Waarom iedereen zijn paspoort zou moeten verbranden

Een verbijsterend bericht in de Volkschbruine Haat- & Lasterbode over hoe de overheid burgers al bij voorbaat niet vertrouwt maar ze als criminelen beschouwt.
Goed, niet het eerste in dit genre maar toch.
Leest u even mee:

De Nederlandse overheid gaat grote hoeveelheden persoonsgegevens van burgers koppelen om daaruit te destilleren of zij frauderen met belasting of uitkeringen.

Een eindje verder in dit stukje over het SyRI-systeem:

Dat blijkt uit een besluit dat eerder deze maand door het kabinet is genomen, maar waaraan weinig ruchtbaarheid is gegeven. Het is de uitwerking van de vernieuwde Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), die vorig jaar zonder debat of stemming door de Tweede Kamer is aangenomen.

Met andere woorden: bij een kwestie die de meest intieme levenssfeer van burgers zo diepgaand raakt wordt zonder er al teveel woorden aan vuil te maken een praktijk ingevoerd waar Jacobus Lambertus Lentz als ook Erich Mielke en zijn Stasi jaloers op geweest zouden zijn.
Burgers liggen zonder dat ze er weet van hebben onder het vergrootglas van de staat, zijn bij voorbaat als crimineel bestempeld en het parlement dat zijn taak de regering te controleren en bij te sturen al lang aan de wilgen heeft gehangen vindt in zijn nieuwe functie van klapvee voor het bruine regime één en ander prima.
Je vraagt je werkelijk af waarvoor we die vergaarbak van fascisten, massamoordverheerlijkers en andere moreel ontspoorden er nog op nahouden.

Tuurlijk, volgens de minister van etnische registratie en zo’n beetje Neerlands opper-cynicus Lodewijk Asscher is één en ander nodig om het ‘draagvlak te behouden voor de sociale zekerheid.’
Pardon? Die wordt toch in hoog tempo afgebroken en is de overheid zelf niet bezig dat draagvlak te slopen door bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering te criminaliseren en ze te onderwerpen aan die andere DDR-praktijk: dwangarbeid?
(Wie het draagvlak voor de sociale zekerheid wil behouden zou om te beginnen fact free lullend VVD-tuig hun grote bek dicht laten houden).

Wat wordt er zoal verzameld? Volgens het betreffende bericht een ontstellende hoeveelheid persoonlijke data als daar is:

arbeidsgegevens, boetes en sancties, fiscale gegevens, gegevens roerende en onroerende goederen, handelsgegevens, huisvestingsgegevens, identificerende gegevens, inburgeringsgegevens, nalevingsgegevens, onderwijsgegevens, pensioengegevens, reïntegratiegegevens, schuldenlastgegevens, uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, vergunningen en ontheffingen, zorgverzekeringsgegevens.

De Raad van State en het College Bescherming Persoonsgegevens hebben grote bezwaren tegen deze praktijk. De criteria geven de overheid veel te veel armslag en ruimte om gegevens te verzamelen en te analyseren. Verder nodigt het systeem uit tot de uiterst kwalijke praktijk van ‘fishing.’
De minister van etnische registratie Asscher legt de bezwaren naast zich neer evenals het verzoek de burger meer inzicht te geven in wat er met zijn gegevens gebeurt en wat er bekend is over hem of haar.
Precies zoals het een politiestaat betaamt.

Bedenken we daarbij dat de roep om een gedachtenpolitie steeds luider wordt (en zoals die in buurland het Verenigd Koninkrijk reeds wordt ingevoerd) en er over mensen gesproken wordt in termen van ‘verwijderbaar’ en ‘ontruimbaar’ en u kunt wel nagaan dat het niet zo heel lang gaat duren of het ‘SyRI’ gaat niet alleen toegepast worden in de jacht op uitkeringsgerechtigden (types als Tweede Kamerlid Krol zijn blijkbaar geen ‘risico’) maar ook op mensen die bijvoorbeeld vanwege hun religie of afkomst ‘het er naar gemaakt hebben.’

Daarom stel ik voor dat iedereen zijn paspoort gaat verbranden, zich uit laat schrijven uit het GBA, zijn bankrekening opheft, belasting alsook verzekeringen en leningen niet meer betaalt en aflost en zijn kentekenplaten op de schroothoop gooit.
Verzet tegen de politiestaat is nu nog mogelijk, straks is het te laat.

