Camera’s tegen werklozen

Uitkeringsgerechtigden worden in toenemende mate gemarginaliseerd en gecriminaliseerd. Lokale overheden voeren inmiddels een heuse wapenwedloop om maar vooraan te mogen lopen in deze heksenjacht. Deze week doet het zogenaamde ‘Havana aan de Waal’ een gooi naar de prijzen. Maar verbazingwekkender dan de gretigheid waarmee men de repressie tegen baanlozen in rap tempo probeert op te voeren, is het gemak waarmee dit door ons allemaal geaccepteerd wordt. Is het echt zo normaal dat men – nota bene in een tijd van groeiende werkloosheid – zoveel tijd, geld en moeite steekt in het criminaliseren van mensen met een uitkering? Is het echt zo vanzelfsprekend dat – nu de kloof tussen arm en rijk groter is dan ooit – juist diegenen met de kleinste portemonnee in het verdomhoekje worden gestopt? Er is één heel groot verschil tussen de villasubsidie-scheppende VVD-ers aan de ene kant en mensen zonder vast betaald werk aan de andere kant. Wij allemaal, jullie en ik, kunnen vroeg of laat allemaal tot die laatste categorie horen (voor zover we dat nog niet doen).

 (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Doorbraak

19 gedachten over “Camera’s tegen werklozen”

 1. Lees ook even het stuk van Omroep Gelderland en dan vooral de reacties: die vind ik over het algemeen wel bemoedigend daar ze van zeer kritisch tot ronduit fel afwijzend variëren en vooral dat laatste is hoopgevend.
  Degenen die dat plannetje hebben bedacht en aangenomen hebben, zijn die bij Endemol in de leer geweest of nog in de DDR?

 2. Het opkomende, meest poulistische thema van de politiek, zeer vergelijkbaar met de zgn. terrorbestrijding. Beide vreten gigantische hoeveelheden aan geld en recourcen en men kan zich wel degelijk afvragen, of de relatie tussen kosten en baten niet allang geleden volkomen scheef is gegroeid. Om over de schending van het recht op privacy maar helemaal te zwijgen. En waar hebben we het in godsnaam over? Ik las wat van 86 millioen, ongeveer de stuksprijs van een JSF dus, als dat bedrag al zou kloppen. Lees ook eens http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/04/22/uitkeringsfraude-voorkomen-is-beter-dan-bestraffen/

 3. @Ralph, Endemol zijn bezig met hun volgende musical voorbereiden “Het leven van de anderen”(in Nijmegen) met bijzondere gasten Pol Pot en Stalin, mogelijk nagespeeld door Jolink en Gordon.

 4. Bij mij in het wooncomplex hangen er al jaren camera’s in de centrale hallen. Zogenaamd om de veiligheid te bevorderen. Maar heb daar zo mijn twijfels over. Er wonen veel uitkeringsgerechtigden bij mij in het wooncomplex. Dus is het toeval die camera’s?

 5. Je snapt niet dat ze er zo lang hangen hè. Al jaren is niemand op het idee gekomen ze weg te halen?

 6. In Frans Guyana hoorde ik van een samenwonend stel dat ze ieder afzonderlijk “chomage” kregen. 100% legaal, aangezien ze niet gehuwd waren. Met “nederlandse toestanden” in gedachten (tandenborstels tellen door controle ambtenaar) reageerde ik verrast: Was Frankrijk (want Guyane Fr. is een “Departement Outre Mer”)dan zoveel “toleranter” dan NL?
  Antwoord: “Mais non, maar uit onderzoek is gebleken dat de staat meer kwijt zou zijn aan controlerende ambtenaren, dan aan die paar mensen die mogelijk niet (geheel)terecht een (hogere/dubbele) uitkering ontvangen.”

