Vast antisemitisch, maar hier neem ik aanstoot aan…..

In februari jongstleden toen onze JvdHeuvel de etnisch registreerder en nationale huibaby Lodewijk Asscher (die zich met dezelfde hobby’s als Wilhelm Stuckart en Richard Heydrich onledig houdt) van een goed bedoeld advies voorzag inzake hoe Geert Wilders’ man in het tweede fascistische regime sinds Mei 1945 zijn infame plannen zou kunnen doorvoeren onder verwijzing naar eerdere tamelijk succesvolle pogingen uit de geschiedenis, was het geschreeuw van genoemde Asscher en zijn hielenlikkers niet van de lucht:

2013-02-24 Asscher tweet 1

Bovenstaand overigens  maar een paar uit vele voorbeelden die aangeven dat de etnisch registreerder des landes blijkbaar op een grote schare enthousiaste hielenlikkers en slijmerds kan rekenen voor wie er vast wel een plaatsje zal zijn in de Nieuwe Orde.

Een paar dagen geleden verscheen onderstaand citaat in de media.

Het is van de ambassadeur in Zweden namens het Israelische apartheids- en genocide regime Isaac Bachman naar aanleiding van de vrijlating van een aantal Palestijnse vrijheidsstrijders:

Bachman citaat

“Om het in een Scandinavische contekst te plaatsen, kunnen we zeggen dat de gruweldaden welke door deze Palestijnse gevangenen zijn begaan, vergelijkbaar zijn met de actie van Breivik in Noorwegen.

Veronderstel dat Breivik als onderdeel van een vergelijkbare geste als inzake de Palestijnse gevangenen vrijgelaten zal worden. Studies hebben aangetoond dat zulke mensen opnieuw over zullen gaan tot terrorisme. Het is niet makkelijk publieke steun te verkrijgen voor het vrijlaten van zulke mensen” (einde citaat; Haaretz 15.08.2013).

Iemand gehoord die er aanstoot aan heeft genomen hier te lande?

De apologeet van het apartheids- en genocide regime zegt namelijk nogal het één en ander.

Zoals overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers van de massamoord door de door Wilders geïnspireerde Breivik in Noorwegen met verontwaardiging al verklaarden, is een vergelijking van beide zaken absurd en vooral ook grievend voor de mensen die nog dagelijks lijden onder de gevolgen van de gruweldaad van Breivik.

En evenzeer voor de slachtoffers van het apartheids- en genocideregime dat martelt, moord, sloopt, muren bouwt, boomgaarden vernietigt, Palestijnen knecht en uitbuit, bombardeert, opblaast en noem het maar op.

In het ene geval is het een gruweldaad begaan door iemand die in zijn eigen waandenkbeelden en hersenspinsels is gaan geloven – hetgeen niet in de laatste plaats een twijfelachtige verdienste is van een Nederlandse schreeuwlijkerd en fascist –  terwijl anderzijds die vrijgelaten gevangenen vrijheidsstrijders zijn die tegen een hele concrete vijand (die weliswaar ook in de eigen hersenspinsels gelooft) vechten die op een hele concrete en tastbare wijze dagelijks laat zien waar het voor staat  met een heel terreurapparaat, voor een groot deel gefinancierd vanuit het ‘democratische vrije Westen.’.

En dat trouwens niet alleen door regeringen.

Koop bijvoorbeeld fruit van Aartsenfruit b.v. uit Breda en u steunt gegarandeerd het verjagen, uitbuiten en anderszins terroriseren van Palestijnse burgers in de door Israel wederrechtelijk bezette gebieden.

Daarover een andere keer meer.

Maar wat ik zeggen wou: sinds die uitspraken van Isaac Bachman in de pers verschenen een dag of zes geleden, uitspraken die niet anders gezien kunnen worden dan het schoonpraten van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door het regime dat deze meneer vertegenwoordigt over de ruggen van de slachtoffers van een fantast die zijn oren teveel naar Wilders heeft laten hangen, heb ik nog niemand van al die lui gehoord die er in februari als de kippen bij waren JvdHeuvel af te branden als antisemiet omdat het tere zieltje van de etnisch registreerder in Seys-Inquart III ‘gekrenkt’ was.

