Weigerminister, 12 september en Gay Pride

Al geruime tijd voert het demissionaire kabinet een achterhoedegevecht om de weigerambtenaar te redden. Vooraan in die strijd staat weigerminister Spies. Het gevecht laat twee dingen zien. Homofobie, verankerd in wetten en instituties en verdedigd door op andere punten verstandige mensen, is helaas springlevend. En de parlementaire democratie is, in eigen termen, een farce.

Waar gaat het om? Sinds een aantal jaren mogen mensen van hetzelfde geslacht wat mensen van verschillend geslacht al mochten: in het huwelijk treden. Het zogeheten homohuwelijk werd erkend. Maar huwelijken moeten worden voltrokken door ambtenaren. Sommige ambtenaren hadden gewetensbezwaar, omdat ze vonden dat het huwelijk enkel was bedoeld voor man en vrouw, niet voor twee vrouwen en niet voor twee mannen. Doorgaans verwezen ze bij die opvatting naar hun godsdienst. Deze ambtenaren wilden geen homo- en lesbo-stellen in de echt verbinden. Ze werden weiger-ambtenaren genoemd.

Dat werd in eerste instantie getolereerd van ambtenaren die al in functie waren toen het homohuwelijk wettelijk erkend werd. Inmiddels bleek dat er daarna ook nieuwe weigerambtenaren in dienst genomen waren. Weliswaar werd er voor gezorgd – officieel – dat je als lesbo- en homo-stel kon trouwen, dan was er wel een ambtenaar paraat die geen gewetensbezwaren had. Maar het verschijnsel van weigerambtenaar bleef intact. Tot grote ergernis van voorvechters van gelijke behandeling van mensen ongeacht seksuele oriëntatie. Tot ergernis ook van politici die op dit punt een redelijk standpunt innamen.

Inmiddels is er een meerderheid in de Tweede Kamer die bij herhaling duidelijk maakte dat ze van die weigerambtenaar af wilde. Maar minister Spies legde een Kamermotie doodleuk naast zich neer en trotseerde die meerderheid. Nu komt D66 met een wetsvoorstel om de weigerambtenaar onmogelijk te maken, althans om het verwijnen ervan te regelen. Wie als ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst treedt, mag niet weigeren om stellen te trouwen, ook geen lesbo- of homo-stellen. “Daarmee sterft de weigerambtenaar uit,” stelt D66 vanavond. Het zal eens tijd worden.

Dat is in het kort de situatie. Wat moeten we ermee? Welnu, allereerst dat homohuwelijk. Ik geef er zelf niet veel om en ik vind het verkeerd om erkenning van dat huwelijk ter behandelen als de hoogste vorm van homobevrijding. Homo-onderdrukking zit veel dieper, en vrijheid van mensen met de meest uiteenlopende seksuele voorkeuren gaat verder dan het recht op deelname van een gevestigd instituut dat hetero’s ook in een bepaald patroon voegt dat geen vrijheid brengt.

Maar dat patroon – het huwelijk – is wel de gangbare vormgeving van langdurige relaties. Er zijn bovendien allerlei formele rechten aan verbonden. Het is een gevestigde instelling, geen bevrijde zone. Maar het weren van sommige mensen uit dat gevestigde instituut is wel degelijk discriminatie, en verwerpelijk. Van dat weren gaat bovendien de boodschap uit: lesbo’s en homo’s zijn raar, minder, horen er niet bij. Om redenen van rechtsgelijkheid en om dat laatste soort oordelen te doorbreken, is het recht van stellen van gelijk geslacht wel degelijk belangrijk.

Een vergelijking maakt het nog wat duidelijker. Ik hoef niet zo nodig naar de stembus op 12 september. Daar ligt mijn macht niet, en mijn wantrouwen jegens beroepspolitici is zodanig dat ik geen van hen tot mijn vertegenwoordiger wil uitroepen. Wat ze ook bekokstoven, dat doen ze in ieder geval niet in mijn naam. Maar… ík wil die keuze maken, in vrijheid. Niemand gaat mij verplichten om te stemmen. Maar niemand gaat ook mij verbieden om te stemmen. Niemand verplicht mij te trouwen. Maar niemand gaat het mij verbieden als ik wel wil. Ander voorbeeld: vakbonden zijn geen orgaan van arbeidersstrijd, het idee dat je vakbondslid moet wezen om klassenstrijd te voeren, is een mythe. Hooguit zijn vakbonden een buffer tegen arrogante bazen. Geen staat gaat mij de vakbond in dwingen. Maar ik wil vakbondslid, actief vakbondslid kunnen zijn als ik daarvoor kies, zonder angst dat ik om die reden het bedrijf uit getreiterd of ontslagen kan worden met de wet in de hand. Zo is het met dat huwelijk ook. Het gaat – net als bij stemrecht en vakbondsrechten – om het recht om te trouwen. Of ik daarvan gebruik maak – samen met een eventuele gegadigde – is dan aan hem en aan mij. Niet aan een regering. En niet aan een weigerambtenaar ook.