 7. Dáár de kloof tussen rijk en arm groter wordt gemaakt,en de VVD steeds meer in beeld komt,zo ook hun gedachtengoed en uitwerking daarvan in de samenleving zoals afbraak sociale voorzieningen,vriendjespolitiek onder VVD’ers,wil een zij dit verbloemen en doorstappen met het zwaar criminaliseren van uitkeringsgerechtigden,en deze groep een groot schuldgevoel op hun dak te gooien,en dat zij eigenlijk ondankbare uitbuitende profiteurs zijn,en dit zo vaak in allerlei debat programma’s uitwaaien zodat de uitkeringsgerechtigden zich zo schuldig en zwaar voelen dat zij überhaupt niet meer protesteren tegen onrecht of afbraak van hun koopkracht of rechten..door ze alvast door vele politici en BN’ers in debatten en programma’s af te schilderen als profiteurs en mogen blij zijn dat de belastingbetaler?? Hun voorziet van geld zogenaamd dus laat staan dat deze uitkeringsgerechtigden nog hun mond dúrven opendoen of protesteren tegen onrecht!

  Slimme marketing van zowel de VVD CDA en andere op rechtse koers varende zakkenvullers,en alvast deze straks boos of protesterende uitkeringsgerechtigden alvast zwart maken zijnde werkschuw en aandeelhouders.

  Dus de elitaire rijke VVD’ers en meeslepende zakkenvullende spring in het veld zijnde politieacties,kunnen ongestoord de kloof groter maken en zónder schuldgevoel maar superieur gevoel,immers de uitkeringsgerechtigden zijn dé fouten in de samenleving,hoe durven zij überhaupt hun mond open te doen die profiteurs…daarom laatste tijd enorm veel debatten om de samenleving er aan te laten wennen dat rechts dé uitgangspositie heeft.

 8. Het is al jaren zo dat er meer geld uitgegeven word aan big brother activiteiten dan aan de uitkeringsgerechtigden zelf.
  Een citaat uit een plaatselijke krant van enige jaren geleden; De gemeente Utrecht had voor bijna 50 miljoen aan uitkeringsfraude opgespoord; maar sommigen begonnen zich toch eens achter de oren te krabbelen want de opsporing daarvan had 55 miljoen gekost.
  En om wat voor gevallen van fraude ging dit dan?
  Onder andere een bijstandsmoedertje die een paar knaken zwart had bij verdiend omdat ze haar kindertjes ook weleens een brood van de bakker wilde geven in plaats van oud brood van de voedselbank etc.
  En wat ze er dan maar niet bij vertelden maar wat ik uit andere bron vernam; dat van deze bijna 50 miljoen maar hooguit 2 a 3% nog weer terug vorderbaar was aangezien het hier in hoofdzaak mensen betrof die al op of onder het bestaansminimum zaten.
  Maar met welk recht ook worden mensen gekort op hun uitkering of word hun een uitkering ontzegd?
  En met welk recht worden mensen gedwongen om een tegen prestatie te leveren voor hun uitkering?
  Deze bijstand en WW etc. zijn ooit ingesteld als volksverzekeringen waaraan een ieder een bijdrage moest leveren naar draagkracht; en omdat destijds de overheid de enige was die via de belastingdienst deze premie naar draagkracht kon innen en financieel draagkrachtig genoeg was om dit ook in tijden van crises op te kunnen vangen werden deze verzekeringen onder gebracht bij de overheid.
  Maar het ooit in het leven geroepen als een gewone verzekeringen net zoals een verplichte aansprakelijkheid verzekering voor de auto; en net zoals deze zorgverzekering.
  En nu lopen er van deze grootsmoelen rond die het toe juichen dat deze mensen gedwongen aan het werk gezet worden; maar ik vraag wat deze dombo’s straks zeggen; als deze trend zo doorzet en je hebt eerdaags een dokter nodig en die zegt dan tegen je; ik wil u wel helpen maar dan moet u als tegenprestatie wel eerdaags mijn tuintje komen schoffelen of je komt eerdaags en het ziekenhuis en er word tegen zo’n grootsmoel gezegd; we willen u wel opereren maar dan moet u wel als tegenprestatie nadat u weer op de been bent hier 2 weken de gang komen schrobben; of je krijgt een aanrijding en deze verzekering zegt dan tegen je meneer wij vergoeden wel de schade maar u moet dan een maand bij deze garage auto’s gaan wassen.

