UNHCR: Europa richt zich te veel op het weren van vluchtelingen

unhcr_logoVolgens de UNHCR zijn er meer dan 80.000 vluchtelingen en migranten in de eerste zes weken van 2016 per boot aangekomen in Europa. Meer dan 400 mensen hebben hun leven verloren in hun poging om de Middellandse Zee over te steken.

Melissa Fleming (woordvoerder van de UNHCR):

Winter weather and rough seas have not deterred those desperate enough to make the journey, resulting in near daily shipwrecks

De meerderheid van de vluchtelingen die aankwamen, bijna 58 procent, waren vrouwen en kinderen. Met name het aantal kinderen, 1 op de 3 ten opzichte 1 op de 10 in september 2015 nam sterk toe.
Meer dan 91 procent van degenen die in Griekenland aankomen zijn afkomstig uit de top tien van de landen waar mensen op de vlucht gejaagd worden, waarvan 56 procent uit Syrië.

Het is volgens de UHNCR noodzakelijk dat Europa werkt maakt van het stabiliseren van de vluchtelingenstroom. Ook is het van het uiterste belang dat er veilige vluchtroutes komen.

Melissa Fleming:

Within the context of the necessary reduction of dangerous sea arrivals, safe access to seek asylum, including through resettlement and humanitarian admission, is a fundamental human right that must be protected and respected,

Avenues, such as enhanced resettlement and humanitarian admission, family reunification, private sponsorship, and humanitarian and refugee student/work visas, should be established to ensure that movements are manageable, controlled and coordinated for countries receiving these refugees.

Vincent Cochetel, directeur UNHCR Europa, voegde eraan toe:

If Europe wants to avoid the mess of 2015, it must take action. There is no plan B

De UNHCR pleit er voor om de opvangcapaciteit op de aankomstplekken in Europa te versterken en te verbeteren en te zorgen voor humane huisvesting, hulp, effectieve registratie en screening van mensen die dagelijks aankomen.
Zij maakt zich zorgen om de tendens dat sommige Europese landen meer prioriteit geven aan het buiten houden van vluchtelingen dan aan het zoeken naar realistische oplossingen. Ondanks herhaalde oproepen van de UNHCR om juridische vluchtwegen uit te breiden, zodat vluchtelingen en asielzoekers makkelijker toegang tot asiel krijgen, hebben veel Europese lidstaten juist de mogelijkheden verminderd. Denemarken, bijvoorbeeld, heeft de juridische mogelijkheid tot gezinshereniging beperkt.

Melissa Fleming (woordvoerder van de UNHCR):

Other countries are contemplating similar or even more restrictive legislation at a time when European countries need to improve the legal and secure ways to access family reunion and thus combat smuggling

UNHCR erkent de uitdagingen waar sommige Europese landen mee worden geconfronteerd. Lidstaten hebben weliswaar het soevereine recht om hun grenzen te beheren; echter, dit moet in overeenstemming met de nationale, Europese en internationale wetgeving geschieden. De mogelijke schadelijke gevolgen van de afzonderlijke maatregelen en beleid inzake de rechten en het leven van de vluchtelingen moet in ogenschouw worden genomen. Nationale maatregelen die tot doel hebben om onaantrekkelijker voor te komen dan het buurland onderstrepen het belang van een effectieve alomvattend Europees antwoord, de problemen kunnen niet eenvoudig worden verplaatst van het ene land naar het andere. Een race naar de bodem helpt niemand.

Toenemende vooroordelen en geweld hebben de veiligheid en het welzijn van vluchtelingen en asielzoekers in heel Europa in gevaar gebracht. Gevoed door vreemdelingenhaat en propagandacampagnes gebaseerd op angst, zijn gezinnen van vluchtelingen, woningen en gebedshuizen het doelwit van hate-crimes zoals fysieke aanvallen, vernieling, brandstichting, en zelfs nog meer sinistere incidenten zoals een moskee besmeurd met bloed en een varkenskop voor de deur, geworden.

Daarom is snelle en grondige ondersteuning van landen met een grote toestroom van vluchtelingen onontbeerlijk. Ondersteuning gericht op de integratie van mensen, de angst en vreemdelingenhaat te verdrijven en de gemeenschappelijke Europese beginselen van waardigheid, solidariteit en mensenrechten die de Europese Unie zijn gegrond op zijn te herstellen.

(bron)

1 gedachte over “UNHCR: Europa richt zich te veel op het weren van vluchtelingen”

  1. Pingback: Onverantwoordelijk beleid | Krapuul

Reacties zijn gesloten.