Wat na de vernietiging van de staat?

Bij tijd en wijle verschijnen berichten met dromen over afschaffing van de staat op Krapuul. Hoewel we landen kennen met geringe overheidsmacht, zoals Somalië of Afghanistan, en deze niet gunstig bekend staan, blijft voor sommigen de idee van ontmanteling van de staat immer trekken.

Somalië of Afghanistan zijn echter landen met een relatief weinig ontwikkelde bevolking, zo is analfabetisme er nog lang niet uitgeroeid. In meer ontwikkelde samenlevingen, met geavanceerdere communicatiemiddelen, liggen de zaken mogelijk anders.

Hoewel… Een recent artikel over kunst, socialisme en politiek haalt nog eens herinneringen op aan experimenten over afschaffing van de politiek in een niet zo ver verleden.

Dit verlangen om de politiek te overstijgen, voorbij machtsrelaties te gaan, kent een getroebleerde geschiedenis. In de jaren zestig probeerden duizenden Californische communes politiek helemaal af te schaffen, hiërarchieën en coalities te elimineren ten faveure van ‘vrije en gelijke’ associaties. Het experiment faalde: in plaats van egalitaire zelforganisatie zagen de communes de terugkeer van de ‘natuurstaat’, waarin de sterksten floreerden; verkrachting en intimidatie waren wijdverbreid. Dit experiment onderstreept het belang van een tegenmacht – sociaal in de vorm van de wet, politiek in de vorm van arbeidersorganisaties – en herinnert ons eraan dat pogingen om de politiek te overstijgen niet kunnen slagen.
(OpenDemocracy [vertaald uit het Engels])

En deze conclusie volgt na aanvankelijke reflectie in het artikel over de bijdrage van kunst aan de maatschappij. Waartoe nadenken over kunst al niet kan leiden. Het stuk besluit mooi en wijs: ‘De bevrijders zijn gevangen in hun visie over bevrijding, zitten in de val tussen een falend heden en een toekomst die nog geboren moet worden.’

1 gedachte over “Wat na de vernietiging van de staat?”

  1. Pingback: Toen Eva spon en Adam ploegde had men aan geen edelman behoefte | Krapuul

Reacties zijn gesloten.