Vrienden van Geert Wilders: Robert Spencer

Onderstaand artikel is overgenomen met toestemming van de auteur, WLTR, en verscheen eerder op zijn website. 

Robert Spencer vormt met Pamela Geller de non-profit organisatie Stop Islamization of America (SIOA), die Wilders onlangs heeft uitgenodigd voor een toespraak in New York tegen de bouw van Cordoba House, een Islamitisch cultureel centrum enkele straten verwijderd van 9/11 Ground Zero. SIOA is een van de vele Islamofobe organisaties, waar telkens weer dezelfde namen opduiken, naast die Spencer en Geller ook namen zoals Daniel Pipes, David Horowicz, de TV-dominee Pat Robertson, Bill O’Reilly en Sean Hannity. Spencer en Geller zonder twijfel de belangrijkste bronnen voor Wilders strijd tegen de Islam. O’Reilly en Hannity zijn de anchormen, die Wilders zendtijd geven op het conservatieve Fox News. Zijn woordkeus is in belangrijke mate identiek aan die van Spencer. Ook hebben ze regelmatig samen opgetreden, wanneer Wilders in de VS was en organiseerden zij zijn toespraakjes en recepties. Zo ook het optreden van Wilders op 11 september aanstaande. Ook vermoed ik dat Spencer en Pipes de Engelstalige toespraken voor Wilders schrijven, iets wat ik graag verder wil onderzoeken.

Spencer is net als Pamela Geller een actieve blogger, schrijft regelmatig voor FPM en is auteur van talloze artikelen en negen boeken over Islam en Islamitisch terrorisme. Daarin stelt hij dat de Islam een gewelddadige en suprematistische elementen bevat en de vele scholen binnen de Islam oproepen tot oorlog tegen en het onderwerpen van ongelovigen. Hij is de eigenaar van een blog genaamd Jihad Watch over de “georkestreerde pogingen van Islamitische jihad strijders … om de [niet-Moslim] maatschappij te vernietigen en deze met geweld voor de Islamitische wereld in te lijven.” Net als Wilders en Geller levert Spencer regelmatig bijdragen om het beeld te creëren dat de Islam een complot is met als doel wereldoverheersing. Net als zijn mede-strijders is hij self-made. Hij heeft een Masters in Vroege geschiedenis van het christendom, maar is feitelijk een ongekwalificeerde publicist die zijn reputatie heeft gebouwd op een onafgebroken eenzijdig negatieve voorstelling van de Islam. Zijn publiek is conservatief en met name neoconservatief America. Mensen die hun mond vol hebben van culturele normen en waarden, maar het liefst iedereen, die het niet met ze eens is naar de hel wil verbannen. Zo ook Spencer. Hij beschuldigt zijn critici altijd dat ze links, dom, laf, dom en blind, vrienden van moslimterroristen en landverraders zijn. (1)

Spencer’s mening wordt gedeeld door andere radicale Islamofoben, want dat zijn het, zoals Bat Ye’Or (pseudoniem van Gisèle Littman), de persoon achter de voorstelling van een complot, dat er een akkoord zou zijn tussen de EU uit Arabische landen voor de levering van olie in ruil voor Arabische immigranten en moslims. Zij is de persoon achter het dystopische Eurabië, een voorstelling dat Europa binnen afzienbare een kalifaat zal zijn, iets waar ook Wilders zich regelmatig op beroept.(2) Een andere medestander is Daniel Pipes, de historicus en Arabist in het kamp van Islamofoben. Pipes beweerde indertijd dat de aanslag in Oklahoma in 1995 het werk was geweest van Islamitische terroristen. (3) Al deze mensen vormen met elkaar een netwerk van projecten en organisaties, waarin ze voortdurend elkaar uitnodigen voor functie, onderscheidingen en bijdragen. Spencer is bijvoorbeeld bestuurslid van de organisatie American Council of Kosovo, die personen als pseudo-wetenschapper Serge Trifkovic steunen, die verkondigen dat er nooit genocide in Bosnië heeft plaatsgehad en Karadzic en Mladic onschuldige slachtoffers zijn van krachten die samenzweren met de Islam.  Trifkovic gaat zover te stellen, dat de (noodzakelijkerwijs gewapende) strijd tegen de Islam eigenlijk een strijd is voor een etnisch gezuiverd, blank Europa. (4)

