Wallonië krijgt steun uit Canada tegen CETA

Wallonië staat blijkbaar niet zo alleen in zijn verzet tegen het CETA-vrijhandelsakkoord (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen Canada en de EU. De Landelijke Bediendencentrale LBC kreeg een open brief van een aantal Canadese academici met een oproep om niet toe te geven aan de druk.

Elf Canadese academische experten op vlak van vrijhandelsakkoorden en internationale arbitragetribunalen (ISDS – Investor State Dispute Settlement) verzoeken in een open brief aan de regionale regering van Wallonië om te weerstaan aan de druk om de beslissing over CETA te herzien. Zij gaan er van uit dat deze druk de bedoeling heeft “uw democratisch en regeringsprocessen te beïnvloeden”. Zij gaan er tevens van uit dat het CETA-verdrag “het overheidsbeleid zal onmogelijk maken op vlak van onder meer gezondheidszorg, openbare diensten, arbeidsrecht, landbouw, tarifering van geneesmiddelen, openbare aanbestedingen”.
Canadese ervaring met ISDS

In hun brief herinneren de experten aan de ervaring die Canada heeft met het NAFTA-vrijhandelsakkoord (North American Free Trade Agreement) tussen de VS, Canada en Mexico van 1994.

Ook dat verdrag bevat een ISDS-tribunaal. Dat heeft geleid tot een verveelvoudiging van klachten van multinationals tegen de Canadese regering, waarbij de belastingbetalers enorme boetes moesten betalen.

Zij besluiten hun open brief met een steunbetuiging aan de Waalse parlementsleden en burgers: “U heeft grote moed betoond bij uw verzet tegen CETA… Wij wensen onze steun uit te drukken voor uw democratische keuzes.”

Lees verder bij de bron, De Wereld Morgen.