Unicef: Israel maakt zich routinematig schuldig aan mishandeling van Palestijnse kinderen

Palestijnse kinderen die door Israel worden opgepakt worden ‘routimematig en op grote schaal’ behandeld op een manier die een schending is van de internationale regels en dus neerkomt op mishandeling. Dat stelt UNICEF, het kinderfonds van de Verenigd Naties in een nieuw rapport.

Unicef schat dat de afgelopen tien jaar zo’n 7000 kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar op de Westoever zijn gearresteerd door politie, leger of veiligheidsdiensten, dat wil in een ritme van gemiddeld twee per dag. En volgens Unicef worden daarbij praktijken gehanteerd die volgens de Conventie over de Rechten van het Kind en de Conventie tegen Marteling worden gedefinieerd als ‘wrede, inhumane of vernederende behandelingen of straffen’.
Dat begint al met de arrestatie zelf, die vaak in het midden van de nacht plaatsvindt door zwaar bewapende militaire eenheden. Andere praktijken zijn blinddoeken, het binden van de handen met plastic handboeien, fysiek en verbaal geweld – waaronder het gedwongen aannemen van pijnlijke houdingen, of het gedwongen liggen op de vloer van een voertuig – tijdens het vervoer naar een ondervragingscentrum

Tijdens de ondervraging zelf worden de jongeren,  die meestal worden aangehouden wegens het gooien van stenen, onderworpen aan bedreigingen met de dood of seksueel geweld, en praktijken als het onthouden van slaap, het vastgebonden zijn in pijnlijke houdingen of het onthouden van de mogelijkheid naar de wc te gaan. Dat alles gebeurt met de bedoeling de jongeren tot bekentenissen te dwingen. De meesten bekennen ook, omdat dat de enige manier is om aan de slechte behandeling een einde te maken. Ze worden dan gedwongen een papier in het Hebreeuws te tekenen dat ongeveer niemand van hen kan lezen of begrijpen. Al deze praktijken vinden plaats buiten de aanwezigheid van advocaten of oudere familieleden (wat wettelijke wel verplicht is). Unicef zegt geen gevallen te hebben kunnen vinden waarbij wèl advocaten of volwassen familieleden tijdens het verhoor aanwezig waren.

De mishandeling wordt vervolgens voortgezet tot in de rechtszaal, waar het gangbaar is dat kinderen geboeid zijn, vrijlating op borgtocht meestal geweigerd wordt en lange vrijheidsstraffen (maximaal 6 maanden voor 12- en 13-jarigen, maximaal 10-20 jaar voor 14 jaar en ouder) worden opgelegd die – in strijd met de wet – dienen worden uitgezeten buiten de bezette gebieden en in Israel zelf. Unicef zegt in het rapport (dat hier kan worden gelezen) de beschuldigingen te baseren op meer dan 400 gevallen die het sinds 2009 heeft onderzocht, en daarnaast op juridische rapporten, onderzoek van NGO’s, gesprekken met Palestijnse jongeren zelf en met Israelische en Palestijnse functionarissen en advocaten.

Unicefs conclusies, die overigens niet nieuw zijn, worden iets afgezwakt, doordat de organisatie eraan toevoegt dat Israel sinds kort methoden van het binden van handen hanteert die iets minder pijnlijk zijn, terwijl het sinds het uitvaardigen van een betreffende militaire order in 2010 nu ook verplicht is dat de Israelische politie ouders informeert als hun kinderen zijn opgepakt. Ook moet de kinderen zelf worden verteld dat ze een advocaat mogen raadplegen.

Het persbureau AFP legde het rapport ook voor aan woordvoerder Yigal Palmor van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat dat functionarissen van het ministerie en Israëlische militairen met UNICEF hadden samengewerkt bij het samenstellen van het rapport met de bedoeling de behandeling van gearresteerde Palestijnse minderjarigen te verbeteren. Palmor zei dat Israel het rapport zal bestuderen en zal proberen de conclusies ervan uit te voeren.

Verscheen eerder bij abu-pessoptimist. Auteur: Martin Hijmans.

 

25 gedachten over “Unicef: Israel maakt zich routinematig schuldig aan mishandeling van Palestijnse kinderen”

 1. Kijk ook even bij onderstaande link.
  Het beveiligingsconcern G4S levert diensten aan Israel zonder welk het haar misdadige bezettingspolitiek niet kan uitvoeren.
  G4S is dus medeplichtig aan en pleegt oorlogsmisdaden.
  Het is als een soort IGFarben en Testa.
  Nou sponsort G4S ook een aantal goede doelen in Nederland en elders.
  Jantje Beton en de Voedselbank Utrecht hebben consequenties verbonden aan de verkregen wetenschap inzake de monsterachtige praktijken van G4S en de samenwerking opgezegd.
  Ronald MacDonald niet: ouders moeten bij hun kinderen kunnen slapen…alleen voor Palestijnse kinderen die gemarteld worden in Israelische concentratiekampen en gevangenissen gelden andere maatstaven…
  http://eindpunt.blogspot.nl/search?q=G4S

 2. Wat ik in de buitenlandse pers heb gelezen is dat op de kinderen van 12-14 wordt volwassen recht/straffen toegepast enkel omdat ze een steentje zouden hebben gegooid.

