“To p’tekt our freems and d’mocracy”

Abu Graib
Abu Graib

Sorry Google en lezers die in een illusie wensen te verkeren: ik moet even de ‘prettige internet experience’ terzijde schuiven.
Wij zijn van mening dat anderen al genoeg liegen, hoereren, verdraaien en verzwijgen.

Sinds de aanslagen van 11 September 2001 zijn door toedoen van de Verenigde Staten van Amerika honderdduizenden zo niet miljoenen burgers buiten de eigen landsgrenzen om het leven gekomen. In Irak, in Afghanistan, in Somalië, Pakistan, Jemen en vele, vele andere plekken. Zij die levend in handen vielen van de Amerikanen, stond een lot te wachten dat welhaast met geen pen te beschrijven is. Zie hier hoe ‘de superieure joods-christelijke beschaving’ voor die arme stakkerds uitpakte.

Maar ’t was wel allemaal ’toe p’tekt our freems’ en ‘either joe r with us, or joe r withze terrerists.’ Merk op in dat fragmentje hoe al die assholes in hun handjes klappen na de flinke taal van hun bendeleider. Hebben de CDA’ers, de VVD’ers en al die andere hoeren uit bijvoorbeeld ook de media die Bush en consorten zo klakkeloos hebben na gekakeld al ‘afstand’ genomen?

Lees vooral de weerzinwekkende details over waterboarding en het opsluiten in veel te kleine kooien en zelfs een soort van doodskisten. Lees over ‘wallings’ en het gedurende tot wel 180 uur onthouden van slaap aan de slachtoffers. Lees over psychologische martelpraktijken als het draaien van (welhaast) ondraaglijk luide muziek, lees over de inhumane omstandigheden waaronder gevangenen bijvoorbeeld in de COBALT-facility werden vastgehouden.

Neem kennis van hoe de CIA het Congres, het Ministerie van Justitie, het Witte Huis en het Amerikaanse volk doelbewust voorloog en actief misleidde alsof de organisatie een staat binnen een staat was, boven elke wet of moraal verheven. Laat het feit even tot u doordringen dat de CIA niet eens een deugdelijke administratie erop nahield inzake hoeveel gevangenen en wie het eigenlijk in haar macht in de diverse centra had. Er is niet één feit bekend waarmee aannemelijk gemaakt kan worden dat middels de gruweldaden welke begaan zijn er een terreuraanslag zou zijn voorkomen.

Maar laat vooral even doordringen het feit dat ‘a nation of law’ (p.62) buitengewoon sadisme en wreedheid en daarmee een grenzeloze minachting voor mensen en het menselijk leven tot norm maakte in de behandeling van niet alleen haar gevangenen maar ook in hoe die ‘nation of law’ meent te kunnen omgaan met ieder ander waar ook ter wereld. “To p’tekt our freems and d’mcracy”, my ass.

Het rapport is zijn eigen Godwin.