Walgelijk

Dit is een gastbijdrage van Rode Sjaan

Hier een link van Doorbraak.eu. De jaren 30 zijn weer terug. Het moet niet erger worden. Gaan alle steuntrekkers weer met een fietsplaatje fietsen en gaan ze bossen aanleggen? Zelfs dat niet eens, opsluiten in een hal. Zou haast een Godwin plaatsen. Arbeit etc weten jullie nog wel. De geschiedenis lijkt zich iedere keer te herhalen en iedere keer zeggen we dat nooit meer.
Bah en nog eens bah.

23 gedachten over “Walgelijk”

 1. Dit soort plannen wordt momenteel overal ontwikkeld. Het College van B&W (gedomineerd door GL en PvdA) heeft de afgelopen week een nota vastgesteld waarin iets dergelijks bepleit wordt. In Leiden koestert het College ook al een dergelijk voornemen, en dáár zit – god betere het – de SP in het College. In Amsterdam is GL wethouder Van Es bezig plannen te ontwikkelen mensen beneden het minimumloon te laten werken.
  In Leeuwarden betreft het overigens niet alleen de WWB. Ook van degenen die aanspraak maken op een WMO-voorziening gaat het College voortaan een tegenprestatie (lees: onbetaald werk) eisen.
  Rechts heeft de crisis aangegrepen om de sociale zekerheid vakbekwaam te slopen. Links weet daar niet alleen niets tegenover te stellen, maar onderschrijft die sloop zelfs in grote lijnen. Zolang de lokale paladijnen dit soort uitbuiting organiseren, geloof ik het wel met de ‘sociale ‘praatjes van Cohen en Roemer.

 2. In het bovenstaande wordt in de eerste regel verwezen naar het College van B&W van Leeuwarden 🙄

 3. Pyt van der Galiën Schreef:

  Dit soort plannen wordt momenteel overal ontwikkeld

  Hoef je niet te ontwikkelen, hoor. Verloren tijd. Je neemt gewoon de III-Reich agenda over – en ben je klaar!

 4. @7 De WWB stelt in elk geval nog voorwaarden aan het verrichten van onbetaald werk. Zo is het begrensd qua tijdsduur en moet het onderdeel uitmaken van een traject richting betaalde arbeid.
  In de lokale plannen waar hier naar verwezen wordt, is daar geen sprake meer van. Voor de verstrekking van een uitkering wordt nu een tegenprestatie verlangd. Dat is een fundamenteel andere benadering.
  Let op dat het niet uitsluitend gaat over WWB-uitkeringen. Leeuwarden stelt voor ook voor de WMO een tegenprestatie in de vorm van onbetaalde arbeid te verlangen.

  Uiteraard wordt eea gelardeerd met veel vrome praatjes over hoe goed het wel niet is voor de betrokken uitkeringsgerechtigden. Althans in Leeuwarden, Leiden pretendeert zelfs dat niet meer. Daar wordt gewoon openlijk toegegeven dat het een ordinaire poging is de bezuinigingen af te wentelen op de armste inwoners van de gemeente. Dank u wel, mevr. Roos van Gelderen, wethouder namens de SP in dat College.

 5. @8 Maar mag ik dan nog aannemen dat bv in Leiden iemand die bezwaar heeft tegen deze ’tegenprestatie’ zich kan beroepen op de wwb om ondanks weigering van onbetaald onverkort recht op een uitkering te doen gelden? Er moet toch een wettelijke grondslag zijn voor het weigeren/ korten van een uitkering.

 6. Het enige nieuwe aan dit plan is om alle werklozen in één plaats op te slaan. Maar dit is werkelijk niks nieuws. Het gebeurt in veel gemeenten al. Die sturen de werknemers naar bedrijven als SagEnn onder the noemer re-integratie. In werkelijkheid zit je daar het merendeel van de dag simpel – gevangenis – werk te doen. Inburgerings cursussen worden daar ook gegeven en die mensen mogen ook gezellig meewerken dan leren de taal een beetje terwijl ze ook lekker productief zijn.

