Concentratiekampen aan de Mexicaanse grens

Donald Trump is zonder twijfel een van de meest weerzinwekkende personen die ooit president van de Verenigde Staten werd, en met absolute zekerheid is er nooit een geweest die dermate stuitend stompzinnig was.

Dat op zichzelf al maakt deze regering tot een van de meest walgelijke in de Amerikaanse geschiedenis (laten we niet de regeringen vergeten onder welke de slavernij gehandhaafd werd en afgrijselijke misdaden tegen de oorspronkelijke bewoners van Amerika werden begaan). Daarnaast komt dan nog de ongelooflijke belangenverstrengeling van het Trumpimperium met zijn presidentschap, het volslagen negeren van wetten door zijn regering en de totale corruptie van de Republikeinse Partij en het Ministerie van Justitie onder William Barr die dit allemaal laten gebeuren.

Maar nog afgezien daarvan is het denk ik ook bij deze regering vooral op humanitair vlak dat er op dit moment enkele inktzwarte pagina’s aan de Amerikaanse geschiedenis worden toegevoegd die nooit vergeten zullen worden. En dan gaat het natuurlijk om de toestanden in de kampen bij de Mexicaanse grens waar vluchtelingen uit Midden- en Zuid-Amerika worden vastgezet.

Er was al genoeg over bekend om dit tot een van de schandaligste episodes uit de Amerikaanse geschiedenis te bestempelen, zoals het scheiden van kinderen van hun ouders. Er werden daarvoor allerlei legalistische redenen aangevoerd (“kinderen mogen niet met hun ouders gevangen worden gezet”, maar gevangen gezet werden ze natuurlijk toch), maar het was ook bekend dat dit puur ter afschrikking was bedoeld. Dat men daarna van meer dan duizend kinderen de ouders niet meer terug kon vinden is van een ongelooflijke, kwaadaardige nalatigheid, die al deze kinderen onherstelbaar zal beschadigen, en het leven van de ouders voorgoed kapot gemaakt heeft. Heden ten dage kan iedereen te allen tijde overal opgespoord en geregistreerd worden, maar dat kon dan niet?

Dat de omstandigheden in die kampen niet comfortabel waren was al bekend. Maar recent werden er nog wat meer details bekend.

Zo kondigde het regime Trump enige tijd geleden af dat er ècht ècht geen geld meer was voor zaken als lessen Engels, Juridische bijstand en – jawel – het organiseren van ontspannende bezigheden als voetbalwedstrijdjes voor die kinderen. Je moet maar durven, na je belastingverlaging voor rijken van anderhalf biljoen dollar.

Afgelopen week moest de regering voor het gerecht verschijnen in een zaak over de eisen die aan de leefomstandigheden gesteld worden van mensen in die kampen. Er is een wet uit 1985 die stelt dat de omstandigheden waarin kinderen vastgehouden worden veilig en hygiënisch dienen te zijn. De regering Trump nu,  bestond het te beweren dat daaronder niet noodzakelijkerwijze zaken als tandenborstels of handdoeken vallen, omdat die niet expliciet genoemd worden in die wet. Ook het moeten slapen op koude, betonnen vloeren is volgens de regering Trump volkomen in orde. De rechters konden hun oren niet geloven:

“Are you arguing seriously that you do not read the agreement as requiring you to do anything other than what I just described: cold all night long, lights on all night long, sleeping on concrete and you’ve got an aluminum foil blanket?” U.S. Circuit Judge William Fletcher asked Fabian. “I find that inconceivable that the government would say that that is safe and sanitary.”(News Week)

Alhoewel een hard immigratiebeleid in het algemeen wel iets van Amerika is, denk ik dat we dit soort specifieke, onnodige wreedheid direct aan het puur kwaadaardige karakter van Trump kunnen toeschrijven. Alleen onder een president die structureel immigranten voor misdadigers en verkrachters uitscheldt kan een cultuur groeien die dit soort misstanden voorbrengt.

In de huidige kampen kunnen er nog inspecties worden uitgevoerd door advocaten of mensenrechtenactivisten. Maar onlangs werd voorgesteld Fort Sill – waar ooit Japanse inwoners van de Verenigde Staten werden geïnterneerd gedurende de Tweede Wereldoorlog – (weer) in gebruik te nemen voor het vastzetten van vluchtelingen, en dat is een militair complex waar men iedereen zonder meer de toegang kan weigeren. Daar zal men zich dus aan iedere controle kunnen onttrekken.

Net als met de concentratiekampen in de Tweede  Wereldoorlog heeft de Amerikaanse regering liever niet dat het volk weet wat zich daar afspeelt. Velen hebben er inmiddels op gewezen dat dat is wat deze kampen zijn: concentratiekampen. Geen vernietigingskampen, maar wel concentratiekampen volgens de precieze betekenis van het woord: kampen waar groepen mensen worden opgesloten zonder dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd en onttrokken worden aan de normale rechtsgang.

Ik kwam in dit verband nog een twitterthread tegen, geretweet door iemand die een serieus te nemen persoon lijkt maar waarvan ik wel moet zeggen dat ik er geen andere bron voor gevonden heb. Dus zeker kunnen we niet zijn van de schokkende details die erin genoemd worden (de zogenaamde ‘dog pounds’; kooien waarin mensen buiten worden opgesloten (dat wordt trouwens wel degelijk hier bevestigd), blootgesteld aan alle elementen, en ruimtes van slechts 15 graden waarin men weken moet verblijven). Het erge is dat je het allesbehalve onmogelijk acht onder het regime Trump:

Ze komen er nu misschien nog mee weg, maar dit zal niet vergeten worden.

(Foto: By US Government – U.S. Customs and Border Control [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70015170)