Tien stellingen over de VS, Trump en kolonialisme in tijden van BLM

1. De VS is anno 2020 nog altijd een uitgesproken koloniaal en zodoende sterk discriminerend, asociaal en neoliberaal land, al zijn er anno juli 2020 grote veranderingen gaande.

2. De VS heeft zijn koloniale misdaden, vooral de slavernij van en de genocide op de oorspronkelijke bevolking, nog bij lange na niet voldoende erkend, laat staan hersteld.

3. Het grootste deel van de welgestelde VS-bevolking profiteert nog altijd van de koloniale misdaden, o.m. de slavernij van en de genocide op oorspronkelijke bewoners.

4. De Italiaan Christoffel Columbus in Portugees-Spaanse dienst, heeft met zijn landing in 1492 op ‘Amerikaans’ grondgebied, de stoot gegeven tot de koloniale rampen in ‘Amerika’. Overigens was de eerste Europeaan die ‘Amerika’ bereikte waarschijnlijk de Viking Leif Eriksson, omstreeks het jaar 1000. Ook hij had kennelijk ‘koloniale’ opvattingen.

5. Vrijwel alle Europese naties en volkeren hebben gretig deelgenomen aan of geprofiteerd van de kolonisering, onderwerping en uitbuiting van ‘Amerika’, inclusief de genocide. De rol van de christelijke kerken daarbij was diep treurig en meestal in grove tegenspraak met hun formele principes.

6. Geen enkel van die Europese naties, noch de christelijke kerken, hebben tot nu toe getracht de gevolgen van hun koloniale wandaden te herstellen door ook maar een deel van de behaalde voordelen terug te geven of door naar vergaand rechtsherstel te streven.

7. Dat de VS nog steeds enorme bedragen uitgeeft aan bijvoorbeeld ruimtevaart – in 2020 ongeveer $ 50 miljard – in plaats van aan ziekenzorg, sociale woningbouw of steun aan armen of ouderen, geeft weinig hoop voor de nabije toekomst.

8. In de bezwaren zoals aanhangers van o.m. ‘Black Lives Matter’ in de VS die vaak uiten, zoals tegen verering van koloniale onderdrukkers, ontbreekt meestal het leed dat de oorspronkelijke bewoners door kolonisatoren is aangedaan, m.n. door ontrechting, verdrijving en genocide.

9. Trump tracht de toestand van begin 2020 uit alle macht te handhaven, inclusief discriminatie en racisme, onderdrukking, miskenning en het onthouden van rechten. Die onbuigzame houding draagt fors bij aan harde, gewelddadige confrontaties.

10. De enorme en nog steeds groeiende kloof tussen arm en rijk in de VS, plus de egoïstische, neoliberale en asociale opvattingen van de welgestelden, plus de enorme hoeveelheid wapens in het land, gevoegd bij de confrontaties van Trump, maken dat de bevolking een uiterst gewelddadige periode tegemoet gaat.