  Ik ken ook verhalen van mensen uit mijn directe omgeving die voor behoud van uitkering naar een NS werkplaats gestuurd zijn om daar treinen te gaan staan schuren.

 7. @10 Klopt. Het is al lang bestaande praktijk. In Fryslan oa in het regionale samenwerkingsverband NW Fryslan.

  @9 Ja, je kunt een bezwaarschrift indienen en vervolgens – indien je bezwaarschrift wordt afgewezen – naar de rechter stappen. daarb kleven echter diverse problemen aan.
  Om te beginnen zijn de meeste mensen bijzonder slecht op de hoogte van hun rechten en laten ze het – al dan niet gelaten – over zich heen komen.
  Stel echter dat je een bezwaarschrift indient. Het duurt maanden voordat dat behandeld is. Inmiddels heb je al een sanctie te pakken. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking, hetgeen betekent dat je in het ergste geval gedurende 3 maanden geen uitkering ontvangt (dat hebben we meegemaakt). De meeste uitkeringsgerechtigden beschikken niet over financiële reserves, hetgeen Sociale Zaken natuurlijk heel goed weet. Wat voor keuze heb je dan?

  Dat het eisen van een tegenprestatie elke wettelijke basis mist, zal de gemeente een volstrekte zorg zijn. De overheid is van mening dat de wet er is voor óns, niet voor zichzelf. Ze zal die wet ontduiken/misbruiken/manipuleren wanneer dat zo uitkomt. Indien je daar daadwerkelijk iets tegen wilt doen moet je dus al over een gedegen juridische kennis beschikken óf over een netwerk beschikken waarin die kennis aanwezig is. De meeste uitkeringsgerechtigden beschikken daar niet over. Het is een groep die eenvoudig te chanteren valt en dús gechanteerd en misbruikt wordt.

  Overigens vind alleen al vanwege het bovenstaande Recht (en met name Bestuursrecht) onderdeel uit zou moeten maken van het lesrooster op de middelbare school 😀

 8. Arbeit macht frei!
  Godwin is een lul , vooral blijven godwinnen.
  Godwin IS een nazi.

 9. Jacqueline Schreef:

  Waarschijnlijk is hier sprake van belangenverstrengeling tussen de ondernemer en de krant.

  Mafia of fascisme? Of beide?

 10. #15 Jacqueline: Moeten we hier eens goed op ingaan. De terugkomst van Keesje het Diakenhuismannetje (Nicolaas Beets, ongeveer 1830).
  😥

 11. @15 van der Most is inwoner en gemeenteraadslid van Lochem. Hij woont op een landgoed in Gorssel.

 12. De VVD is al een paar jaar bezig om de zogezegde ‘participatie-baan’ er door te drukken. We moeten met zijn allen heel allert hierop zijn, want de mooie praatjes en uitleg dat de mensen dan wat terug doen voor de maatschappij en dat het juist een sociaal beleid zou zijn door de werklozen meer bij de maatschappij te betrekken of kansen te bieden op deze manier, dat zijn grove leugens.

  De praktijk zal uitwijzen dat kansarmen/werklozen ingezet zullen worden op plekken waar men ook een betaalde baan had kunnen creëren. Echter, de participant werkt 40 uur voor 70% van het minimumloon. Op deze wijze zal men uiteindelijk iedere CAO onder druk zetten, want waarom zal een ‘baas’ nog ‘echte’ werknemers aannemen? Waarom ‘shoppen’ bij het uitzendbureau, als je voor de helft van het geld een participant kan krijgen. Sterker, na het aflopende kontrakt van een werknemer komt er een participant.
  Of je zorgt er gewoon voor dat de griffie-kosten zo hoog worden, dat niemand met een kleine beurs nog een proces kan beginnen en dan ontsla je vervolgens iedereen die een functie bekleed waar je ook een participant voor zou kunnen krijgen.