  Deze praktijk om volwassen recht op kinderen voor elke onzin toepassen lijkt ergens op……..tja moet ik nog even nadenken….

 3. @2 …”lijkt ergens op….” het plegen van oorlogsmisdaden? Wat dacht je daar van? Israel pleegt oorlogsmisdaden jegens een volk dat volgens Leon de Winter en SGP-ouderling en Tweede Kamerlid Kees van der Staaij uitgeroeid moet worden zoals Heydrich en Himmler vonden dat de joden uitgeroeid moesten worden.
  Of is dit een hyperbool?

 4. En jawel, hoor, je kon er op zitten wachten. De vergelijkingen met het Nazi-regime worden reeds spontaan uitgebraakt, en zoals elk braaksel stinkt het uren in de wind.

 5. @4 Beste Tal, we moeten reeël blijven. Als het eruitziet als een eend, loopt als een eend en kwaakt als een eend dan is het een eend.

 6. Oh, maar Jeroen, dat ben ik met je eens. We moeten reeël blijven. Dat is juist het punt. Als dat rapport van Unicef juist is en ik zie niet direct waarom dat niet zo zou zijn, dan is dat vreselijk. Nogmaals, laten we reeël blijven: er zijn mensen die geen reeël beeld hebben van de Nazi-tijd. De proporties zijn volledig zoek.

 7. @6
  Klopt, dit is dus het Godwinmechanisme blijkbaar (ik heb er alleen al een hekel aan omdat een geheel andere Godwin de eerste filosoof van het anarchisme is).

 8. Tja voor Tal zijn de proporties dus te verschillend . Met 5.5 miljoen Joodse ‘israelies” kan je natuurlijk geen industrie opzetten om de 2 miljoen “eigen”Palestijnen en de miljoenen van de west-bank en Gaza om te brengen ..
  Dus doe je het langzaam en met mensenrechtschendingen waarvan een in zelfverwijt zwelgend westen ( natuurlijk aangewakkerd door propaganda spuitende zieligheidsbedrijfjes als het CIDI ) maar al te graag wegkijkt ..

 9. @6, ik dacht dat de Goldstone rapport wanhopige pogingen deed om in de buurt van de realiteit te komen.

 10. @9 Al Bakrastani: het UNICEF rapport heeft het over 7000 kinderen. Waar heb jij het in Gods naam over? Over een langzame genocide op 2 miljoen Palestijnen? Kun je dat hard maken? Dat van die 7000 kinderen is natuurlijk al vreselijk genoeg, maar om zoals Ralph van der Geest deed in @1 en in @3 te refereren aan de Nazi-periode, dat slaat gewoon nergens op. Meer wou ik er niet over kwijt en ook niet minder.

 11. Ach ja , laten we ook elk Nazi gevangenenkamp en uitroeiingsactie als iets seperaats zien . Wat er met deze kinderen gebeurd is onderdeel van een Zionistische campangne tegen de Palestijen , Sabra en Shatila zijn daar net zogoed een onderdeel van als het huidige beleid . Iedere daad van het zgn “israel” is op de filosofie gebaseerd van Joodse suprioriteit en het recht van “lebensraum” ten koste van de Palestijnen en als zo danig is een vergelijking met de daden van die andere groep die in de eigen suprioriteit geloofde zeker toegestaan en vaak juist …

 12. @11 + @12 Tal heeft gelijk: de joden doen het slechts dunnetjes over.

  Daarom duurt het ook allemaal wat langer

 13. @4, Laat het volgende even heel goed tot je doordringen wijsneus: als iemand als Leon de Winter ‘grapjes’ maakt over genocide op het Palestijnse volk – of op welk volk dan ook for that matter – en een politicus, een lid van de Tweede Kamer, daar hartelijk om moet lachen, dan denk ik aan Heydrich en Himmler. Omdat ik dit soort zaken hoogst ernstig opvat. Duidelijk? En wie ben jij om iets dergelijks vunzigs als van die de Winter en die van der Staaij te bagatelliseren en mij de les te lezen?
  En als het in uw omgeving stinkt, heb ik wel een vermoeden waar het vandaan komt…

 14. @14: Wat heb ik met Leon de Winter te maken? Laat die lekker boeken schrijven en zich verder niet ermee bemoeien. De associaties die u maakt, zijn uw zaak natuurlijk en daarin bent u uiteraard volledig vrij. Ik wou u daarmee niet de les lezen. Als ik die indruk gewekt heb, dan spijt me dat zeer. Ik meende alleen maar iets te constateren.