Spencer’s heeft meer critici dan aanhangers, die hem ondeskundigheid, manipulatie en dweperij verwijten en hem en zijn medestanders zien als radicale Islamofoben, die zich associëren met neoconservatieve, ultrarechtse en racistische organisaties. Volgens de Amerikaan en moslim Robert Crane, voormalige adviseur van Nixon en voormalig onderdirecteur van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, is Spencer’s werk “oppervlakkig wetenschappelijk”. Spencer keert de werkelijke leer van de Islam om door stukken tekst te verwijderen van passages die hij citeert of door het gebruik van onbetrouwbare en extremistische bronnen. (5) Veel critici verwijten Spencer dat zijn visie op de Islam eenzijdig en gekleurd is, met slechts aandacht voor excessen van radicale fundamentalisten die hij betrekt op de gehele Islam, en zo het valse bewijs construeert, dat de eigenlijke opdracht van iedere Moslim gewelddadige onderwerping van de ongelovige is. 

Het volgende volgende stuk is een vertaling van een artikel van Robert Spencer in Front Page Magazine (FPM). FPM is een tijdschrift van het Horowitz Freedom Center (HFC) dat Wilders de titel Man of the Year 2008 gaf, waarvan uitvoerig verslag in de Nederlandse pers. De onderscheiding is een twijfelachtige eer die hij deelt met drie veroordeelde racistische misdadigers, waaronder een militair die Iraakse gevangenen heeft gemarteld en daarvoor werd veroordeeld. Via de American Freedom Alliance, waarvan Horowitz en Wilders lid zijn, kreeg Wilders ook de Prijs voor de Vrijheid (van meningsuiting), met opnieuw de daaropvolgende oppervlakkige, eenzijdige en onkritische berichtgeving in de Nederlandse pers. Over de achtergronden van de prijzen en organisaties werd niets vermeld, de artikelen beperkten zich tot herschreven persberichten van Wilders en de PVV. Wilders kreeg een “prestigieuze” prijs en daar ging het om. Waar die prijs eigenlijk voor stond was geen onderwerp van discussie. De prijzen prijken dan ook op Wilders CV, want in Nederland stelt toch niemand vragen en zijn neoconservatieve supporters en sponsoren in de VS zien het als een onderscheiding.

Groen licht voor Islamitisch Suprematisme op Ground Zero

door Robert Spencer

(Ground-Zero Green Light for Islamic Supremacism

 Front Page Magazine (6), 4 augustus 2010) (7)

Op dinsdagochtend heeft de commissie voor monumenten van New York City (Landmarks Committee), zoals verwacht, unaniem de monumentenstatus van 45 Park Place verworpen, om zo de weg vrij te maken voor de afbraak van het huidige gebouw en de bouw van een Islamistische suprematistische mega-moskee op Ground Zero.

De commissie legde verzoeken naast zich neer om de Burlington Coat Factory als monument te erkennen vanwege zijn historische waarde; op die plek stortte het landingsgestel neer van een van de 9/11 vliegtuigen. Zij negeerden de verzoeken om dit te doen, ondanks het feit dat de gebouwen die veel minder historische betekenis hebben, zoals de Triangle Shirtwaist Company en de Stonewall Inn, wel als monumenten zijn erkend in New York. Het maakt blijkbaar ook niet uit dat ander gebouwen in de omgeving, die architectonisch vergelijkbaar zijn wel zijn aangemerkt als monument. Wie maakt het wat uit? De moslims hebben een triomfantelijke mega-moskee op Ground Zero nodig (en dat is hoe deze moskee zeker zal worden gezien in de Islamitische wereld, ondanks de bedrieglijk gematigde protesten van de organisatoren van de moskee). Maak plaats!

Maar voordat de moskee feitelijk wordt gebouwd is het spel nog niet gespeeld — en met een groeiend aantal prominente politici die zich uitspreken tegen de mega-moskee, kan het nog steeds gewonnen worden in het gerechtshof van de publieke opinie.

Sterker nog, meteen na de stemming op dinsdag, noemde de American Center for Law and Justice (ACLJ) (8) de beslissing van de monumentencommisiie “een diepe belediging voor vele nabestaanden en families van de 9/11 tragedie.” Jay Sekulow van ACLJ legde uit: “De acties van de City of New York vertegenwoordigen een grove minachting voor hun eigen procedures, terwijl ze ontkennen dat dit een historische en gezegende locatie is, die niet mag worden vernietigd voor een Islamitische moskee. Het is vanaf het begin duidelijk geweest dat de stad het project versneld erdoor wilde drukken — door de correcte procedures te negeren en het feit te negeren, dat een groeiend aantal inwoners van New York en Amerikanen niet geloven, dat deze locatie de (geschikte, red.) plek is voor de bouw van een moskee. Omdat ACLJ een brandweerman vertegenwoordigt die 9/11, op de plek van het World Trade Center heeft overleefd, verkondigde Sekulow: “Wij zijn van plan een juridische actie te beginnen namens onze cliënt om deze verkeerde besluitvorming uit te dagen en het project stop te zetten.”

