Worden de intimidatiepraktijken van incassobureaus eindelijk aangepakt?

boef-620x350Iedereen kan een incassobureau beginnen, als je een pc hebt en een telefoon, kun je zo aan de slag. Dat heeft geleid tot heel wat wildgroei in de hele branche. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld, na een grondig onderzoek.

Volgens mij moeten we niet denken dat het alleen de kleine bureautjes zijn die misbruik maken van de regelloze omgeving. Ook grote kantoren maken zich schuldig aan onoorbare praktijken. Omdat ze machtiger zijn, meer geld en middelen tot hun beschikking hebben, kunnen ze juist hun spierballen laten zien.

Hoewel rechters ‘frequent players’ steeds vaker in het ongelijk stellen, veranderen incassobureaus hun werkwijze niet omdat het nog steeds meer oplevert dan het kost. Te veel mensen laten zich overdonderen en betalen uiteindelijk maar.

Al in een eerder rapport van 2008 was aan het licht gekomen dat incassobureaus het niet zo nauw nemen met het in rekening brengen van wat dan ook. Als je degene bent waar een schuld verhaald moet worden, moet je niet raar staan te kijken als je schuld plotsklaps verdubbeld is zodra een incassobureau zich er mee gaat bemoeien.

Zoals JuroFoon in 2011 weet te melden over het rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’ van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) uit 2008:

Resultaten rapport
Uit het rapport blijken de volgende conclusies:

  • Schuldeisers, bijvoorbeeld water- en energiebedrijven brengen zelf veel te hoge kosten in rekening;

  • Incassobureaus hanteren hogere incassokosten dan volgens het rapport Voorwerk II;

  • Indien de schuldeiser zelf al kosten heeft berekend, dan rekenen het incassobureau én de deurwaarder daaroverheen extra incassokosten;

  • Incassokosten zijn soms te hoog, omdat meerdere dossiers van één schuldenaar niet worden samengevoegd.

De toenmalige minister heeft er naar gekeken en gezegd dat hij er iets aan gaat doen. Niks mee gedaan dus, want we zitten inmiddels in november 2015 en er is niks veranderd. Jawel, er is een wet aangenomen welke tarieven incassobureaus mogen berekenen, maar er is geen controle op. Dus de wet maakt totaal, helemaal niks uit, ze blijven gewoon doorgaan.

Ook zijn er incassobureaus die wel innen, maar zodra ze het geld hebben ontvangen, het niet doorstorten aan de schuldeiser.

Lindorff is een heel bekende naam in de wereld van incasso’s en te veel mensen hebben er een trauma van opgelopen. Ook al is Lindorff lid van de NVI (Nederlandse Vereniging Incasso-ondernemingen), toch gaat het nogal eens mis als ik zo op de site van Radar lees.

Op de site van Schuldinfo kom ik dit tegen over Lindorff:

Naast een ‘gewoon’ incassobureau is Lindorff een organisatie die vorderingen van met name telefoonmaatschappijen opkoopt. Bij deze vorderingen brengt Lindorff ten onrechte een BTW-opslag over de incassokosten in rekening. Honderdduizenden mensen krijgen een te hoge rekening gepresenteerd. In Kassa geeft André Moerman een toelichting hoe het zit en legt uit wat je kunt doen.

Kortom, ook bij Lindorff, lid van de NVI, zijn rekeningen met te hoge kosten meer standaard dan uitzondering.

Bij de Consumentenbond staan wat tips als je klachten hebt over een incassobureau. Hier staat ook wat de wetgeving is vanaf 1 juli 2015 en welke tarieven er mogen worden berekend. maar blijkens het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) lapt menig incassobureau dit aan zijn laars.

Ook kwam ik de website van Anti Incasso tegen:

Onze visie

Anti Incasso heeft als visie: verandering van de incassocultuur in Nederland ten voordele van consumenten en eenmanszaken.

De organisatie realiseert deze visie middels de volgende doelstellingen te realiseren;

  • Bestrijden van onrechtmatige oftewel onterechte vorderingen
–  Preventiemaatregelen tegen kennistekort van consumenten en professionals inzake incassogeschillen
  • Lobbyen met incassobureaus, overheidsorganen om de rechtspositie van consumenten en eenmanszaken te beschermen

Dit ziet er hoopvol uit, maar als ik dan lees:

Ook heeft een van de grootste incassobureaus Lindorff samen met Anti Incasso onderzocht hoe de incassobranche duurzaam en maatschappelijk verantwoord voor de gehele branche kan blijven. Lindorff heeft toegezegd dat personen met restschulden bij hypotheken in aanmerking komen voor realistische afkoopsommen tegen finalekwijting bij bemiddeling via Anti Incasso.

Lindorff heb ik hierboven net besproken en om dan dit te lezen, en zeker dat laatste zinnetje, maakt dat ik dit niet zo jofel vind. Dus mensen met restschulden die Lindorff niet via Anti Incasso benaderen komen niet in aanmerking voor een realistische afkoopsom? Dat lijkt op koppelverkoop. Dus hoe mooi het streven ook is van Anti Incasso, deze constructie vind ik niet fris.

Overigens maken niet alleen de incassobureaus zich schuldig aan verrijking door niet bestaande, dus te hoge kosten te berekenen, als je door een incassogeschil bij de rechter komt en er komt een uitspraak, dan krijg je te maken met een gerechtsdeurwaarder. En als ik dit lees in het fd dan is dat één pot nat met incassobureaus.

Gerechtsdeurwaarders hebben miljoenen euro’s meer in rekening gebracht dan eigenlijk toegestaan. Ze boeken winst via een gezamenlijke automatiseringsdochter, terwijl dat niet mag.

Maar dat de AFM de sector aan gaat pakken, samen met de ACM, sorry, daar heb ik heel weinig vertrouwen in. Ik wens de ACM heel veel sterkte. Waarom ik geen vertrouwen heb in de AFM, daar zal ik een ander stuk aan moeten wijden, anders wordt dit te lang (tip: financiële crisis 2008).

Een ieder die te maken krijgt met een incassobureau, terecht of onterecht, zou zich wat meer in de materie moeten verdiepen en zeker een klacht indienen bij ConsuWijzer, als het niet volgens de regels verloopt. Ik heb geprobeerd hierboven een aantal tips en links te geven, om dat mogelijk te maken. Laat je niet zomaar alles aanleunen!!!!!!

1 gedachte over “Worden de intimidatiepraktijken van incassobureaus eindelijk aangepakt?”

  1. Pingback: Gerechtsdeurwaarder gaat failliet, mogen wij betalen | Krapuul

Reacties zijn gesloten.