Maar hoe zit het met die weigerambtenaar zelf? Mag iemand gewetensbezwaar hebben? Ja, zeker. Iemand mag er de meest bekrompen opvattingen over homoseksualiteit op na houden, en vinden dat het huwelijk voorbehouden is aan een man en een vrouw. Maar wie dat vindt, moet dan niet in de burgerlijke stand gaan werken. Iemand die zelf wil uitmaken aan wie hij/ zij een publieke dienst verleent, gaat niet. Stel dat iemand vindt dat het Nederlanderschap voorbehouden is aan mensen van Nederlandse herkomst. Stel dat iemand vindt dat Nederland een Christelijke, bijvoorbeeld een Protestantse , natie is en dat Nederlanders derhalve Christelijk, bijvoorbeeld Protestants, dienen te zijn. Stel dat zo iemand als ambtenaar werkt bij het verstrekken van paspoorten. Zou het dan aanvaardbaar zijn dat zo iemand weigert paspoorten te verschaffen aan joodse, islamitische of atheïstische aanvragers? Of aan aanvragers van Marokkaanse of Turkse, en dus ‘niet-Nederlandse’ herkomst? Zouden ze zijn of haar ‘gewetensbezwaar’ tegen het verstrekken van paspoorten aan etnisch of religieus gedefinieerde groepen mensen accepteren? Ik mag toch werkelijk hópen van niet, want het zou geaccepteerde officiële tolerantie van racisme zijn. Waarom vinden zoveel politici zulke geaccepteerde officiële tolerantie van homofobie dan wel acceptabel?

De weigerambtenaar dient dus inderdaad onmogelijk gemaakt te worden. Ik geloof weliswaar niet in wetten en staatsinstellingen. Maar ik geloof dat, voor zover die er nu eenmaal zijn – en nog niet vervangen zijn door een betere vorm van samen leven en samen de maatschappij besturen – zulke wetten in ieder geval wel op basis van gelijke rechten dienen te werken. Het verzet van Spies en consorten is hiermee in strijd, het is een verdediging van het recht om homofoob te zijn, en dat in je werk als ambtenaar – van belastinggeld, ook mijn belastinggeld – tot uiting te brengen. Homo-discriminatie, gesubsidieerd en al. Weg ermee.

Er is nog iets. Spies trotseert, zoals ik al zei, een Kamermeerderheid. Haar argument: de regering is sinds de kabinetscrisis in april demissionair. Het is dus niet aan de huidige Tweede Kamer om die regering tot een bepaalde beleidswijziging te dwingen. Het onderwerp moet maar na de volgende verkiezingen en kabinetsformatie geregeld worden, vindt Spies.

Het is een merkwaardige redenering. Kort voor de zomer wilde hetzelfde kabinet steun voor het EMS-verdrag, waarmee miljardenkredieten voor bijvoorbeeld Spanje geregeld konden worden. Geen detail, maar een ingrijpend stuk wetgeving. Degenen die er toen voor pleitten om dit tot na de verkiezingen te bewaren werden genegeerd. Ja, Wilders was één van de mensen die – met rare trucs – bezwaar maakten tegen die snelle EMS-behandeling. Daar had hij eigen redenen voor, en de rechter erbij slepen was een niet ongevaarlijke farce. Hier gaat het me echter niet om het EMS en om Wilders en zijn fratsen. Het gaat me om de willekeur. De weigerambtenaar mag niet voor de verkiezingen halsoverkop worden afgeschaft. Het EMS mag echter wel voor diezelfde verkiezingen halsoverkop worden doorgevoerd. Spies weigerde zelfs om de gemeenten op te roepen geen weigerambtenaren meer in dienst te nemen, iets waar geen enkel formeel beletsel voor bestond, en iets waar een Kamermeerderheid op aandrong. Kennelijk is et normaal dat ministers uitmaken wanneer ze een Kamermeerderheid tegemoet komen en wanneer niet. Kennelijk staat de benoemde regering dus boven de gekozen Tweede Kamer, en dus helemaal boven die heilige kiezer.

