Trump stal nucleaire geheimen, maar ontbijt deze ochtend nog steeds aan zijn omelet bar

Dus er zijn wel degelijk documenten met informatie over nucleaire bewapening aangetroffen in Mar-a-Lago. Meer specifiek met betrekking tot de nucleaire bewapening van andere landen.

Maar Trump staat komend ontbijt gewoon weer aan de omelet-bar van een van zijn afstotelijke golfclubs.

Ik begin langzamerhand echt het geloof te verliezen in een aanklacht, en zeker in een effectieve veroordeling van Trump door de federale overheid van de Verenigde Staten (alle hoop is dan op Fani Willis, slechts een district-attorney van Fulton county in Georgia, gevestigd, met haar onderzoek naar de poging van Trump de verkiezingsuitslag aldaar in 2020 af te wijzen.)

We moeten gewoon concluderen dat eenmaal president van Amerika geweest, de federale overheid je er als permanent immuun, de facto een gekozen koning, beschouwt. Ik bedoel, de FBI, maar zeker de National Archives, wisten al anderhalf jaar dat er zich zeer geheime documenten op Mar-a-Lago bevonden. Zo geheim, ik heb het eerder gezegd, dat er slechts een handjevol mensen inzage in mocht hebben en ze niet eens bepaalde lokaties mochten verlaten.

Maar in plaats van dat er op het moment dat ze daar achter kwamen een SWAT-team Mar-a-Lago binnenstormde heeft men een JAAR lang zitten smeken en bedelen aan Trump om nu toch eens alsjeblieft die documenten te overhandigen. En zelfs toen inmiddels het Ministerie van Justitie die documenten via een dagvaarding opgeëist had, belazerde Trump c.s. nog stééds de zaak door te verklaren dat ze nu echt echt ècht alles overhandigd hadden. Waarna de FBI nog eens vijftien extra dozen vond bij de huiszoeking die eindelijk plaats vond, waaronder zich dus de genoemde documenten met nucleaire informatie bevonden.

Maar Trump is nog steeds niet gearresteerd, zelfs niet eens ondervraagd (bijvoorbeeld over waar de documenten gebleven zijn van die lege mappen met de indicatie Top geheim). Erger nog, een of andere totaal onervaren en incompetente Trumpbitch van een rechter in Florida, Aileen Cannon, die er helemaal niks mee te maken had maar blijkbaar door Trumps team er speciaal even bijgesleept kon worden heeft nu verklaard dat er een Special Master eerst naar die 10.000+ documenten moet kijken. Namelijk om te zien of er niet iets bij zit dat door het executive privilege – dat helemaal niet van toepassing is op Trump als ex-president – beschermd wordt. En daarom mag het strafrechtelijk onderzoek van Justitie naar die documenten niet doorgaan totdat die Special Master klaar is.

Bovendien dient een Special Master voor zaken ter bescherming van privileges van de Uitvoerende Macht, maar hier betreft het een zaak vàn de Uitvoerende Macht, namelijk de controle van Justitie op het ontvreemden van geheime documenten. Diverse juridische experts hebben al op de onzinnigheid ervan gewezen. Maar dat maakt allemaal niks meer uit in de Verenigde Bananenrepublieken van Amerika, elke slecht opgeleide kwibus die door Trump is aangesteld kan blijkbaar de zaak naar hartelust saboteren. Daar kan Justitie tegen in beroep gaan, maar dat een en ander ernstig vertraagd gaat worden is zeker.

En het enige dat Merrick Garland daar tegenover kan stellen zijn platitudes als het volgen van de wet en de feiten, waar ze ook heen zullen leiden. Ja Garland, behalve dat die wet er voor mensen zoals Trump dus nauwelijks toe doet in die neprechtstaat die jullie al tweehonderd jaar niet op orde kunnen krijgen, die vooral ingericht lijkt te zijn om mensen met geld alle mogelijkheden te geven die te frustreren en saboteren.

Dus al kòmt er dan eindelijk – EINDELIJK – een aanklacht van Justitie tegen Trump, dan nog zal dat op zijn vroegst pas na de tussentijdse  verkiezingen van komende November zijn (want ook al is Trump helemaal geen kandidaat, de Heilige Trump zou wel degelijk van invloed zijn op de verkiezingen dus mag hij absoluut niet beschadigd worden vóór die tijd), maar met al deze vertraging misschien nog later. En dan moet ik nog zien of ze dan voor de presidentsverkiezingen van 2024 een definitieve veroordeling hebben. Of überhaupt een veroordeling, met al die Republikeinse fascisten die zich tot aan het Supreme Court in Amerikaanse rechtbanken bevinden.

(afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)