Is ook niet te verwachten in een land waar dit soort twitteraccounts kunnen bestaan:

2013-08-21 af_maak twitter

 

of waar een imbeciel die net als zijn vriendjes van het apartheids- en genocide regime in Israel in waandenkbeelden gelooft, zonder dat ie noemenswaardig tegengas krijgt, een doodgereden wanna-be Breivik postuum een veer in zijn reet steekt:

 

2013-08-21 Naftaniel tweet Frikschoten

of waar ’s lands hoogste gremium op instigatie van een fascist dit op de agenda zet:

2013-04-04 Agenda TK

of een polder-ayatollah en lid van datzelfde gremium ‘hartelijk’ zit te lachen om de zieke ‘grapjes’ over het uitmoorden van de getergde bewoners in de openlucht-gevangenis die Gaza heet

en een dolgedraaide gek op Radio 1 openlijk aan eugenetica kan doen en weer anderen op de verschillige VARA-site JOOP.nl  pleiten voor massamoord ter ‘Endlösung’ van een vermeend ‘probleem’ alsof het de normaalste zaken van de wereld zijn.

Dat zijn eveneens maar een paar voorbeelden maar het is voldoende om te laten zien hoe het in dit land met etnische registreerders in de regering en talloze wannabe Breivikjes en ‘endlösers’ daarbuiten gesteld is: de verontwaardiging is er zeer selectief.

En dat is iets waar ik aanstoot aan neem.

Evenals aan het feit dat iemand die oorlogsmisdaden pleegt een lintje krijgt terwijl iemand die de wereld bericht over de meest weerzinwekkende oorlogsmisdaden na een marteling van jaren vijfendertig jaar gevangenis opgelegd krijgt:

Al iemand van Asscher’s supporters horen briesen van verontwaardiging daarover?

Nee toch zeker? Immers, het vonnis “viel mee” toch? Aldus sheeple-medium Radio 1.

Wel een Charles Groenhuijsen  – zo rechts dat ie naar ik mij meen te herinneren tijden lang een lapje voor zijn linker oog droeg,- die inmiddels schuimbekte:

2013-08-21 Groenhuijsen tweet

Maar ook daarover een andere keer wat meer.

Oh, en de nationale huilbaby zelve? Wel, die deed heel recent huilie huilie over het feit dat eigen dwangarbeiders eerst uitgebuit, uitgezogen, vernederd en afgeknepen moeten worden en daarna zijn mensen uit Polen en Bulgarije weer welkom wat hem betreft.

Maar dat soort opvattingen zijn normaal voor iemand die etnisch registreren heel normaal vindt in een land het langzaam maar zeker steeds normaler wordt ingegeven door de eigen hersenspinsels en waandenkbeelden. over massamoord en etnische zuivering te spreken,

 

3 gedachten over “Vast antisemitisch, maar hier neem ik aanstoot aan…..”

 1. Tja, in ons land blijken de aanhangers van Breivik talloos te zijn, doch doen de competente instanties helemaal niets tegen.

  Het zou het bewijs kunnen zijn dat we naar burger-fascisme afgegleden zijn.

  Iets frappant over Breivik is dat deze genocide-pleger zelfstandig bij zijn arrestatie verklaart heeft dat hij lid van Gladio, oftewel “Stay behind” is en dit vervolgens nooit door de Noorse Justitie onderzocht is en meteen in de doofpot gestopt.

  Nog frappanter is dat tijdens het genocide plegen heeft de politie tot twee maal toe de hulp van helikopter(s) gevraagd zodat er snel op de moordpartij op het eiland gereageerd kon worden en die is minimaal twee keer afgewezen, terwijl dezelfde helikopter(s) paar uren later mochten meteen voor een burenrusie elders vertrekken.

  Er zijn nog meer bewijzen dat er mogelijk binnen de Noorse politie meer wannabe Breivikjes zijn maar ik wil nu deze discussie niet off-topis leiden.

 2. Sorry maar kun je iets meer aandacht aan formuleringen en zinsbouw besteden? Lijkt soms wel product van Google Translate. Inhoud overigens OK.

 3. Bedankt voor de traditionele opmerking “vorm altijd boven inhoud plaatsen”. Zal ik voortaan mijn best doen.

Reacties zijn gesloten.