  Doemdenken? ik dacht het niet. Kijk naar de reorganisatie binnen TNT. Postbodes ontslaan en goedkopere postbezorgers aannemen, het liefst nog voor nul-uren contracten of op uitzendbasis. Supermarktpersoneel (tieners) meer uren inzetten dan dat ze betaald worden. Overal zie je de voorbeelden van de kostenbesparende ‘maatregelen’ ten koste van het personeel, door deze empathieloze psychopaten aan de top. De grootste kostenposten binnen een bedrijf zijn immers altijd de arbeidskosten. De crisis wordt als argument gebruikt om deze kosten verder te drukken. Dit gaat ten koste van (uiteindelijk) iedereen aan de onderkant van de maatschappij. De bonus voor de top moet immers niet in het geding komen…

 13. Dat willen ze ook doen met werknemers uit de sociale werk plaatsen.
  Gewoon goedkope arbeids krachten zijn het dan , al benoemt de vvd dat anders dan , die zeggen dat ze die mensen bij het leven willen betrekken. Tuurlijk..

 14. Huib Schreef:

  #16 Mafia.

  Bedankt daar neig ik ook naar.

  Jaspert Schreef:

  #20

  Geen doemdenken, het is de realiteit. Bolkestein heeft het al jaren geleden gezegd: we zijn te duur geworden. Daar moeten manieren gevonden worden om de salarissen terug te draaien en idem dito met de sociale zekerheden. De economie zal weer goed naar VVD maatstaf gaan draaien pas als we salarissen op chinees niveau gaan ontvangen.
  Elke maatregel in die richting is goed.

  Anders gaat onze geliefde kapitalistische systeem, begrijp hier de enorme winsten van de VVD elite, aan de knoppen.
  VVD/Rutte moeten hier iets aan gaan doen.

 15. Ik wil er wel met nadruk op wijzen dat deze plannen niet uitsluitend worden gepropageerd door rechtse partijen. Ik ken diverse ‘linkse’ gemeenten waar dergelijke plannen momenteel uitgewerkt worden:
  – Leeuwarden, met een door links gedomineerd college (GL en PvdA) en een verantwoordelijk wethouder afkomstig uit de PvdA (weliswaar de meest rechtse PvdA’er die ik ooit heb ontmoet, maar toch)
  – Leiden, met de SP in het College
  – Amsterdam, onder verantwoordelijkheid van GL-wethouder Van Es.

  Lochem valt gewoon op omdat het zo schaamteloos is. Mafia, inderdaad. Waarbij ik persoonlijk nog verre de voorkeur geef aan de échte mafia: die zijn in elk geval een stuk minder schijnheilig.

  Kortom: maak je geen illusies. Ondanks de vrome praatjes van Roemer en Cohen werken de ‘linkse’ politieke partijen op lokaal niveau net zo hard mee aan de afbraak van de sociale zekerheid . Het voornaamste verschil is de motivatie: links moet die afbraak electoraal verkopen en koppelt er dus meer hypocriete praatjes aan.

  Iets nieuws onder de zon? Welnee: in de jaren ’30 sanctioneerden SDAP-wethouders werklozen die om principiële redenen weigerden te werken in nazi-Duitsland.

 16. De meest grove leugen is door te beweren dat de uitkeringsgerechtigde nu meer kans op werk maakt. Heb heel veel verhalen meegemaakt dat werkgevers juist niet geinteresserd waren in mensen die via zo’n “werken met behoud van uitkering”-project. Werkgevers schenen zo hun vooroordelen te hebben en denken dat zo iemand wat mankeert, crimineel is of gewoonweg gewoon niet gemotiveerd en gewoon maar omdat het moet.
  Dit idee stamt uit de VS en we zagen hoe werkgevers werden verwend met “gratis” arbeidskrachten die moesten werken met behoud van uitkering en de werkgevers vingen ook nog eens subsidie’s, omdat de werknemer zogenaamd niet zo productief was als een “normale” werknemer. Als het werktte dan werkte het in de VS wel.

Reacties zijn gesloten.