Tuitjenhorn-affaire: We weten wel wat het niet is, maar niet wat het wel is

Blijkbaar roept de reactie van het AMC gisteren bij velen meer vraagtekens op dan dat er antwoorden mogen, willen of gegeven kunnen worden. Zo ook bij mij.

Hier, en hier en ook hier een overzicht van de gebeurtenissen die leidden tot het drama van de zelfmoord van de huisarts die een stervende patiënt uit zijn lijden verloste. Om nog meer ” hier” te krijgen staat hier een link naar de brief van het AMC.

De brief wil ik eens wat nader bekijken. Om te beginnen de opmerking van het AMC dat de ongerustheid bij huisartsen voort zou komen uit gebrek aan kennis over de zaak. Dat is wel apart. Iedereen houdt de lippen stijf op elkaar:  het OM, de Inspectie, het AMC, de medisch ethicus, de co-assistent, de hoogleraren, alle mondjes stijf dicht. En dan zeggen: Jullie zijn ongerust want jullie weten niet hoe het zat.

Dat is raar. De reden van dit zwijgen wordt niet duidelijk gemaakt. De Inspectie is anders altijd vóór transparantie, maar doet er nu het zwijgen toe. Het OM zegt dat, nu de huisarts overleden is, het onderzoek niet afgerond kan worden en  dus  wordt de casus niet openbaar gemaakt, dat zou onmogelijk zijn. Waarom? OM, maak dat eens duidelijk?  Iedereen roept om duidelijkheid, de overleden huisarts zal het niet veel kunnen schelen, de familie van de overleden man was heel tevreden, waarom zo geheimzinnig?

Verder wordt er in de brief meermalen gesproken over “buitensporig bewust grensoverschrijdend gedrag”. Nu is het zo, dat  er niet zoiets bestaat als objectief grensoverschrijdend gedrag, dat is altijd een subjectieve invulling in het onderwerp van palliatieve sedatie. Het OM rapporteerde uitsluitend aan het AMC, dus het zijn blijkbaar de grenzen van het AMC die overschreden werden.

Aan het AMC nu de plicht om aan te geven waar deze grenzen liggen en hoe ze overschreden werden. Daar hebben huisartsen, maar zeker ook anderen (!),  recht op. Wij, leken, mogen dit niet aan de artsenboel overlaten lijkt me. Het moet maar eens uit het medische circuit worden gehaald deze zaak.

En ach gut, het AMC heeft geprobeerd de anonimiteit van de co-assistent te waarborgen, aardig hè? Wat ik vrees is dat de boel op een of andere manier wel weer keurig toegedekt zal worden. Mijn vertrouwen in het OM en de ziekenhuismarkt zijn gedaald tot nul komma niks. Helaas spreek ik uit veel ervaring.

9 gedachten over “Tuitjenhorn-affaire: We weten wel wat het niet is, maar niet wat het wel is”

 1. Deze zaak is in principe heel eenvoudig: indien de gangbare regels zouden nageleefd moeten worden, zou het zoals volgt moeten zijn gebeurd:

  1. Huisarts voert iets uit wat co-assistent niet leuk vindt, of na eigen beoordeling-in-opleiding niet akkoord mee is. Op dit moment moet de co-asistent niet achterbaks gaan doen en handelen, maar wel de huisarts met zijn eigen bevinding confronteren. Daarop meedelen dat dit voorval zou met de opleiding bij AMC besproken worden. Glashelder, terecht en collegiaal.

  2. Zodra de opleiding op de hoogte gesteld neemt vervolgens de aangewezen onderwijzer contact met de huisarts om hem te confronteren en de feiten op een rijtje te plaatsen. Volgt mogelijke mededeling dat deze zaak zal gerapporteerd worden.

  3. De volgende instantie idem dito – inclusief meedeling over gerechtelijk onderzoek.

  En ga zo maar door.

  Dit is helaas niet gebeurd, blijkbaar door de handelwijze van de co-assistente en betrokken bij de AMC.
  Ondertussen heeft men tot uiterste proporties deze handeling van de huisarts opgeblazen en tot het uiterste gecriminaliseerd en zonder feitelijke onderbouwing behalve de mondelinge melding van de STASI stijl handelende co-assistent deze huisarts zwart in de media gemaakt.

  Deze handelwijze van IGZ, AMC, hoogleraren in ivoren torentjes en betrokken OM instanties kan op geen enkele manier rust in de medische wereld rengen.

  Er moet openbaarheid en feiten op tafel gelegd worden!

 2. Volledig mee eens Nexus. Geen enkele reden om niet openlijk met de feiten op tafel te komen.

  Ik snap ook niet dat die lui zelf niet begrijpen dat ze de hele toestand alleen maar erger maken voor alle betrokkenen.

  Maar er zijn steeds méér dingen die me met stomheid verbazen. De wereld op zijn kop. Het wordt overal steeds gekker.

