Voormalige PVV-er opent boekje over partij

Onlangs publiceerde het voormalige PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel het boek “Wilders’ ring van discipelen”. Daarin blikt hij terug op zijn tijd bij de PVV en gaat hij tekeer tegen zijn voormalige partijleider en “dictator” Geert Wilders. Hoewel het boek geen wereldschokkende onthullingen bevat, geeft het toch een aardig kijkje achter de schermen van de zeer gesloten extreem-rechtse partij. Van Bemmel zelf ontpopt zich in de publicatie als een rancuneuze opportunist.

Bij de verkiezingen van juni 2010 won Jhim van Bemmel op de slippen van Wilders een Kamerzetel. Al snel kwam hij onder vuur te liggen, wegens beschuldigingen van faillissementsfraude. Volgens de curatoren van zijn failliete muziekwinkel had Van Bemmel vooraf aan het faillissement de inboedel verkocht en het geld doorgesluisd naar andere bedrijven die op zijn naam stonden. Ook zouden schuldeisers nog 30 duizend euro tegoed hebben. In november 2010 zette Wilders hem voor zes weken op non-actief, nadat hij opgebiecht had in 2006 veroordeeld te zijn wegens valsheid in geschrifte. Hij kreeg destijds een boete van 500 euro, omdat hij een aantal keer een vrachtbrief had vervalst. Kortom, Van Bemmel paste perfect bij de bende ruziemakers, extreem-rechtsen, leugenaars, dronkenlappen en geweldplegers die Wilders om zich heen had verzameld.

Tijdens zijn verblijf in de Tweede Kamer kwam Van Bemmel slechts zelden in het nieuws. Hij bleek een backbencher, een politicus die vooral diende om op commando van Wilders bij stemmingen zijn hand op te steken. Toch hoopte Van Bemmel na de val van het kabinet Bruin I in april 2012 opnieuw op de kandidatenlijst van de PVV terecht te komen. Zijn hoop bleek ijdel. Daarop stapte hij boos en gefrustreerd uit de fractie. Een half jaar later, in november, bracht hij zijn boek uit. Dat leest als een persoonlijke afrekening van een rancuneuze en verbitterde opportunist. Toch geeft de publicatie wel enig inzicht in de partij. Veel observaties van Van Bemmel sluiten aan bij het beeld dat al over de PVV en Wilders bestaat. Bij enkele inzichten kunnen echter vraagtekens gezet worden.

Dictatuur

Volgens Van Bemmel is de PVV een “dictatoriaal” geleide partij waarin Wilders nagenoeg alles zelf beslist. De fractieleden hebben geen enkele input, zeker niet de nieuwe fractieleden die in 2010 in de Kamer kwamen. Volgens Van Bemmel is er sprake van twee kampen binnen de partij. Je hebt de “oude negen” die al in 2006 namens de PVV in de Kamer kwamen. Die waren “uitsluitend gewend om vrij inhoudsloos te schreeuwen tegen de gevestigde orde”. De nieuwe lichting die er bij de verkiezingen van 2010 bijkwam “was echter grotendeels uit ander hout gesneden en veel constructiever ingesteld”. Vooral die laatste groep zou te lijden hebben onder “een schrikbewind van censuur”. Bij de PVV-verkiezingscampagne van 2012 mocht nagenoeg niemand van de fractieleden campagne voeren. PVV-Kamerlid Leon de Jong kreeg van Fleur Agema te horen dat hij zich maar ziek moest melden. “Daarmee voorkomen we fouten in de campagne”, aldus Agema. Ronald van Vliet kreeg te horen dat hij “alsjeblieft in Limburg moest blijven”. Johan Driessen moest volgens Van Bemmel “sowieso” zijn mond houden. Joram van Klaveren mocht niets over zijn portefeuille immigratie zeggen, want dat deed Wilders wel. En ook Dion Graus – zelfbenoemd dierenvriend – werd opgedragen zich niet in te zetten, “behalve als circus Renz in de stad is”.

