De reïncarnatie van Hitler

Open brief aan Geert Wilders: “U treedt in Hitlers voetsporen”

Racist! Fascist! Zinvol geroep?