Het belangrijkste argument voor de bouw van de moskee is natuurlijk dat er sprake is van de vrijheid van godsdienst. We worden eindeloos verteld dat wanneer Moslims het recht ontzegd wordt deze mega-moskee op Ground Zero te bouwen, daarmee de deur wordt opengezet om de bouw van synagogen en kerken elders te verbieden. Dat argument blinkt uit in de ontkenning van het politieke en suprematistische karakter van islamitische wetgeving, eigenschappen die geen gelijkheid toont met de Joodse of Christelijke doctrine, maar zelfs buiten dat, de vraagstelling over deze moskee is eigenlijk niet eens een onderwerp van religieuze vrijheid.

Waarom niet? Omdat tegenstanders van de moskee, of dat Pamela Geller’s groep SIOA, of Sarah Palin, of Rudy Giuliani, of Newt Gingrich, of wie dan ook is, niet spreken van het verbieden van moskeeën in het algemeen. Ik ben ervan overtuigd dat moskeeën die verbonden zijn met de Saudi’s en/of de Moslim Broederschap nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden door de wetshandhavers, maar niemand die voorop loopt in de oppositie tegen de bouw van de mega-moskee op Ground Zero roept op om moskeeën te sluiten of de bouw van nieuwe moskeeën te verbieden. En tenzij het grondstuk wordt gemarkeerd als oorlogsmonument, zoals het zou moeten zijn maar niet zal zijn, zal niemand oproepen tot verwijdering van Moslims die tegenwoordig bidden in het bestaande voormalige Burlington Coat Factory gebouw aan 45 Park Place; de Burlington Coat Factory is niet een dertien verdiepingen hoge triomfantelijke mega-moskee.

De vraag is, staat het Eerste Amendement het werkelijk toe dat iedere religieuze groep het recht heeft een gebedshuis te bouwen waar men maar wil? Is er nooit een geval waarin de locatie misschien wel niet geschikt is? Veel mensen hebben de bouw van de mega-moskee op Ground Zero vergeleken met dat van een heiligdom voor de kamikazepiloten van Pearl Harbor of een standbeeld voor Hitler buiten de poorten van Auschwitz. Zou de KKK groen licht krijgen om een KKK centrum voor verzoening te bouwen op de plek van de 16th Baptist Church, zoals in deze parodie (9)? (Anderen verwerpen deze vergelijkingen en baseren zich op de bewering dat de leiders van het Cordoba Initiative ‘gematigde’ Moslims zijn, die een radicaal andere invalshoek zouden hebben dan de Moslims die de Twin Towers op 9/11 hebben neergehaald, maar de lijst van misleidingen van Imam Feisal Abdul Rauf en zijn pleidooi voor Sharia wetgeving zouden genoeg moeten zijn om te bewijzen dat dat argument misleidend is. En natuurlijk lezen ze uit dezelfde Koran, die een inspiratie was voor de 9/11 aanslagen; er bestaat geen ‘gematigde’ versie.) De vraag is, als het heiligdom van de kamikazepiloten zou worden gesponsord door een religieuze groep, of Auschwitz ondergeschikt zou zijn aan het Eerste Amendement, zou er dan geen mogelijkheid zijn om de bouw van zulke dingen te stoppen?

Ik had gehoopt dat er een manier zou zijn om zulke bouwprojecten te stoppen, en dat veel mensen die vandaag zeggen dat de moskee een kwestie is van religieuze vrijheid dan zouden oproepen om de bouw te stoppen. De VS regering heeft polygamie van Mormonen in 19e eeuw onwettig verklaard; overwegingen van religieuze vrijheid werden toen niet als absoluut gezien.

En vandaag de dag, schuwen overheidsinstellingen niet om hindernissen op te werpen tegen de bouw van gebedshuizen, althans als het gaat om niet-Islamistische. De Griek-orthodoxe Sint-Nikolaas kerk stond in de schaduw van het World Trade Center en werd verpletterd onder de brokstukken toen de torens op 11 september 2001 instortten. Negen jaar later is het nog steeds niet herbouwd; het herbouwproject zit vast in de bureaucratie, waarbij ambtenaren van New York City niet bereidwillig zijn en hindernis na hindernis opwerpen.