(noot redactie: Op Krapuul kon u twee weken terug dit nieuws al lezen)

14 gedachten over “Waarom iedereen zijn paspoort zou moeten verbranden”

 1. Misschien dat de Nederlandsche bevolking nu eens voelt hoe het is om schuldig te zijn, tot onschuld is bewezen. Momenteel vergaat het vele, vele moslims zo. Omgekeerde wereld.

 2. De bevolking staat te klappen en te juichen voor dit soort maatregen omdat er zogenaamd luie ‘uitkeringstrekkers’ mee worden aangepakt. En die zijn natuurlijk het grote kwaad in de samenleving, en overlappen met de moslimvijand. Veel mensen willen blijkbaar niets liever dan leven in een extreem-rechtse politiestaat.

 3. Dit is het verhaal hoe werd de Orweliaanse Staat praktisch ingericht.
  Jammer dat George Orwell niet meer leeft omdat hij zou graag zelf willen zien hoe dit in de praktijk uitpakt.

  We blijken tevens Weereldkampioen van de Muppetsshow in de Tweede Kamer te zijn: ” Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), die vorig jaar zonder debat of stemming door de Tweede Kamer is aangenomen.”

  Super: Democratie zonder debatten, discussies, toetsen en democratisch stemmen. Alles moet gewoon aangenomen worden.
  Is toevallig Stalin de Parlementvoorzitter in de Tweede Kamer?

 4. “… is één en ander nodig om het ‘draagvlak te behouden voor de sociale zekerheid.’
  Pardon? Die wordt toch in hoog tempo afgebroken …”
  Ja daarom juist: eerst hadden we collectieve voorzieningen, maar Asscher wil dat onder het mom van ‘participatiesamenleving’ inperken tot de groep der aller-allernooddruftigsten. Zelfs Wouter Bos was er niet over te spreken en zei dat dat de solidariteit ondermijnt. Dus je zou inderdaad kunnen stellen dat hoe meer de voorzieningen worden beperkt, des te kleiner het draagvlak wordt.

 5. Ik ben an sich voor een veel soberder verzorgingsstaat, wellicht in tegenstelling tot de meeste lezers van krapuul. Dat neemt niet weg dat ik deze methode om tot (mogelijke) bezuinigingen fout vind, of je het nu communistisch, fascistisch, socialistisch of corporatistisch wil noemen. Zo mogelijk nog enger is de precedentwerking voor mogelijke andere zaken die de overheid wil weten en gebruiken.

 6. Ook hier zou een onvoorwaardelijk basisinkomen een oplossing zijn.
  Ter zijde. Zou de naam SyRI soms gekozen zijn om de negatieve connotatie van de naam Syrië nog een extra trap na te geven?

 7. @Joke
  Tikkie off topic, maar ik gaf zelf de voorzet. Komtie, in de vorm van korte clichématige slogans, lekker makkelijk:
  – het vangnet is verworden tot een hangmat ipv een trampoline: idioot hoog WAO% ivm omringende landen (of eigenlijk alle landen)
  – dat iets of iemand zielig is betekent niet automatisch dat de rest van Nederland ervoor moet betalen (dit geldt overigens ook voor zaken als kinderbijslag, die maar beperkt zielig zijn)
  – afgedwongen solidariteit is geen solidariteit maar slavernij
  – de overheid neemt de rol van familie en vrienden (en wellicht zelfs kerken) over, onder meer om meer controle te krijgen, dan krijg je dus wat hierboven geschetst wordt

  Ik wil hier niet andere Krapuul-lezers van mijn ideeën (proberen te) overtuigen; daar zou ik waarschijnlijk een vrij harde dobber aan hebben. Maar naast het praktische probleem van toekomstige onbetaalbaarheid vind ik de totalitaire systemen die hierboven geschetst worden (die bedoeld zijn om kosten van het systeem binnen de perken te houden en daarmee maatschappelijk draagvlak te behouden of te verbeteren) zeer eng.

  ZELFS als het fraude voorkomt en zo kosten beperkt vind ik dat het doel de middelen niet heiligt. Daarnaast ligt de weg open voor allerlei andere enge verbanden, onderzoeken en dergelijke. Zelfde bezwaren had ik tegen electronisch patiëntendossier. Paspoort verbranden stuit dan weer op wat praktische bezwaren, maar in zo’n land wil ik inderdaad niet leven.