 9. @Rein,

  @Rein,

  De gemeente Utrecht had voor bijna 50 miljoen aan uitkeringsfraude opgespoord; maar sommigen begonnen zich toch eens achter de oren te krabbelen want de opsporing daarvan had 55 miljoen gekost.

  En wat ze er dan maar niet bij vertelden maar wat ik uit andere bron vernam; dat van deze bijna 50 miljoen maar hooguit 2 a 3% nog weer terug vorderbaar was aangezien het hier in hoofdzaak mensen betrof die al op of onder het bestaansminimum zaten.

  Prima informatie. Ik kende deze cijfers niet en ik denk dat deze info in het algemeen niet bekend is.

 10. @memo,
  Ik bedoelde enkele woorden,
  Maar ja wat ik bedoel is ook een paar weken geleden bij zo’n debat zag je een verschrikkelijk brutaal vrouwmensje staan genaamd sabientje uitslag van de CDA-fractie,die een oude man met uitkering beschuldigde van profiteren.ze vroeg hondsbrutaal aan hem of hij wist hoeveel hij de zogenaamde belastingbetaler kostte aan uitkering..Dit schaamteloze wezentje had iemand anders voor haar moeten hebben in debat die aan háár vroeg…hoeveel kost jíj de samenleving waar jij zogenaamd volksvertegenwoordiger van bent??en straks na je nietsnuttige baantje lekker twee jaar wachtgeld van de belastingbetaler uit betaald krijgt voor niets doen..schaamteloze brutale vlerk!

  En dan was er ook nog jawel een heuse volksvrouw aanwezig,armoedig en inclusief loszittende gebit en groeven in haar gezicht als een landkaart genaamd Hannie verdoold.lekker typetje ook die effe nog over vrijwilligers praatte nou ik dacht oh ga jij maar eens een tube kukident kleefpasta voor je gebitje halen,dat zo’n type met Sardinië en een vlerk van leefbaarheid op de buis zo schaamteloos durfden te zijn was werkelijk ongekende vervuiling van televisie en politiek bedrijven lager kan niet Hannie verdoold???