Het contrast met de waanzinnige haast van de kant van New York City ambtenaren om de Islamiitische suprematistische mega-moskee op Ground Zero te bouwen spreekt boekdelen. Een bericht van maart 2009 in de New York Times vertelt dat “tijdens recente onderhandelingen”, de havenautoriteit van  New York (Port Authority) “de omvang van de kerk iets kleiner (maakte) en aan vertegenwoordigers van de kerkgemeenschap meldde dat de koepel niet boven het monument voor het handelscentrum mocht uitstijgen.”

Maar een dertien verdiepingen hoge mega-moskee? Prima.

Noten:

(1) Robert Spencer: Loonwatch, One-half of the Leftist-Mooslim Alliance

(2) Bat Ye’Or: Eurabia: The Euro-Arab Axis

(3) However, Pipes’ “expertise” has included erroneously linking the Oklahoma City bombing to Islamic groups (USA Today, 4/20/95), as well as warning (National Review, 11/19/90): “Western European societies are unprepared for the massive immigration of brown-skinned peoples cooking strange foods and maintaining different standards of hygiene…. All immigrants bring exotic customs and attitudes, but Muslim customs are more troublesome than most.” Uit. Fair: The Dirty Dozen

(4) Robert Spencer’s Connections: The Serge Trifkovic File (Srjda Trifkovic)

(5) Robert D. Crane (2007-10-20). ““Fascist-Islamophobia”: A Case Study in Totalitarian Demonization – Part 3”. The American Muslim; Robert D. Crane (2007-09-17). “Forging a Common Front Against the Totalitarian Mind: A Case Study in Religious Demonization”. The American Muslim; “Notes on the Ideological Patrons of an Islamophobe, Robert Spencer”.

(6) Ik heb de links van de oorspronkelijk tekst gebruikt en deze niet uitgewerkt of vertaald. Ze spreken voor zich en geven verder inzicht in het agitatie- en propagandanetwerk rond Spencer. 

(7) Wikipedia over Front Page Magazine.

(8) American Center for Law and Justice is in een christelijke anti-arbortus organisatie in 1995 opgericht door de TV dominee Pat Robertson, die in Islamofobie een nieuwe melkkoe heeft gevonden voor zijn TV-imperium.

(9) Link naar JStreetJive, een website waar negatieve berichten over linkse en liberale joden staan en wordt verwezen naar de bomaanslag van de 16th Baptist Church door Ku Klux Klan in 1963 in Montgomery, Alabama, waarbij vier meisjes werden vermoord. Er wordt met name beschuldigend gewezen naar J Street, een joodse en kritische pro-Israël organisatie, die hun goedkeuring zou hebben verleend aan een KKK ontmoetingscentrum. Ik kan dit echter nergens verifiëren en er staat ook niets over op de website van J Street. De enige bronnen die dit noemen zijn die van Spencer zelf en zijn netwerk van anti-jihadisten en Islamofoben. De enige links in het artikel hebben betrekking op Cordoba House. Zulke beschuldigingen zijn gebruikelijk om tegenstanders van Islamofobie te bestempelen als antisemiet en anti-israël, wat lastig is in het geval van J Street. Omdat het kritische joden zijn is het gemakkelijker ze als links te bestempelen en te beschuldigen van verraad en samenzwering met de vijand.

6 gedachten over “Vrienden van Geert Wilders: Robert Spencer”

 1. Weer een prachtig voorbeeld van naar Mohammed toewerken. Krapuul leent zich er in elk geval als nuttige idioot zonder al teveel kennis van koran, hadith en soenna voor.

  Maar aan die opmerkelijke oppervlakkigheid kan in ons land gelukkig wat gedaan worden. Ook de overschrijvende columnist kan hier vrij het navolgende boek doornemen om beter te verstaan wat islam daadwerkelijk leert:

  Reliance of the Traveller: The Classic Manual of Islamic Sacred Law Umdat Al-Salik, Ahmad Ibn Lulu Ibn Al-Naqib & Noah Ha Mim Keller, Amana Corporation; Revised edition 1997, ISBN 0915957728
  http://tinyurl.com/8v924on
  http://tinyurl.com/8ewhl27

 2. @2 Weer een prachtig voorbeeld de Islam als achterlijke (in de zin van achterlopende) religie, als je na twee jaar alleen met deze nauwlijks leesbare documenten kunt komen.

  Ook handig is http://www.bijbelenkoran.nl/index.php
  Twee sprookjes boeken naast elkaar en een stuk leesbaarder en toegankelijker.

Reacties zijn gesloten.