 8. Dat gaat de overheid doen behalve bij de VVD’ers. Terwijl daar juist het uitschot zit.

  Schijnt dat de belastingdienst rond de 35 miljard Euro taxgap niet ophaalt.(Een Brit had dat uitgezocht notabene). Zou logisch zijn dat de belasting dienst dan de VVD’ers bovenop de controle stapel legt. Want ze hebben als groep bewezen het meeste achterover te drukken en dan heb je het niet over bijklussende bijstand moeder bedragjes maar over miljarden.

 9. @Roland: De WAO is iets van vroeger, en ik zou niet weten waarop je baseert dat-ie zo ruimhartig is. Waarom zou iemand die arbeidsongeschikt is geen recht hebben op een redelijk inkomen? Is het omdat je denkt dat het ‘onbetaalbaar’ is of omdat je überhaupt de principes van solidariteit en sociale rechtvaardigheid niet onderschrijft? Door mensen afhankelijk te maken van hun persoonlijke netwerk krijg je m.i. nl. een maatschappij waarin je aan willekeur onderworpen bent.

 10. Solidariteit is bij uitstek de positief gekleurde bindende middel voor de maatschappij. Solidariteit is noodzakelijk voor het voortbestaan van de menselijke maatschappij. Daar tegenover is angst zeker een negatief doch wel weer bindend middel. Dit wordt tegenwoordig veelal door de Westerse overheden gebruikt.

  Het ligt aan de menselijke natuur dat meestal de meer bedeelden een “klein” probleem hebben met mogelijke solidariteit omdat de hebzucht dan een zeer groot rol speelt of gewoon de draaispil is.

 11. @Joke:
  Pin me niet vast op namen. Ruimhartig bedoel ik in relatie tot de ’tegenprestatie’; niet in de zin dat je er royaal van kunt leven. Ik heb geen enkel bezwaar tegen particuliere verzekeringen tegen wat dan ook, maar voor iemand die vanaf zijn geboorte totaal arbeidsongeschikt is is dat nu net onmogelijk. Daar vind ik dat een beschaafd land een zekere verantwoordelijkheid heeft.

  Ik ben ZZP’er. Alles wat ik verdien is voor mij en voor de belastingdienst. Als ik weinig verdien heb ik weinig, als ik niets verdien heb ik niets. Ontzettend zwaar, met kinderen en hypotheek (en een vrouw die ook ZZP’er is) maar ik vind niet dat de rest van Nederland mij dan (automatisch, verplicht) in leven moet houden.

  Dat ik basale zaken als kinderbijslag (waar ik vanzelfsprekend ook tegen ben) wel accepteer is omdat ik daar de afgelopen 25 jaar belasting voor heb betaald. Dat maakt het ook zo moeilijk het systeem te versoberen; er is natuurlijk bij iedereen sprake van opgebouwde rechten voor van alles en nog wat.

  Ik zou graag zien dat mensen veel meer overhielden van hun salaris, gekoppeld aan veel meer eigen verantwoordelijkheid. Er leeft in de Westerse wereld het idee dat de overheid beter weet waar mensen hun geld aan willen uitgeven dan zij zelf. Je kweekt daarmee mensen die bij elke tegenslag vragend of boos naar diezelfde overheid kijken, van alles claimen en een overheid die om daar invulling aan te geven steeds meer invloed wil en krijgt op van alles en nog wat. Dit topic is daar een laatste (en eng) voorbeeld van.

 12. @Roland, ik vind het een kwestie van beschaving dat je voor elkaar zorgt en dat een democratische en vooral ook empathische overheid dat faciliteert. Dat laatste is het enige bestaansrecht wat mij betreft van een overheid.

 13. @Ralph, helemaal mee eens. Ik vermoed alleen dat jij faciliteren ook een beetje ziet als organiseren en opleggen? En het staat of valt een beetje met “voor elkaar”. Hoe ruim kunnen we ons veroorloven dat te zien? Zie ook de draadjes over immigratie in Zuid Europa.

  Ik woon naast een azielzoekerscentrum. Die mensen hebben een kutleven dat ze nauwelijks perspectief biedt en nog idioot veel geld kost ook.

Reacties zijn gesloten.