Verband tussen allochtonen en criminaliteit in Belgische studie niet aangetroffen

Niet het aantal allochtonen bepaalt de criminaliteit in een gemeente, wel de werkloosheid. ‘We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst’, zegt Marc Hooghe, politicoloog aan de Leuvense universiteit.

‘In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden. We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen… Het waren geen bepalende factoren. Van allochtonen met de Belgische nationaliteit hebben we geen cijfers, maar we weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen. Vermoedelijk heeft het met sociale cohesie te maken. In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot.’ (De Standaard)

4 gedachten over “Verband tussen allochtonen en criminaliteit in Belgische studie niet aangetroffen”

 1. ‘We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst’, zegt Marc Hooghe, politicoloog aan de Leuvense universiteit.
  ‘In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden”

  Correct. Hier komt om de hoek kijken de opzet en uitvoering van een onderzoek. Het is een bekend feit uit de universitaire leven – een onafhankelijk onderzoek zal (meestal) op diezelfde conclusie uitkomen.
  Er zijn onderzoeken in verschillende landen geweest die steeds een en zelfde hebben aangetoond. Verband werkloosheid (om welke reden dan ook) en criminaliteit. Vervolgens als een etnische groep in de werkloosheid domineert, dan domineert die ook in de criminaliteit. Het is niet van gisteren – het is alleen nieuws voor Nederland waar men altijd het woord “allochtoon” aan criminaliteit wil koppelen en niet aan een objectieve oorzaak. Goede voer voor haatzaaiers.

 2. Daarom reden te meer om, niet goedschiks dan maar kwaadschiks, allochtone werkloze jongeren aan het werk te zetten. Landbouw, bouwnijverheid (stenen sjouwen), er is genoeg te doen. Dit geldt natuurlijk ook voor autochtone jongeren.
  Gaat ook de criminaliteit naar beneden en hebben allochtonen minder last van negatieve beeldvorming.

 3. @Liera, heb je al je geweer voor deze taak klaar staan?
  Want de kampen tijdens WOII waren als werkkampen bedoeld, daar lijkt je inspiratie vandaan te komen, lees ik.

 4. Jammer dat je niet inhoudelijk reageert (of kunt reageren ?) nexus m. Want het is toch jouw stelling dat werkloosheid de trigger is voor criminaliteit. Wat is er dan mis om ze aan het werk te zetten ? Daar wordt iedereen beter van.
  Overigens, die relatie tussen werkloosheid en criminaliteit, ik ken genoeg werklozen die niet crimineel worden. Het verklaart wellicht verhoogde criminaliteit, maar is beslist geen excuus.

Reacties zijn gesloten.