Ik had al geen vertrouwen in de stembus als werkelijk machtsmiddel van ‘gewone mensen’ als jij en ik. Met het soort van arrogantie dat Spies hier tentoonspreidt, en waarmee gekozen vertegenwoordigers ook nog eens worden gebruuskeerd, wordt de futiliteit van het parlementarisme nog eens extra onderstreept. Morgen deelnemen aan de Gay Pride is daarmee een stuk zinvoller dan op 12 september die wandeling naar de stembus maken. En het is gezelliger bovendien.

Dit artikel verscheen eerder op de website Rooieravotr van Peter Storm

14 gedachten over “Weigerminister, 12 september en Gay Pride”

 1. Tja, hoe noemd je zo iets , Spies in het in het reli geniep , revival van reli politiek slui pt er m.i. al een tijdje in , godsdiensten zijn weer bezig om op allerlei manieren goddelijk gezag als te respecteren recht over burgers uit te oefenen terwijl dit in een seculiere staat geen vrij brief voor onze politici mag zijn om oude wetten, Donners godlastering uit de kast te halen , onze 2e kamer niet gezamenlijk op de kop staat om dit te niet te doen, was al een beginnetje daarvan….

  Gay Pride Wij hebben gisteren geen CdA boot gezien , kopstuk de Jager vind het allemaal goed maar dat de SP het af liet weten was een adamse en een landelijke afgang.
  Wel VVD , PvdA , D66 en GL met Sap aan boeg en Dibi mogelijk in het vooronder…..smiley.. !
  Het was feest met veel gezwaai en gedans aan de kant; het woord tolerantie , boorden met liefde als mensen recht , weg met weiger ambtenaren ! kwam op de boten regelmatig voorbij , er was een huis van Oranje afgevaardigden in passend lintjes kostuum met een hoog gezetelde Trix en Maxima aan dek , een trotse Turkse boot (1tje getooid met Turks hoofddeksel en een sikje die voor het eerst mee deed , , een grote Zeeman boot , een GGD boot had er veel en origineel kostuum werk van gemaakt, weinig hard core boten , geen joodse boot meer waarbij de vraag rijst of ze daar zelf voor gekozen hebben of dat ze van hogere rabbi handen ( reli politiek) niet meer mee mogen doen.

 2. Tja , er was geen SP boot dus , aguttegut verschrikelijk , omdat die niet mee poseerde met de poseurs moeten het wel homohaters zijn … Er was geen COC afgevaardiging op het zomercarnaval in Rotterdam , dus Homoos moeten wel Antillianen-haters zijn … toch …

  Maar Groen-Blergg en Partij van de Bilderbergers waren er wel net als D’66 en VVD .. nou , die moeten we dan maar stemmen hé .. het feit dat die partijen al weer klaar staan voor een neo-liberale coalitie waarbij ze ons wéér van rechten en collectieve bezittingen gaan beroven is irrelevant , ze waren op de Gay pride !!!

  Wel interessant dat er zo veel aandacht word gegeven aan die paar weigerambtenaren , nu nog aandacht voor de honderden/ duizenden weigerportiers , weigerwinkeliers , weigerbuschauffeurs en weigeragenten … oh , oeps , verkeerde minderheid dus irrelevant …..

 3. #2 De SP schitterde door afwezigheid ipv op de barricades voor homo lesbo en trangenders?

  Toen Rita Verdonk zich op een klein bootje liet zien werd ze uitgejoeld , leek me dat de P VV en de partij van Brinkman dat risico niet wilde nemen

 4. Ach Katja , je loopt niet in een Burka dus steun je de strijd tegen Moslim discriminatie niet ??? de Gay Pride Parade Show Gays zijn de Burka-dragers van de Homo gemeenschap …

 5. #4 Bakra ,je begint met een meewarig en bevoogdend ach, je eerdere gutte tegut is ook niet nieuw , je vraag is geen vraag maar zelf ingevulde manipulatie , komt akelig dicht bij morele chantage … zo ook je conclusie over over optredende gay priders .
  Next. please ….

