WWB is door de Eerste Kamer met stakende stemmen aangenomen

Stempuzzelen loont de moeite en laat zien dat op de constitutionele zuiverheid van de Eerste Kamer nog al eens een smetje verschijnt.
Zo, ook bij de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Werk en Bijstand dat 20 december j.l in de Eerste Kamer behandeld werd en voor vele burgers desastreus is. Deze is, als je de hoofden telt, met 37 stemmen voor en 37 stemmen tegen aangenomen. Het PVV-kamerlid Popken was wegens ziekte verhinderd.

Voorzitter: Fred de Graaf
Tegenwoordig zijn 74 leden, te weten:
….
**
*N
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat is ingekomen een bericht van verhindering van het
lid:
Popken, wegens ziekte.
**
Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

bron

De tegenstemmers (PvdA, SP, D’66, GroenLinks, CU,PvdD, 50plus en OSF) die zo kranig tegengas gaven tijdens het debat, hebben bij de stemming zitten slapen of beter gezegd enorm geblunderd.
Onbegrijpelijk dat ze bij zo’n belangrijke wetswijziging en zo’n geringe meerderheid niet om een hoofdelijke stemming hebben gevraagd.
Maar ook de voorzitter had volgens mij moeten opmerken dat vanwege de afwezigheid van PVV-kamerlid Popken de stemmen zouden staken en had bijvoorbaat al tot hoofdelijke stemming moeten overgaan.

Het ‘gemakzuchtig’ omgaan met stemmingen is de Eerste Kamer niet vreemd. Op de website “Publiekrecht & politiek” is dit fenomeen al vaker aan de kaak gesteld. In het artikel Herrie in de Senaat VI: het schorsen van de beraadslaging van 11 oktober 2010 wordt al gesteld dat door de krappe meerderheidsconstructie in de Eerste Kamer, juist de stemmingen extra belangrijk worden en dat

de komende tijd vele ogen op die Eerste Kamer gericht zijn. Misschien dat de Eerste Kamer daar zelf niet zo blij mee is. Soms gebeuren er namelijk wel eens dingen waar je als senator liever niet teveel de aandacht op vestigt.

Dat wat de Senaat liever buiten het zicht wil houden is de wijze van stemmen door opstaan en zitten, want daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Bij een stemming bij zitten en opstaan worden de fracties geteld en niet de leden. Dus als maar een deel van een fractie aanwezig is bij een stemming dan worden toch alle leden meegeteld. Met andere woorden ondanks de afwezigheid van het PVV-statenlid Popken werd het opstaan van de negen wel aanwezige PVV-leden als tien geteld.

Reden van deze wijze van stemmen tellen is pure luiheid. Bovendien is het m.i. in strijd met het reglement van orde wanneer zich geen duidelijke meerderheid aftekend.

Artikel 108
Stemmen geschiedt bij hoofdelijke oproeping, tenzij de Kamer op voorstel van de
Voorzitter of van één der overige leden tot stemmen bij zitten en opstaan besluit. Indien
de uitslag van een stemming bij zitten en opstaan naar het oordeel van de Voorzitter of
dat van een der leden onduidelijk is, wordt hoofdelijk herstemd.

Het artikel “Stempuzzelen in de senaat” van 5 april 2011 eindigt met :

Als er straks druk op de Eerste Kamer komt om met krappe verhoudingen belangrijke politieke besluiten te nemen, dan zijn zulke krakende procedures geen aanbeveling, lijkt me.

Zeg maar gerust een understatement. De procedure rammelt niet alleen, het leidt tot het onwettelijke aannemen van wetten, wetswijzigingen en moties, ondergraaft de fundamenten van de rechtstaat en geeft het Senaatsleden een vrijbrief om zich te onttrekken aan hun plicht als volksvertegenwoordiger.

 

Verscheen eerder op anderbenik;. Auteur: Ina Dijstelberge. Met dank aan Joke Mizée en Joey Ramone

10 gedachten over “WWB is door de Eerste Kamer met stakende stemmen aangenomen”

 1. Het is toch werkelijk de zoveelste keer dat de oppositie een kans laat lopen om dit kabinet de voet dwars te zetten…

 2. Laurent Schreef:

  Het is toch werkelijk de zoveelste keer dat de oppositie een kans laat lopen om dit kabinet de voet dwars te zetten…

  welke oppositie , PvdB , Groen Whatever ?? die willen volgend jaar toch in Reuttel 2 ???

 3. Wat een bananenrepubliek. In menig “apenland” is een stemming over een wetsvoorstel met meer waarborgen en zorgvuldigheid omkleed dan deze veredelde stoelendans.

 4. Het is usance dat rekening wordt gehouden met de stem van door ziekte of anderszins niet aanwezige fractieleden. Het voorkomt engelse toestanden waar parlementsleden per ambulance of regeringsvliegtuig worden opgehaald omdat hun stem doorslaggevend is. Als ‘links’ bijvoorbeeld ‘rechts’ verneukt door plotsklaps met zieken en al te verschijnen teneinde een krappe meerderheid te behalen dan zal ‘rechts’ dat de volgende keer ook flikken. Het wetgevingsproces schiet met elkaar vliegen afvangen dan ook voor geen meter op door steeds hoofdelijke stemmingen te vragen. De franse genocidewet is dan ook door hun kamer van afgevaardigden aangenomen met zitten en opstaan van slecht 41 aanwezigen van hun in totaal 577 leden. De rest had wat anders of beters te doen.

 5. Echt schandalig die Wijziging van de Wet Werk en Bijstand. Die arme mensen hebben het al zo zwaar en dan moeten ze straks nog aan het werk ook of misschien zelfs zich omscholen en een vak leren.

 6. @6: Alleen in de senaat worden afwezigen stiekem toch meegeteld, in het parlement en gemeenteraden heb je pech gehad als je niet lijfelijk aanwezig kan zijn. Indien de stemmen daardoor staken, wordt er in de eerstvolgende vergadering opnieuw gestemd. (Maar bij de stemming over de Wwik, en ook vorig jaar bij de BTW-verhoging voor podiumkunsten, kwam men in tijdsnood omdat ze het per 1-1 in wilden voeren.)

  In de 2e kamer kennen ze het systeem van ‘pairen’ (https://krapuul.nl/blog/47663/zielige-huilie-kamerleden-matsen-elkaar/). Maar nu met de PVV kan je niet meer ‘veilig pairen’, aldus ene van Hijum (zie laatste gedeelte van http://tinyurl.com/86nvfv6).

 7. #6 Het gaat om constitionele zuiverheid. De wet schrijft voor dat hoofdelijke stemming de norm is. De eerste kamer lijkt dit te hebben omgedraaid.
  Op mijn site heb ik een twittergesprekje met Margreet de Boer toegevoegd. Die zegt het is de gewoonte en ze stelt zelfs dat hoofdelijke stemming een week van te voren moet worden aangevraagd. Toen ik vroeg waar ik die regel kon vinden kon ze niet direct antwoord geven. In het reglement van orde is het in ieder geval niet terug te vinden. Ze gaat het nu navragen.

  Hier het screenshot: http://www.anderbenik.nl/wordpress/wp-content/uploads/tweet-margreet-de-boer.jpg

  Ik ben inmiddels bezig met een overzicht van de aanwezigheid en stemverhoudingen van de huidige eerste kamer en ga nog een tweede artikel aan dit fenomeen besteden.

Reacties zijn gesloten.