De fractieleden moesten steevast op gepaste afstand achter Wilders blijven lopen op de momenten dat de pers in de buurt was. Van Bemmel herinnert zich nog goed dat hij, terwijl hij in gesprek was met een voorbijganger, zomaar een kleine voorsprong had opgebouwd op Wilders. De mediawoordvoerder van Wilders liet hem daarop “even fijntjes weten dat dat niet de bedoeling was”. Ook beklaagt Van Bemmel zich erover dat Wilders geen enkel oog had voor veel van zijn partijgenoten. Zo hield Wilders in 2010 een toespraak in Berlijn. Van Bemmel was daar samen met een paar andere PVV-Kamerleden naar afgereisd. “Wilders beende echter zoals altijd weer snel, zonder op of om te kijken, weg uit de zaal en keurde zijn eigen Kamerleden, die op de voorste rij zaten, geen blik waardig. Alleen met Bosma had Wilders contact”, aldus een miskende Van Bemmel.

“Ongebreidelde luiheid”

De PVV-fractie kenmerkt zich volgens Van Bemmel door “een ongebreidelde luiheid”, vooral bij de PVV-ers van het eerste uur. Bijna allen lieten verstek gaan bij het werk dat voor de partij in de provincies gedaan moest worden. De “oude negen” hadden allemaal privileges. Ze konden zich om de haverklap afmelden voor debatten of zich ziek melden, het deerde Wilders allemaal niets. Ze behoorden volgens Van Bemmel immers tot “Wilders’ ring van discipelen”, zijn vertrouwelingen van het eerste uur. Mochten PVV-ers volgens Van Bemmel al “fascistische” bedoelingen hebben, dan “is men eenvoudigweg te lui om hier iets mee te doen”. Kortom, volgens de voormalige PVV-er “is er geen gevaar te duchten van de PVV”.

Vooral Graus zou steevast te laat komen bij fractievergaderingen en heeft daarvoor allerlei slappe “excuses”. Hij kon ook volledig over zijn toeren raken en zag dan complotten waarbij iedereen zogenaamd tegen hem was. Wanneer de fractie “de zoveelste onzinnige motie” van hem niet wilde steunen, schreeuwde hij vaak: “Iedereen is tegen mij, ik heb het wel door”. Vaak klonk volgens Van Bemmel dan ook zijn lijfspreuk “matennaaiers” door de fractieruimte, “gevolgd door de dichtslaande deur achter de weglopende gedrongen gestalte van de Limburger”. “Zo, die is weg”, verzuchtte menigeen dan. Tijdens fractievergaderingen was volgens Van Bemmel goed het verschil in behandeling van Wilders te merken. Was je naam Graus, dan kon je “ongestoord minutenlang onzinverhalen ophangen”, terwijl Wilders een beetje naar zijn telefoon zat te staren. Betrof het echter een van de andere fractieleden, dan “mocht je blij zijn met vijftien seconden spreektijd voordat Wilders begon te klagen”. Volgens het voormalige Kamerlid gaf Wilders bij de formatiebesprekingen van Bruin I teveel weg, om zo maar de dierenpolitie van Graus mogelijk te maken. “Een overgrote meerderheid in de fractie was flabbergasted.”

Ruzies

Volgens Van Bemmel zijn er veel ruzies binnen de PVV-fractie. Zo heeft Lilian Helder een pleurishekel aan Laurence Stassen, die tegenwoordig fractieleidster van de PVV in het Europarlement is. “Ik hoef dat mens van Stassen nooit meer te zien”, schreeuwde Helder een keer naar Wilders uit. Helder zou ook het bloed van de “oliedomme” Agema wel kunnen drinken. Driessen op zijn beurt kon weer niet overweg met Helder, en mailde naar de gehele fractie dat er met deze dame absoluut niet samen viel te werken. Vooral Hero Brinkman lag volgens Van Bemmel erg slecht in de fractie. “We hadden hem moeten verzuipen daar op de pier, hadden we gewoon 23 zetels gehad en niemand had ernaar gekraaid”, klonk het wel eens gekscherend binnen de fractie. Vooral Martin Bosma bleek een “aartsvijand” van Brinkman. Daarom zat Bosma in de campagnebus altijd “op een zo groot mogelijke afstand” van Brinkman. En uit Brinkmans’ mond klonk geregeld de zin “Je wilt niet weten hoe ik die man haat”, als het over Bosma ging. Ondanks Brinkmans’ eigengereide optreden zou Wilders toch geschokt zijn geweest door het opstappen van Brinkman. Zijn “ring van discipelen” liep daardoor ernstige schade op. Van Bemmel verklaart zelfs dat Wilders de Catshuisonderhandelingen stuk liet lopen wegens Brinkman. Wilders zou namelijk zo teleurgesteld zijn in Brinkman dat hij nieuwe verkiezingen wilde forceren waarbij Brinkman dan zijn Kamerzetel moest verliezen. Maar het lijkt een ongeloofwaardig verhaal dat een machtspoliticus als Wilders enkel omwille van Brinkman de regering opgeblazen zou hebben.