 15. Ja , je hebt groot gelijk. De Duitsers, de Nederlanders, de Engelsen, allemaal generalisaties: Je moet het hebben over Nazi’s en Zionisten,

  want anders krijg je de farizeers op je nek.

 16. @16 Als de volgende woorden : “En jawel, hoor, je kon er op zitten wachten. De vergelijkingen met het Nazi-regime worden reeds spontaan uitgebraakt, en zoals elk braaksel stinkt het uren in de wind. ” niet onder “de les lezen “valt , wat dan wel ???

 17. @18 Jij mag het “de les lezen” noemen. Dit is een vrij forum. Ik schrijf niet anders dan vele anderen hier. Er wordt hier dus regelmatig “de les gelezen”.

 18. @16, Als ik het nodig vind om een vergelijking met tijden van weleer te maken, zal ik dat zeker doen. Ik zal zeker niet nalaten dat wanneer Neerland’s nationale huilbaby Lodewijkje-huilie-huilie-Asscher zijn waffel opentrekt over iets vunzigs als etnisch registreren in herinnering te roepen wat dat destijds voor geweldigs heeft opgeleverd.
  Als Kees van der Staaij zich manifesteert, zal ik uiting geven aan het feit dat hij hartelijk heeft zitten lachen om een zogenaamd genocide-grapje van Leon de Winter en dat ie me daarom, net als de ‘grappenmaker’ zelve, doet denken aan griezels als Heydrich en Himmler.
  De praktijken van haatsites als DDS, GeenStijl of een racistische hufteromroep POWNed: mij doet het aan Julius Streicher denken en zijn ‘der Stürmer’ en…ik meld dat.
  Weet u wie altijd direct over de rooie gaan als er terechte vergelijkingen met die gruweltijden van weleer gemaakt worden?
  Dat zijn de daders van morgen.
  Dat zijn diegenen in wier ogen mensen uit islamitische landen en immigranten in het algemeen het per definitie nooit goed kunnen doen en die eigenlijk ‘inferieur’ zijn.
  Dat zijn diegenen die nu aan het kijken zijn hoever ze kunnen gaan: met hun ‘kopvoddentaks’, hun beleidsstukjes aan het parlement inzake etnisch registreren, het oproepen in de krant tot het doodschieten van mensen uit Polen, het verheerlijken van een Noorse massamoordenaar en noem het maar op…
  Zíj zijn het die huilie huilie doen als ze gewezen worden op het feit dat wat zij in al hun domheid en weerzinwekkendheid (over stank gesproken) voorstaan al eens een keer gedaan is en met gruwelijke gevolgen.
  Samen met diegenen die er de laatste tijd heel koket en met niet meer intellectuele bagage dan wat Nederlands op MAVO-niveau een hobby van maken in voormalige verzetskranten kwistig rond te strooien met beschuldigingen van ‘anti-semitisme’.
  De witte puntmutsenbrigade en hun bruine stoottroepen worden in een angstwekkend tempo steeds groter.
  Wat mij betreft echter is er geen plaats in dit land voor fascisten….

 19. Ik ben het geheel met u eens,behalve uw laatste zin,daar vliegt u de bocht uit,jammer….

 20. @20 Ik vind het oprecht heel mooi wat u schrijft. Tegelijkertijd stel ik vast dat het al niet meer gaat over het Unicef rapport (wat ik trouwens met belangstelling aan het lezen ben). Ik heb niets toe te voegen.

 21. @22, Klopt, geldt evenzo voor eerste reactie en gepaard daaraan hoe ook u kennelijk er een probleem mee hebt wanneer er parallellen met een bruin verleden worden gesignaleerd, alsook in welke kringen men daar nog meer op reageert als ware men door een wesp gestoken.
  En daar heb ik verder niets aan toe te voegen.

 22. @20, mooi gezegd en vooral over al die ophef indien men kritiek uit:

  “Dat zijn de daders van morgen”

  Hear! Hear!

 23. @22, nu dat je openlijk beweert dat je lezen kan:

  “trouwens met belangstelling aan het lezen ben”

  Heb je misschien nog een antwoord op mijn vraag @10 over het rapport Goldstone die eerder bovengenoemde problematiek aangehaald heeft?

  Het is een VN rapport, indien je dat nog niet heb kunnen lezen.

Reacties zijn gesloten.