Het CBS liegt nooit, behalve wanneer het politiek goed uitkomt

Natuurlijk mogen we het CBS niet beschuldigen van liegen.

Dat doen we ook niet.

We mogen hen er wel van beschuldigen dat ze maar één kant van de medaille laten zien en op die manier de waarheid geweld aandoen.

Het gaat om de juichende grafieken die het CBS  hier heeft neergezet.

In het onderzoek waren alle gezinnen met minderjarige kinderen betrokken, ongeacht of men werkte of niet.

Dus ook alleenstaande ouders met een minimumuitkering deden mee. Met de nieuwe kindregelingen ontvangen zij niet alleen een hoger kindgebonden budget, maar ook (door het wegvallen van de aanvulling op het sociaal minimum) een extra bijdrage: de alleenstaande-ouderkop, die meegenomen is in de berekeningen. De alleenstaande-ouderkop is overigens inkomensafhankelijk en pakt dus hoger uit voor de sociale minima.

Tot zover het goede nieuws. liesimages

Om mensen in de bijstand echter te prikkelen om actief naar werk te gaan, is bedacht dat de geldkraan naar de bijstand steeds meer dicht wordt gedraaid. Dit lukt aardig.

Vooral alleenstaande ouders zijn het haasje.

Achteruitgang inkomen alleenstaande ouders.

De Participatiewet heeft nogal wat gevolgen gehad voor bovenstaande doelgroep.

Bijstandsuitkering alleenstaande ouder: juli 2014: € 1248,13 i.t.t. juli 2015: € 912,56 per maand. Door regelgeving in de Participatiewet wordt het verlies aan inkomen zogenaamd gecompenseerd door een hoger Kindgebonden Budget. Als men dat gaat omrekenen betekent dit in de praktijk toch een inkomensverlies van ca €45,- per maand.

Afschaffing WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) per 1 augustus 2015.

Dit treft vooral alleenstaande ouders met een nog minderjarige leerling op een MBO-opleiding. Kreeg deze ouder tot bovengenoemde datum nog een bedrag van ca € 680,00 per leerjaar, dit is nu geheel komen te vervallen, maar volgens het Kabinet wordt dit wel gecompenseerd. Als men over compensatie spreekt moet men denken aan een bedrag, dat enigszins in de buurt van € 680,00 komt, doch in werkelijkheid komt men geheel niet in de buurt van dit bedrag. Het Kindgebonden Budget is voor deze categorie verhoogd met € 10,- per maand oftewel € 120,00 per jaar. Een inkomensterugval van € 560,00 per jaar (€ 45,33 per maand).

Al met al is er helemaal geen reden voor juichende grafiekjes bij het CBS. Ouders onder, op en iets boven het minimum zijn fors achteruit gegaan.

Praten over kansen voor kinderen in armoede en tegelijk ouders korten in wat er maandelijks in de portemonnee komt, tja, dat is tegenstrijdig. Het is ronduit hypocriet. Armoede betekent heel simpel uitsluiting. Kinderen die niet mee kunnen omdat er geen geld is voor een studiereis worden uitgesloten. Niet op stage kunnen omdat je de reiskosten naar de stageplek niet kunt betalen is uitsluiting. Een andere opleiding moeten kiezen omdat je geen werkkleding kunt kopen, is uitsluiting.

We kunnen kort zijn over de betrokkenheid vanuit de overheid bij kinderen in de armoede.

Die is er niet.

1 gedachte over “Het CBS liegt nooit, behalve wanneer het politiek goed uitkomt”

  1. Pingback: ‘Verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’ | Krapuul

Reacties zijn gesloten.