Trump zingt Kumbaya

Het woord nazi was voor het laatst in het mainstream nieuws in Nederland op 11 en 7 augustus. Op 11 augustus schreef de NOS dat een CNN-presentator ontslagen was vanwege een nazi-tweet en op 7 augustus declameerde Özcan Akyol in het AD dat ISIS de nieuwe nazi’s zijn. Het AD, u weet wel, de krant waarvan de hoofdredacteur in een onbewaakt ogenblik roept dat hij bepaalt wie er de nieuwe sterke man, pardon, premier van Nederland wordt en dat dankzij Wierd Duk de fatsoenlijke variant van Der Stürmer is geworden, zoals Schorem voor Demagogie de fatsoenlijke variant van de PVV is.

Op dezelfde manier is de “alt-right” een fatsoenlijke variant op de nazi’s. Fuck, Amerikaanse mainstream media brachten de ene na de andere romantiserende lofzang op de goedgeklede “witte nationalisten” met als dieptepunt Mother Jones, een zogenaamd links blad dat enkele maanden later furore maakte met artikelen als we moeten eerlijk zijn over Venezuela en mensen hebben een natuurlijke afkeer van daklozen.

Mother Jones, een tijdschrift dat is vernoemd naar de vrouw die in 1902 de gevaarlijkste persoon in Amerika werd genoemd vanwege haar socialistische activisme en haar zorg voor de zwakkeren, wordt er door wetenschappers van beschuldigd hun onderzoek over daklozen moedwillig verdraaid te hebben. En hun artikel dat Richard Spencer verheerlijkte is schielijk aangepast nadat Spencer betrapt werd met teveel viagra in zijn rechterarm waardoor hij luidkeels hail Victory en hail Trump ging scanderen.

Gelukkig is het internet net zoiets als Westoros. The North Remembers.

Het zogenaamd linkse blad Mother Jones, dat nalaat om te vermelden dat de oppositie tegen Maduro erg lijkt op de aanhang van Trump, verschilt weinig van onze zogenaamd linkse media in Nederland. Beide normaliseren de witte overheersing terwijl ze de witte overheerser de ruimte bieden om in de slachtofferrol te kruipen. In Amerika gaf Fox News een nazi een platform om te zeggen dat de jodenliefhebbers hem aan het vergassen waren en in Nederland deed Martin Bosma van de PVV een duit in het zakje door te claimen dat de NOS het taalgebruik van Sylvana Simoms overneemt door te spreken van “witte protesten”.

De werkelijkheid was dat de NOS nazi’s geen nazi’s durfde te noemen en dat ze daarom toevlucht zochten tot een eufemisme dat later vervangen werd door extreemrechts.

Toen er uiteindelijk een aanslag werd gepleegd op linkse tegendemonstranten, bracht de NOS dat als “auto rijdt in op demonstranten bij extreem-rechtse betoging in Virginia“. Daardoor leek het alweer alsof de nazi’s de slachtoffers waren van hun eigen gewelddadige mars die tot nu toe drie doden heeft veroorzaakt onder de tegendemonstranten.

Als er een moslim achter het stuur had gezeten dan hadden de Nederlandse politici hun afschuw al lang uitgesproken. Dan had het woord terreur al lang geklonken. Dan werden de zaken benoemd. Nu niet. Integendeel. Voor Trump, die niet anders kon dan reageren omdat de nazi’s heil Trump riepen, was het aanleiding om godbetere bijna Kumbaya te gaan zingen. Hij veroordeelde het geweld van “alle kanten” en hij riep op tot eenheid en tot het tonen van ware affectie voor iedereen.

De nazi’s hebben die boodschap goed gehoord. Richard Spencer twitterde verheugd dat Trump antifa veroordeelde en dat hij hen haters vond, op the Daily Stormer werd op een vergelijkbare manier gereageerd. Trump veroordeelt ons niet, hij houdt van ons allemaal, behalve van antifa. Dat zijn haters.

De nazi’s waren dik tevreden, de media hebben in al hun vermeende objectiviteit onderbelicht gelaten hoeveel geweld er gebruikt is door extreemrechts terwijl de politie weinig meer deed dan toekijken en toch was er nog één extreemrechtse klootzak ontevreden. David Duke, de voormalige Grand Wizard van de Ku Klux Klan. Hij vond het nodig om Donald Trump eraan te herinneren wier president hij is.

Volgens David Duke was de nazimars die leidde tot de terreuraanslag in Charlottesville onderdeel van het inlossen van een verkiezingsbelofte. Ik ben bang dat hij gelijk heeft en ik vrees dat dit pas het begin is. Dat zowel Rutte als Wilders gezegd hebben dat ze Nederland terug gaan geven aan de Nederlanders doet mij de haren te berge rijzen.

Eerder verschenen bij Meedogenloos