 6. De (overdreven) sympathie voor homo’s en hun evenementen en actie’s als graadmeter van tolerantie. Je uitspreken voor homorechten en bijwonen van homoevenementen is verworden tot de (huichelachtige) maatschappelijke meetlat om in de publieke opinie geaccepteerd te worden. Zo kan het voorkomen dat onder een hoop brave Nederlandse autochtonen die geen enkel sympathie hebben voor homo’s en lesbiennes wel mee moeten gaan met die stroom wil men niet maatschappelijk uitgesloten worden, waardoor zij in het openbaar iets anders zeggen dan in de privesfeer. Dat het homohuwelijk erdoor heen is gekomen mits er rekening gehouden wordt met gewetensbezwaren van ambtenaren is men alweer vergeten. En ook dat de homobewegingen vaak ook niet van hun tolerantste kant zien is kennelijk ook geen probleem. Zo kon het dat de blanke homobewegingen uit de VS geen zwarte homo’s accepteerden in hun beweging. Ook het COC toonde op dit gebied niet zich van haar meest tolerante kant. Om maar niet te spreken van misbruik van financiele middelen waar in het verleden al genoeg over is geschreven.
  Gek, eigenlijk dat er geen enkele sympathie bestaat voor de tolerantie van andere groepen of individuen in onze maatschappij. Vooral links lijkt daar in totaal de kluts kwijt geraakt te zijn. Binnen een niet gering kliekje onder links lijkt het opkomen van oude idealen zoals de rechten van arbeiders, minderheidsgroepen en onrecht op de wereld niet meer belangrijk te zijn. Als je maar de Gayparade bezoekt dan ben je links genoeg. Helaas is het opkomen van homorechten uitgemolken door vrijwel iedere politieke en maatschappelijke organisatie om hun intolerantie te kunnen verbergen. En behoort het niet meer tot de exclusieve strijd van links. Zelfs door organisatie’s zoals de PVV die banden hebben met ultraconservatieven uit de VS en Israel die totaal niets moeten hebben van homo’s.
  Als je als allochtoon massaal geweigerd wordt aan de deur van uitgangsgelegenheden door potige uitsmijters lijkt daar niets aan de hand te zijn. Ook niet als je ook nog eens flink toegetakeld wordt als je een kritisch geluid laat horen. Met zelf uitsmijters die mensen in kamertjes hebben opgesloten na flink mishandeld te zijn. Maar op het moment dat er een Marokkaanse kickboxkampioen voor de deur wordt geweigerd om “kledingvoorschriften” en deze uitsmijter een kritisch geluid geeft en dan het fout gaat, waardoor de rollen worden omgedraaid en de uitsmijter als slachtoffer eindigt valt heel onderbuik Nederland over deze kickboxer als een biervat over hem heen. En worden uitsmijters ineens afbeeld als onschuldige hardwerkende brave burgers waar je bijna meedelijden meekrijgt.

 7. Wat ik ook zo vreemd is de selectieve waarneming. Als een groep waar geen sympathie voor bestaat in de publieke opine bijvoorbeeld een bijeenkomst verstoord of zich op straat opvallend aanwezig is dan kan het voorkomen dat zich de hele mediawereld over hun valt en zelfs kamervragen gesteld worden. Maar als homoseksuelen een kerkdienst en kerkbezoekers in een Brabantse gemeente lastg vallen, nadat een katholieke geestelijke zich intolerant uitliet jegens de homobeweging lijkt daar sympathie voor te zijn. Ook een actie van de homobeweging in de VS, die massaal de kiprestaurants bezoekt om daar te provoceren na een intolerante homouitspraak door de eigenaar van die restaurantketen.
  Geenszins is dit een aanval op de homo’s in Nederland, maar zet mijn bedenkingen bij de selctieve sympathie van een publiek dat niet altijd integere bedoelingen heeft als het gaat over homo’s.

