is dat de Elite die macht dus niet heeft maar gebruikt om hem te grijpen. Ja, daar heeft u ook niet van terug? (Of wel? Wat mij betreft is daar voor u het gat van de deur.) En hier komen ultrarechts en ultralinks elkaar weer tegen. En als aan het slot van Animal farm: het is eigenlijk niet uit te maken wie wat is in dit gezelschap.

Ik moet even persoonlijke tamelijk machteloze woede kwijt over zo’n kameraad die een anarchistische pose aanneemt dat “het” een complot van de “globalisten” is. Eigenlijk ben je dan al af. Op wat voor concrete analyse van de concrete situatie berust het verhaal dat de machthebbers de macht grijpen door een virus in te zetten? Dat het kapitaal zichzelf een depressie inwerkt, groter dan de grote van de jaren dertig van de vorige eeuw?

En het is erger. Wie dat de-macht-grijpen in de Noordatlantische wereld bejammert onder het aanroepen van Elite en Globalisten kijkt even niet naar wat ooit de Derde Wereld werd genoemd. Ecuador bijvoorbeeld (dat virus zou toch bezwijken in de zomerhitte?). En de rest van de wereld waar de donkeren van huid wonen, en dat begint al bij Spanje en Italië, of de kampen in Griekenland, zoals Hoekstra en Dijsselbloem haarfijn wisten.
En niet alleen de Derde, maar ook dichtbij de Vierde Wereld, ooit de naam voor wat nog eerder het lompenproletariaat heette: de armsten van de armsten in de metropolen, die zich de goot in spuiten, snuiven, zuipen van het weinige geld dat ze hebben.
O, jullie maken je alleen druk over je voetbalwedstrijd, je vakantie aan de Costa, en die rotkoters die je de hele dag over de vloer hebt.

Beschaafder en eloquenter dan onze makker Peter Storm het schrijft kan ik niet, zeker nu niet.
Maar dat van dat hoefijzer klopt, of beter: het is een gesloten cirkel.