Volgens Van Bemmel is Wilders “een politicus zonder al te veel bevlogenheid en zeker zonder eigen politieke ideeën. Wilders is altijd afhankelijk van ideologieën en visies van anderen en kijkt zeer goed of iets scoort of niet”. Hij zou zijn ideeën vooral gejat hebben van de voormalige VVD-politica en islambasher Ayaan Hirsi Ali. Het denkend vermogen achter Wilders zou Bosma zijn, maar ook die zou “een luilak” zijn. Elke inbreng van een fractiegenoot die “niet in jip-en-janneketaal is opgesteld” zou bij Wilders voor problemen zorgen. Zo schrijft Van Bemmel dat hij een keer een drietal amendementen over de te behandelen aanbestedingswet indiende. Zowaar een ingewikkelde zaak. Maar dan verzuchtte Wilders: “Moet dit echt?” Volgens Van Bemmel was de partijleider veeleer geïnteresseerd in de “te koude soep van verzorgingstehuis Het Koddige Knotje”. Dat soort populistische onderwerpen konden met instemming van Wilders al snel onderwerp van een spoeddebat worden.

Zakkenvullers

Volgens Van Bemmel gaan er “scheepsladingen aan belastinggeld” richting de PVV-ers, omdat ze bijna allemaal politieke functies combineren. Zo hield Machiel de Graaf tijdens zijn Kamerperiode maar liefst drie banen tegelijkertijd bezet, pendelt Stassen als EU-parlementariër en Limburgs Statenlid tussen Brussel en Maastricht, en meldde De Roon zich de afgelopen twee jaar bij twee banen regelmatig ziek “zonder dat er ooit een controlerend geneesheer naar kraaide”. De Almeerse gemeenteraad en de Tweede Kamer zagen “de beste man” zelden. Zijn bankrekening bleek volgens Van Bemmel echter voor beide salarissen nog wel goed te functioneren. Ook zijn voormalige collega’s in het Europees Parlement betitelt Van Bemmel als “zakkenvullers”. De Europese PVV-fractie “slaat nog geen deuk in een pakje boter in Brussel. Het maximaal haalbare is een PVV-er die zonder enige flair een papiertje aan het oplezen is.” Volgens het voormalige Kamerlid kreeg de fractie in Den Haag wekelijks een mail vanuit Brussel met een verslag van de werkzaamheden aldaar. Ze bleken vaak dezelfde boodschap te bevatten: “Deze week geen inbreng van de PVV-parlementariërs.” Van Bemmel windt zich er voorts over op dat veel PVV-fractieleden, hoewel fel gekant tegen Europa, deelnemen aan allerlei “snoepreisjes” die georganiseerd zijn door de EU: “Als de deelnemerslijsten worden bestudeerd, struikel je meteen over het aantal PVV-leden. Bontes reisde lekker mee, De Roon was ook meestal niet ziek tijdens dit soort uitstapjes en vele andere leden prijkten als aanwezigen.”