 8. Tja Katja , het is niet bevoogdend om van politieke partijen haast te eisen dat ze mee doen ??? ” Ik heb ze daar niet gezien ” en “De SP schitterde door afwezigheid ipv op de barricades voor homo lesbo en trangenders? ” De Gay pride parade is al lang geen barricade meer maar een folkloristisch evenement waar politieke partijen niet aan mee doen uit solidariteit maar om wat stemmetjes te winnen onder een groep waarvan ze de rechten later weer net zo makkelijk inwisselen wanneer het politiek uitkomt … De barricades zijn in het dagelijks leven waar nog steeds mensen worden ontslagen omdat ze homo-seksueel zijn .. Waarschijnlijk door dezelfde lui die tijdens de Gay pride Parade zo graag gaan aapjes-kijken …

  Mijn vraag is een zelf ingevulde manipulatie ?? omdat ik te dicht bij het bot snij .. ?? Weet u wat manipulatief is mevrouw , suggereren dat de Joodse homoboot dit jaar ontbrak omdat de een of andere Rabbi dat wel verboden zou hebben , alsof die zich daar eerder ooit wat van aantrokken , verboden van Rabbijnen .. Maar het geeft u weer een kans Rabbijnen in een kwaad daglicht te zetten …

 9. Nog even een kanttekening bij het in dit artikel genoemde Homo-huwelijk , Leuk hoor dat ieder stelletje kan trouwen .. Maar het is natuurlijk absurd dat bevrijding word afgelezen aan het feit dat je ook lekker met z’n tweetjes met een boterbriefje op een flatje kan gaat zitten .. Maar dat buiten het Jet en Juul , Joop en Jaap alternatief er niets anders geboden word .. Polygamie, Polyandrie, Groepshuwelijken .. of weet ik wat verder nog voor alternatiefjes zolang die ook niet mogelijk zijn word men toch nog in het keurslijf gedwongen ….

 10. To whom it may concern:

  Het burgerlijk huwelijk afschaffen is dan de beste optie. Ik zou niet weten waarom er voordelen moeten bestaan voor bepaalde groepen als je dat afsluit voor “de wet”. Voor god en allah en Sinterklaas trouwen kan iedereen en heeft altijd gekund.

  Verder wordt de kleine groep die een politiek voordeel wil slaan uit deze gebeurtenis op één hoop gegooid met honderdduizenden die gewoon een feestje hebben. Net als het Rotterdams carnaval of weet ik veel. Het kan je lolletje zijn of niet, maar dat doet er verder niet toe. Je hebt domme en stomme en leuke en politiek slimme lesboos en transen en bies en weet ik veel. Net mensen.

 11. Mijn vraag is een zelf ingevulde manipulatie ??
  Ja , dat was het, niet meer en niet inder
  O mdat ik te dicht bij het bot snij .. ??
  Dat stelt u zich voor, een ieder die deze vorm van dialectiek als openbare discourse gebruikt is op zoek naar en hoopt dat er bloed uit de ander te persen valt;.

  “‘ Weet u wat manipulatief is mevrouw , suggereren dat de Joodse homoboot dit jaar ontbrak omdat de een of andere Rabbi dat wel verboden zou hebben””
  Ik of mijn vriend zijn er er vorig jaar niet bij geweest, volgens mij was de deelname eenmalig en zorgde deze voor minder begrijpelijk “gedoe ” tijdens mijn introductie op krapuul.
  Wij vonden het jammer dat ze er dit jaar niet waren; ik begrijp inmiddels dat er geloot wordt , hoe dat werkt weet ik niet , wel dat deelnemers zoals ook 1 keer een gehandicapten boot , wisselend zijn .
  Ik ben het er wel mee eens dat naast mijn vraag of een joodse boot er zelf van af had gezien , de suggestie dat rabbi.s daar reli iets mee te maken zouden hebben , suggestief en ongefundeerd was.
  Dat the gay pride parade ook tot een volks feestje verworden is doet m.i. niets af aan haar boodschap waar ze politieke steun voor nodig heeft en iedereen vrij is om de sexuele revolutie, weg met schaamte en/of afkeer van eigen lichaam voor 1 dag per jaar mee te vieren.
  Voor zover ik het begrijp is de neerlandse pers daar ook een beetje klaar mee.

 12. Dat is echte democratie. Kamer neemt besluit en jij legt het gewoon naast je neer. Spies verdient een motie van wantrouwen of pek en veren. Kies maar.

 13. @ 11 , mijn voorkeur gaat uit naar “gezamelijkheidsverklaringen ” waarmee je samen een huis kan kopen /huren , samen een kind kan opvoeden . Onbeperkt qua sekse , aantal en relatie tussen de betrokkenen ..

Reacties zijn gesloten.