Vluchtelingen moeten plaatsmaken voor een positief stralend grasveld

De voorzieningenkamer van het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag beslist dat het Openbaar Ministerie tot ontruiming van de Garage Kralenbeek 100 Amsterdam Zuid-Oost kan overgaan. Het hof gaat ervan uit dat aan de krakers een week wordt gegund om de Garage vrijwillig te verlaten. Het hof vindt dat de Bed Bad Brood voorziening van de gemeente Amsterdam voldoet aan de eisen die uit humanitair oogpunt gesteld kunnen worden aan huisvesting voor uitgeprocedeerde vluchtelingen.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam had op 15 februari 2015 de Staat verboden het pand vóór 1 mei 2015 te ontruimen.

Een groep van ongeveer 125 uitgeprocedeerde asielzoekers verblijft sinds 13 december 2013 in de Garage. De gemeente Amsterdam is eigenaar van het pand en wil dit slopen, omdat het een negatieve uitstraling heeft in de K-buurt. De gemeente wil daarom dat het pand wordt ontruimd.

Het hof vindt dat het belang van de krakers om tijdelijk langer in de Garage te verblijven moet wijken voor de gerechtvaardigde wens van de gemeente Amsterdam dat zij kan beschikken over de Garage voor het vormgeven van concrete renovatieplannen van de K-buurt.
De krakers verblijven vanaf het begin wederrechtelijk in de Garage en ze plegen daarmee een strafbaar feit. Het hof gaat ervan uit dit verblijf niet op enig moment zal worden gelegaliseerd.

Bron.

Het dringende belang van de gemeente Amsterdam bestaat er uit dat op de plaats van de onderhavige garage… een grasveld komt.

1 gedachte over “Vluchtelingen moeten plaatsmaken voor een positief stralend grasveld”

  1. Pingback: Van der Laan zal Vluchtgarage de gelegenheid geven Pasen te vieren | Krapuul

Reacties zijn gesloten.