Paniek

Naarmate de provinciale verkiezingen van 2011 dichterbij kwamen, raakte Wilders volgens Van Bemmel steeds meer in paniek. De partij moest in elke provincie kandidatenlijsten hebben met minimaal twintig mensen erop. “Pluk maar iemand van de straat, interesseert me niet, ze hoeven toch niets te zeggen”, was Wilders’ gevleugelde uitspraak in die weken. Regelmatig zouden er “paniekmeetings” hebben plaatsgevonden op het kantoor van Wilders, waar hij al zenuwachtig rokend zich afvroeg hoeveel mensen er nu al op de lijsten stonden. Volgens het voormalige Kamerlid is Wilders bij tijd en wijle “de volledige zenuwinstorting nabij”. Wilders zou zijn collega’s dan vragend aankijken en lijkt dan soms te willen zeggen: “Wat moeten we nu?” Van Bemmel schrijft Wilders te hebben leren kennen als “zeer angstig, achterdochtig, wantrouwend en tegelijkertijd ook dictatoriaal”. Maar “daadwerkelijk leiderschap” zou Wilders dan weer ontberen. Hij zou vooral bezig zijn met het blussen van binnenbrandjes in de fractie “of het uiten van enthousiasme over de laatste kinderfilm die hij heeft gezien”. Voorts zou zelfkritiek Wilders “helemaal vreemd” zijn en heeft hij “een absoluut egocentrisch karakter”. Het voormalige Kamerlid denkt dat Wilders nooit meer een rol van betekenis zal spelen in de Nederlandse politiek, omdat hij “zichzelf in de marge gemanoeuvreerd heeft”. Op die visie is het nodige af te dingen: zelfs als Wilders niet meer tot een kabinet toe zou treden, dan is hij nog steeds in staat het politieke debat te bepalen.

Terwijl Van Bemmel alles uit de kast trekt om Wilders zo negatief mogelijk af te schilderen, is hij ten aanzien van zichzelf wel bijzonder mild. Over zijn faillissementsfraude meldt hij dat het een vergissing was en dat hij het “zo goed mogelijk afgewikkeld” had met de curator. En het vervalsen van vrachtbrieven geschiedde zogenaamd onder bedreiging van derden. Naar eigen zeggen werkte Van Bemmel tijdens zijn Kamerlidmaatschap hard en heeft hij “goede punten voor de PVV binnen kunnen halen”. Over moslims slaat Van Bemmel nu een gematigder toon aan. “Iedereen kan zien dat zeer veel moslims de islam als geloof belijden en hun hele leven zeer vreedzaam doorbrengen.” Van Bemmel geeft verder toe dat hij al veel eerder zijn mond tegen Wilders open had moeten trekken. “Natuurlijk hadden we op de barricade moeten staan voor een gelijkwaardiger benadering van Wilders. De volstrekt afschuwelijke argumentatie is: we waren bang voor ons baantje, we waren bang voor het zekere inkomen dat werd gegarandeerd door het Kamerlidmaatschap.” Daarmee heeft Van Bemmel zichzelf in zijn eigen woorden “gediskwalificeerd”. Het lijkt nagenoeg uitgesloten dat hij zijn boek ook geschreven zou hebben als hij door Wilders wél op de kandidatenlijst was gezet. Dan had hij hoogstwaarschijnlijk nog steeds kritiekloos achter zijn fractieleider aangehold. En dat maakt hem een rancuneuze opportunist die met een korrel zout moet worden genomen.

Verscheen eerder op doorbraak.eu. Auteur: Gerrit de Wit

27 gedachten over “Voormalige PVV-er opent boekje over partij”

 1. “We hadden hem moeten verzuipen daar op de pier, hadden we gewoon 23 zetels gehad en niemand had ernaar gekraaid”, klonk het wel eens gekscherend binnen de fractie.
  Tsja, zo gaan fascisten met elkaar om hè. Deed Hitler destijds ook met Röhm. Niet erg trouwens als ze uitsluitend mekaar onderling afmaken.

 2. Dit wisten we toch allemaal al. Interessanter zou zijn, eindelijk een boekje open te doen over de financiering van Wilders en zijn clubje. Heeft Jhimbo daar niks over te vertellen?

 3. Petje af voor Gerrit de Wit dat hij het heeft op kunnen brengen om het te lezen en er over te schrijven. Er zijn grenzen voor wat ik wil doen voor een blog of stukje. 😎

 4. @2

  Dat heeft iemand Jhim wel eens gevraagd op Twitter. Volgens Jhim werd de fractie daar volledig buiten gehouden. Ik vind dat wel geloofwaardig. Ik heb een zwak voor Jhim (het is een charmante schavuit), maar rancuneus is hij natuurlijk wél. Wanneer hij over de financiering van de PVV spectaculaire onthullingen had kunnen doen, had hij het vast niet gelaten.

