Vreemdelingendetentie: Nederland negeert zoals gebruikelijk nog steeds Europese Hof

In Nederlandse vreemdelingendetentiecentra worden vreemdelingen nog relatief vaak als orde- of strafmaatregel in een isolatiecel gezet. In de eerste helft van 2015 betekende 75 procent van de maatregelen een gang naar de isolatiecel. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant verkreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).(Volkskrant)

cheikh-bahStaatssecretaris Teeven beloofde na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov dat het gebruik van isolatiecellen teruggedrongen zou gaan worden, maar procentueel gezien is dat niet gelukt, slechts de absolute aantallen zijn gedaald omdat ook het totale aantal vluchtelingen gedaald was over de periode waarnaar gekeken is.

Het Europees Hof heeft diverse malen gesteld dat vreemdelingenbewaring niet in gevangenissfeer uitgevoerd mag worden, maar in Nederland valt zij onder de penitentiaire wet.

Ach, een belofte van Fred Teeven, en de wetenschap dat Nederland al vele jaren diverse richtlijnen met betrekking tot vreemdelingenbewaring negeert…

Hebben we nog ooit iets gehoord van die mishandeling van Cheikh Bah, waarvan Elcke Bonsen destijds aangifte heeft gedaan, bijvoorbeeld? Allemaal niet interessant, nietwaar? Die Bah zit immers allang weer weg te kwijnen in Guinée, als hij nog leeft tenminste…