De grote afbraak van (sociaal) BV Nederland (2)

Vervolg op deel 1

Half jaren 90.

Ha, eindelijk weer een kabinet met een socialistische partij die dit alles wel terug zal draaien.
Hoe triest echter; want in plaats van beter werd het nog veel slechter; en het graaien uit de pensioenkassen door de werkgevers werd gewoon gehandhaafd.
En goed voorbeeld doet goed volgen dus in navolging van de werkgevers graaide deze overheid ook maar even 18 miljard uit de AOW-kas en de automatische inflatiecorrectie voor de AOW en andere sociale uitkeringen waar mensen zwaar voor betaald hebben en nog betalen werd maar even bevroren zodat dit inmiddels zo’n 20% achter loopt bij de normale lonen.

De armenzorg die tot 1963 door kerken en particuliere instellingen verzorgd werd; en officieel in 1965 werd overgenomen door de overheid en ondergebracht in de algemene bijstandswet en waar toen uiteraard wel premie voor betaald moest worden; maar die hiermee ook een recht werd; ook deze bijstandswet moest eraan geloven en werd aanzienlijk versoberd en de uitvoering werd overgeheveld naar de gemeenten; gemeenten die het geld vaak liever uitgeven aan andere leuke hobby’s dan aan die mensen die het nodig hebben en hier ook recht op hebben.

In de 8 jaar dat deze wet bestaan heeft 1996/2004 is deze nog 61 keer gewijzigd voordat deze wet veranderd werd in de wet werk en bijstand in 2004; en nog absurder werd door hierin weer de vooroorlogse mogelijkheid tot gedwongen tewerkstelling in op te nemen.

De AWW moest afgeschaft worden en werd omgedoopt tot ANW waar je geen recht meer op had; ondanks dat je hier wel voor moest blijven betalen; als je na 1 jan 1950 geboren was; want de vrouwen die weduwe werden moesten ook maar gaan werken ongeacht of er werk voor hun was of niet.

En om deze oudjes, ANW en bijstandsgerechtigden maar even extra te pakken werden er een aantal absurde regels ingevoerd die zover gingen dat voor hen de gewone maatschappelijke omgangsvormen al bestempeld werden als fraude en je als alleenstaanden je elkaar zelfs alleen maar hielp met b.v. het doen van boodschappen, je al beschuldigd kon worden van samenwonen zodat ze je konden korten op deze zuur verdiende AOW en of andere uitkeringen. Regels die zo onduidelijk zijn dat zelfs de uitvoeringsinstanties het hier onderling niet over eens zijn en men afhankelijk gesteld word aan de individuele beoordelingen van de desbetreffende onderzoeker. En de boete hierop werd enkele jaren geleden nog maar even verhoogd naar 100%. De rechterlijke macht heeft hier dagwerk aan; maar ja men geeft het geld liever uit aan deze big brother activiteiten en zinloze rechtszaken dan aan de mensen die hier recht op hebben.

Er zijn 10 SVB-kantoren in Nederland en indien deze zich alleen zouden beperken tot hun kerntaak; kunnen er 8 van deze 10 direct gesloten worden wat op zich al een enorme besparing op zou leveren.

De tweeverdienermaatschappij moest ingevoerd worden en de vrouwen moesten ook maar gaan werken zonder dat men zich daar in dat ivoren torentje afvroeg of er wel werk was voor al deze vrouwen.
En dit enkel en alleen met het doel om de inkomens te kunnen versoberen zodat men met meer arbeid minder geld kwijt zou zijn want onze concurrentie positie is heilig. En nu red je het ook als alleenverdienende man in de laagste regionen van de loonschalen niet meer met deze steeds maar hoger wordende vaste lasten; dus je vrouw moet nu wel mee werken wil je het hoofd nog boven water kunnen houden.

De hele wereld stond er in die dagen versteld van dat dit kleine Nederland in staat wat om in een tijd van een economische teruggang tegen de stroom op te roeien en een groei te realiseren die ongekend was; het poldermodel werd dit genoemd. Wat men echter niet wist; was dat hier met zevenmijls modderlaarzen onze sociale zekerheid de modder ingetrapt werd mede door een partij die zich een socialistische partij noemde.

Wordt vervolgd.

6 gedachten over “De grote afbraak van (sociaal) BV Nederland (2)”

 1. Zeer juist stuk, maar de maatschappy van 1965 kan nooit meer terug komen.
  Een financiele versobering hoeft niet erg te zyn wanneer ze gepaard gaat met een redelijk basis inkomen onvoorwaardelijk voor iedereen.

  Duidelijk is dat het liberale model is uitgewerkt, het staatssocialistische model heeft nooit gewerkt, de enige successen van onze staatssocialisten zyn miljoenen mensen in concentratiekampen.

 2. “De hele wereld stond er in die dagen versteld van dat dit kleine Nederland in staat wat om in een tijd van een economische teruggang tegen de stroom op te roeien en een groei te realiseren die ongekend was; het poldermodel werd dit genoemd.”

  en

  “….en nog absurder werd door hierin weer de vooroorlogse mogelijkheid tot gedwongen tewerkstelling in op te nemen.”

  Wat de wereld toen niet wist en wat de wereld nu nog niet weet is dat de traditionele Nederlandse sociale model op lijfeigenen regels gestoeid is afkomstig uit een zuilensysteem.
  Toe men het “eigen volk” wou sparen is men buitenlanders/allochtonen gaan importeren om deze plaats in te nemen – vooral plichten, minder rechten – direct bewijs het aanzet om verdrag met Marokko op te zeggen die de sociale stelsel ondersteunt. Tevens het aanzienlijke bloei van de geïnstitutionaliseerde Xenofobie, Racisme en Discriminatie.

  Het Poldermodel houdt in werkelijkheid in dat de Rechtstaat op non-actief gezet kan worden door “Richtlijnen” te bedenken die de bestaande wetten omzeilen en ze vervolgens strikt uit te voeren.

  Daarom is het beter heden in plaats van Poldermodel over sociale Polderkomedie met bittere bijsmaak te praten.

 3. Ziekenhuizen mogen winst gaan maken en die uitkeren aan investeerders. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) daarvoor.

  Dit is het begin van een burgeropstand. Althans daar ga ik nu wel vanuit natuurlijk! Logisch gevolg als je een volk zo mishandeld.

 4. Ik lees heel veel rare meningen elders. Die deze endlosungs plannen van Schurftige Schippers nog verdedigen ook. Je bek valt er van open.

  VVD wil echt dubbel en dwars rijk worden over de ruggen van kinder kanker patientjes en bejaarden enz. enz.

Reacties zijn gesloten.