 5. @4 Klopt natuurlijk ook weer. Ik pest hem wel een beetje, maar ik mag Jhimbo eigenlijk ook wel. Hij zou nog moeten inzien, dat hij met een paar van zijn ideeen falicant ernaast zit, maar dat komt wel met de tijd. Hoop ik.

 6. @5, De vijand van mijn vijand is mijn vriend?? I don’t think so pal!

 7. @2, er zijn grenzen aan de kritiek, weetjewel.

  Zodra het op geld aankomt, gaat men met de kritiek oppassen.
  Kritiek op bestelling. 🙂

 8. De laatste drie zinnen vatten alles goed samen: Van Bhemmel en Wilders en consorten zwaaien met alle winden mee.

  Indien van vergoeding en voordeeltjes afgesloten, worden ze meteen vijanden. :0

 9. @2 Om in PVV terminologie te spreken:

  heer Bemmel is dan wel een charmante schavuit die op kosten van de Hardwerkende Nederlandse Belastingbetaler 38 maanden uit de staatsruif vreet terwijl de Ouderen die Nederland groot hebben gemaakt en hem de Kans hebben gegeven om Hogerop te komen hun koopkracht achteruit zien gaan.

 10. Als heer Bemmel er niet uitgetrapt was door zijn heer en meester dan had hij zitten roffelen als een gek wanneer zijn lichtend voorbeeld bovenstaande in de Kamer had geroepen.

 11. @8

  Wilders heeft zeker opportunistische trekjes, maar die heeft zelfs de SGP. Moet wel, wil je als politicus overleven.

  Wannneer je Wilders’politieke carriëre bekijkt, zie je echter dat hij sinds zijn afscheiding van de VVD consequent dezelfde meningen heeft verkondigd. In feite is hij denk ik heel wat minder opportunistisch geweest dan PvdA of GL.

  Mogelijk dat Jhim vooral door financiële motieven werd geleid, maar ik betwijfel of dat bij Wilders het geval is.

 12. @6 I don’t think so either, pal! En zoals je had kunnen lezen, ben ik het met een aantal van zijn standpunten helemaal niet eens.
  @9 Allemaal waar. En dat hij nog geen baan heeft en niet serieus op zoek schijnt te zijn, heb ik hem al elders hier verweten.
  @10 Ik vermoed dat hij binnenkort bij Moederkloek Krol of een van de (fundamentalistische) gristelijken aanmonstert.

 13. @12 “een van de (fundamentalistische) gristelijken”

  sinds Kees vd Staaij samen met Rutte op de achterbank zat te koeren heeft mijn geloof in fundamentalistische christelijke politiek een stevige knauw gekregen.

  Dat het cDA behept is met het islamvirus (Volgens PVV’r bacil Van Roon) kan ik nog begrijpen gezien de peilingen.

  Maar dat Arie Slob (CU) en Kees vd Staaij (SGP) al voor minder dan 30 zilverlingen te koop zijn doet mij oprecht twijfelen of de bijbel niet zeer selectief wordt ingekeken.

  Wat dat betreft zou heer Bemmel uitstekend passen bij deze partijen. Rancuneuze schijnheiligheid is troef als het gaat over het Calimero gedrag van die kleine lieden.

  Of Bemmel die al vroeg van de verzorgingsstaat profiteert een kandidaat is voor Moederkloek Krol kan ik me niet voorstellen. Krol gaat iets geslepener om met zijn bedrijfjesgesjoemel.

 14. @11 Het is vloeken in de Krapuulkerk maar je hebt geen ongelijk wat betreft Wilders politieke carriëre

 15. @13 Pardon, moest zijn: probeert aan te monsteren. Ik kan me voorstellen, dat er al een kattebelletje van Jhimbo bij Krol in de prullenbak ligt.

 16. De PVV is geen partij maar een militante extreem rechtse vleugel van de VVD die de gemoederen moet bezighouden zodat Rutmans zijn endlosungs plannen “met code naam vingers likken” kan blijven uitvoeren.