 11. @ sjaax

  Het was een stukje wat enige jaren geleden in een plaatselijke krant daar stond.
  Ik heb een dochter wonen in de regio Utrecht en dit las ik toen op een bezoek bij haar.
  Ik heb deze krant ook nog meegenomen naar mijn vriendin omdat zij een buurman had die bij sociale zaken van de gemeente Utrecht werkte zodoende weet ik van hem dat maar hooguit 2 a 3% nog weer terug vorderbaar was.
  Wel heb ik nog maar enkele weken geleden van een kennis gehoord dat Amsterdam deze big brother activiteiten op uitkeringsgerechtigden geminimaliseerd heeft omdat de kosten hiervan hoger zijn dan de baten; maar hoever dit waar is weet ik niet en de gemeente Amsterdam zal dit ook niet aan de grote klok hangen.
  Wel kan ik je nog een voorbeeld geven vanuit mijn eigen situatie welke momenteel al bijna 2 jaar speelt.
  In 2010 moest ik wegens bedrijfssluiting gedwongen gebruik maken van de V.U.T.
  Daar ik toch nog graag wat om handen wilde hebben ben een beetje vrijwilligers werk gaan doen.
  Daar mijn vriendin in een wijk woont waar veel ouderen wonen; was ik vaak bij haar.
  Mijn vriendin is net als ikzelf ook weduwe en heeft na het overlijden van haar man een ANW uitkering gekregen omdat zij afgekeurd is.
  Omdat haar man ook een voormalig verzetsdeelnemer 1940 1945 was heeft zij dus ook recht op een nabestaanden pensioen vanuit de wet verzetsdeelnemers / vervolgingsslachtoffers (WUV).
  Dit pensioen echter is afhankelijk van een eigen inkomen gemaximaliseerd tot een bepaald maximum.
  Daar zij dus recht heeft op ANW krijgt zij een aanvulling hierop vanuit de WUV.
  In 2012 werd zij door een of andere jaloerse individu aangegeven als dat wij zouden samenwonen.
  Haar ANW werd toen onmiddellijk gestopt en werd over een bepaalde periode zelfs terug geëist.
  Na maanden juridisch touwtrekken met deze SVB was er van deze periode nog maar een paar maanden over die zij dan terug zou moeten betalen en heeft ze ook met terug werkende kracht haar ANW uitkering weer toegekend gekregen.
  Maar over die paar maanden die zij dan terug zou moeten betalen heeft zij dan weer recht op deze volledige uitkering in het kader van de WUV dus over die maanden die nu door de ene SVB terug geëist worden aan ANW heeft ze door deze andere SVB haar volledige WUV uitkering toegekend gekregen.
  Het verschil tussen deze 2 uitkeringen over deze periode is maar een paar honderd euro.
  Maar nu de kosten die deze overheid heeft moeten maken om deze paarhonderd euro van haar.
  Zij heeft omdat ze minder inkomen had door deze stopzetting van haar ANW recht op rechtsbijstand dus op kosten van de overheid.
  Een ieder weet wat een advocaat kost dus dat zal niet mis zijn want deze zaak loopt al ruim 1,5 jaar.
  Daar ik in deze periode ook met pensioen gegaan was had ik door deze beschuldiging recht op een partner toeslag voor haar. en heb ik over een aantal maanden een hogere uitkering gekregen dan waar ik normaal gesproken recht op gehad zou hebben als alleenstaande.
  Tevens heeft mijn vriendin daar haar inkomen voor een belangrijk deel was ingetrokken recht op een vergoeding in het kader van deze kosten op rechtsbijstand van haar eigen deel welke zij nog zelf moest betalen aan advocaat kosten.
  Door deze tijdelijke verlaging van haar inkomen en het feit dat en nog een bedrag terug betaald moet worden heeft ze recht gekregen op een max. huur en zorg toeslag over dat jaar.
  Gezien het aantal uren dat mensen van deze SVB’s hier zelf ook al mee bezig geweest zijn; (en dit zijn ook geen mensen die dit doen voor het minimum loon)schat ik deze totale kosten tussen de 50.000 en de 100.000 euro wat dit deze overheid inmiddels al totaal gekost heeft om dan een paar honderd euro van mijn vriendin weer terug te krijgen wat ze bovendien nog via de toeslagen etc. van de belastingdienst weer terug krijgt.
  En dit is dan een staaltje big brother activiteit van deze overheid waar de belasting betaler dik aan moet betalen; maar hier hoor je niemand over.

 12. @Rein:
  [De gemeente Utrecht had voor bijna 50 miljoen aan uitkeringsfraude opgespoord; maar sommigen begonnen zich toch eens achter de oren te krabbelen want de opsporing daarvan had 55 miljoen gekost.]

  In Frans Guyana waren ze 20 jaar geleden al tot de conclusie gekomen dat het voor de overheid niet loonde om tandenborstels tellende controle-ambtenaren in te zetten tegen de ontvangers van “chomage” (uitkering).
  Aangezien Fr. Guyana een “Departement Outre Mer” van Frankrijk is, waar de Franse wet van kracht is, zou het zomaar kunnen dat in het “moederland” de zelfde regels werden toepast. Het is mij niet bekend of dit nog steeds zo is.
  Ik vond het iig getuigend van realiteitszin.

Reacties zijn gesloten.