 3. @3 Inderdaad wat een kletskoekverhaal van de NOS.

  Ik vermoed dat de journalist van de NOS het IZG heeft gebeld. Die is doorverbonden met de afdeling Communicatie en die heeft het hele verhaal gedicteerd. Het verhaal staat zo vol met tegenstrijdigheden en onjuistheden, dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat een journalist daar serieus onderzoek naar heeft gedaan.

 4. @4:

  Gervin:

  Bij Nieuwsuur was gister ook zo’n rare man:

  Deze sprak de naam van het medicijn zelfs verkeerd uit. En áls de huisarts dan een moordenaar zou zijn ( geweest) wat is dan het punt om de feiten door het OM op tafel te laten leggen? Zijn ze anders als de kippen bij met hun “succes”.

  De vrouw van de overleden man zegt dat hij aan het stikken was, “onderzoekers” van de NOS ontkennen dat, want zover was hij nog lang niet, het kon nog wel daaaaaagen duren. ( dat stikken?).

  En wie waren die bronnen? Raad eens? Ja hoor, de co-assistent zelf die het verhaal naar het AMC bracht. en een of andere wijkverpleegkundige, maar geen namen verder, privacy enzomeer.

  De GROTE feitenverdwijn- en verdraaitruc is gemaakt.

 5. ” “Hooggeleerde van der Weert lijkt niet op de hoogte van de feiten of hij jokt: recente publicatie (21/10) van Medisch Contact maakt melding van een “overdosis morfine”.
  Dat terwijl van der Weert enkele dagen geleden nog schriftelijk verklaarde dat “de casus” niets te maken had met morfine en suggereerde dat er meer aan de hand was.

  Ik verneem graag van de hooggeleerde welk dosis morfine zijns inziens therapeutisch dan wel palliatief is bij een terminale en dyspnoische patiënt en welke dosis zijns inziens crimineel is.”*

  Deze reactie staat hier te lezen:

  http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht-1/138125/amc-over-tromp-buitensporig-en-bewust-normoverschrijdend-gedrag.htm?forum=109849&pagenr=1

  Ik ga er later vandaag wat over schrijven.

 6. Le Roi, bedankt voor de link. De reacties zijn tekenend voor het onrust dat binnen de gezondheidszorg aanwezig is.

  Van de ene kant wordt door de Minister en bijhorende ambtenaren hard geroepen dat er transparantie over zaken moet zijn. Zodra het beurt aan de IGZ, AMC, OM komt, zwijgen ze vervolgens in alle talen.

  Dubbele standaarden overal.
  Dubbele standarten en zwartmakerij.

  Tussendoor wordt de overleden arts onverminderd openbaar aan de schandpaal fact-free genageld.
  Enkel op basis van een Stasi rapport.

  Binnen de Rechtstaat past men hoor en wederhoor wat natuurlijk overbodig wordt zodra men naar politionele middelen gaat grijpen.

  Dit is een der belangrijkste structurele problemen van de huidige gezondheidszorg onder de auspiciën van de huidige Minister.

 7. Deze ook gelezen Nexus? :

  1) hoe terminaal was de patient, wat was de lijdensdruk van patient en diens naasten?
  2) was er sprake van een acute verslechtering die noopte tot ingrijpen door de huisarts?
  3) was de huisarts in staat om op adequate wijze de toestand van de patient te beoordelen?
  4) wanneer is er sprake van een overdosis bij een terminale patient?
  5) op welke wijze verliep de communicatie met betrokkenen (de verpleegkundige, de co-assistent, etc)
  6) prima dat de co-assistent haar gewetensnood gedeeld heeft met de mentor van het coschap, maar waarom heeft deze mentor navraag bij de huisarts achterwege gelaten en is hij direct naar de inspectie gestapt? Met name dit aspect maakt veel huisarts-docenten huiverig om co-assistenten te begeleiden.
  7) de hieropvolgende handelswijzen van inspectie en OM roepen ook vele vragen op, met name of de ondervragings- en huiszoekingsmethoden en de opgelegde maatregel (op non-actief zetten) proportioneel waren ten opzichte van de feiten waar de huisarts van verdacht werd.
  8) de brief van prof. Henk van Weert is niet verhelderend. Is deze brief niet vooral bedoeld om het eigen straatje schoon te vegen?

  Dit zijn relevante vragen, waarop de betrokken partijen direct antwoord hadden moeten geven in plaats van al deze vaagheid.
  Ik ben niet zo verliefd op de hele medische fabriek, maar heb een broertje dood aan een schimmige overheid die mensen
  aan een schandpaal nagelt. Of het nu een huisarts is of wie dan ook.

 8. Op 8) – 100% ja.

  Ik mis ook het uitleg van de hoogleraar Medische “ethiek”.

  Uit deze gebeurtenis blijkt dat IGZ op instigatie van de Ministerie de rol van inquisitie tov de huisartsengroep heeft aangenomen.

Reacties zijn gesloten.