 17. @11: dat lijkt misschien op weinig opportunisme, maar is gewoon ideeenarmoede. GW is misschien een handige charlatan, maar geen groot denker.

 18. @19

  Een succesvol politicis hoeft natuurlijk geen groot denker te zijn., hij moet er in slagen zijn ideeën te verkopen. Dat lukt Wilders heel aardig. Nog niet eens zozeer omdat zijn eigen politieke partij zó succesvol is, maar omdat hij er in is geslaagd het publieke debat in Nederland in vergaande mate te beïnvloeden. Niemand die hem wat dat betreft de afgelopen 20 jaren zelfs maar heeft kunnen benaderen.

  De kern van succesvolle propaganda is, dat je een paar eenvoudige ideeën in hapklare brokken kunt presenteren. Wilders is daar een meester in. Dat zijn combinatie van xenofobie en nationaal-kapitalisme weinig origineel is, lijkt me niet erg relevant.

 19. @17 Weet ik nog niet. De standpunten waar ik het mee eens ben, heb ik nog niet van hem gehoord.
  😉

 20. @20 Wie in Nederland het hardst schreeuwt, krijgt vanzelf de aandacht die hij niet verdient. Ook Boer Koekkoek, Pim Fortuyn, Henk Westbroek bijvoorbeeld. Wilders houdt wel het langste vol, tot nu toe.

 21. @19 @20 Wilders weet zijn ideeën handig te verkopen. Door gebruik te maken van de onvrede die heerst onder de bevolking die zich om allerlei redenen bedreigt voelt.

  De paar “knappe koppen” in de politiek hebben er geen antwoord op. De echte knappe koppen en weldenkende mensen verdommen het om “in de politiek te gaan”. Gevolg een overweldigende toename van charlatans, opportunisten, baantjesjagers en CV-oppoetsers.

 22. off-topic
  Een onderzoek naar het aantal politici die in de wachtgeldregeling zijn terechtgekomen vanaf 1945 zal in alle waarschijnlijkheid het onthutsende beeld geven dat Nederland sinds de komst van Fortuyn, Leefbaar en vier Balkenende (cDA) kabinetten een ongekende toestroom heeft van staatsruifvreters met goudgerande regelingen.

  De paar beroepspolitici die langer dan 12 jaar het stemvee vertegenwoordigen zijn op weinig handen te tellen en daar hoort onder andere Wilders, Teeven en Rutte bij. (Over charlatans en windvanen gesproken!)

  De Nederlandse politiek bestaat de laatste 14/15 jaar voor het merendeel uit flexwerkers die het allemaal doen “in het belang van Nederland” . Me hoela!

  Nederland is afgezakt naar een bedenkelijk politiek niveau waarbij m.i. criminele activiteiten zoals corruptie en vriendjespolitiek meer en meer zal toenemen.

 23. Heer Bemmel waarom gaat u de politiek niet in? U heeft alles mee! U weet dat boekjes schrijven therapeutisch werkt U weet hoe het is om niet voor vol te worden aangezien, u denkt te weten dat men u in de Kamer voor vol aanziet, u weet filmpjes te plakken en te knippen, u heeft geen weerzin tegen zakelijke activiteiten die over het randje gaan, u vindt het niet erg om op kosten van de samenleving te acteren. Om eerlijk te zijn: u bent de meest vindingrijke politicus, een soort van Teeven maar dan in lightversie zeg maar. Dus waarom hopt en hupt u niet van de ene partij naar de andere? Dat heeft uw verlichte heer en meester tenslotte ook gedaan. En beter goed gekopieerd dan slecht bedacht is toch een credo wat u als voormalig muziekman u niet vreemd in de oren moet klinken. Dus kom op: Gaat u toch vooral weer de politiek in.

  De VVd staat ongetwijfeld open voor u, anders D66 die zitten op een opvolger van Pechtold verlegen. TON is ook nog een mogelijkheid sinds het debacle met uw voormalige mede Judas-discipel Herodus Brekebeen of gebruik u betaalde vrije tijd om een nieuwe partij op te richten.

  Alleen geen JHIM want die naam is al aangemeld

Reacties zijn gesloten.