Thilo Sarrazin bepleitte in Amsterdam permanente Untermenschen-status voor migranten!

Prof Sarrazin van het Herrenvolk
Prof Sarrazin van het Herrenvolk

Op deze Kerstdag 2012 meldt onze vriend de Politblogger uit Stuttgart BREKEND nieuws. Net als Geert Wilders, streeft de Duitse anti-immigratie-professor Thilo Sarrazin naar een racistisch bepaalde Untermenschen-positie voor (niet-west-europese) immigranten en hun kinderen en kleinkinderen. Een herleving van het Herrenvolk-principe dus. Overdreven? – Niet als je verderop leest, wat Sarrazin uitkraamde tijdens het diner dat De Balie op 10 december in Amsterdam gaf voor hun geëerde sprekers van die avond.

Op 10 december jongstleden discussieerden Paul Scheffer en Thilo Sarrazin in de Amsterdamse Balie over -hoe kan het anders?- het vreselijke gevaar van de immigratie voor ons goede leven.

Sarrazin is de auteur van het boek “Deutschland hat sich abgeschafft”, waarin met quasi-wetenschappelijke vertogen wordt “aangetoond” dat een vaderlandsloze élite zich heeft overgegeven aan een nabije ondergang van het avondland door middel van de import van volksvreemde elementen. Sarrazin is niet de eerste de beste. Vooraanstaand bankier en hoge ambtenaar en lid van de SPD (nog steeds, ondanks pogingen om hem te royeren).

Net als Geert Wilders, houdt Sarrazin met succes, althans publiekelijk, de vrijage-pogingen af van vele als racistisch aangebrand geldende clubjes en persoonlijkheden. In het openbaar houdt de professor zich aan “de” cijfers. Die van de vergrijzing, die van de immigratiebalans, die van de criminaliteitscijfers en die van de vruchtbaarheid. Voor oplossingen moet je niet bij hem aankomen, net zo min als bij zijn Amsterdamse sparring-partner Paul Scheffer. Om maar te zwijgen van de feiten- en oplossings-vrije wereld van de PVV. Het is allemaal de schuld van de Islam en van linkse uitvreters. Punkt.

Volgens de onverdraaglijke columnist Martin Sommer van de Volkskrant kan uit het publieke gedeelte van het Balie-debat geen andere conclusie getrokken worden, dan dat Mark Rutte het bij het rechte eind heeft, als hij “vergezichten” verwerpt. Het gegoochel met cijfermatige doem-projecties doet een mens duizelen. Daarom kan je maar beter afgaan op je onderbuik. Ieder voor zich brengt zijn schaapjes op het droge. Na ons de zondvloed.

Op 10 december was het zaaltje van het voormalige linkse kerkje aan het Kleine-Gartmanplantsoen gevuld met bij voorbaat al overtuigde doemdenkers en xenofoben. Wilders zou zijn vingers hebben afgelikt met zo een publiek. Vandaar, dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken, dat Wilders lieden als Sarrazin ziet als lastige concurrenten op de haatzaai-markt.

Als iemand als Wilders indertijd in Pruisen aan de macht was geweest, hadden volksvreemde immigranten als de voorouders van Thilo Sarrazin nooit een verblijfsvergunning gekregen. Sarrazin komt van “Saracene”, een kwalificatie die in het Frankrijk van Lodewijk XIV werd gegeven aan Spaanse dissidenten (vaak van joodse afkomst), die na de pogroms van 1492 waren gevlucht naar Frankrijk. Samen met een groot aantal Hugenoten (protestanten) werden deze mensen ruim een eeuw later als vluchteling opgenomen in het door de dertigjarige oorlog ontvolkte Pruisen van Frederik de Grote. Met name in de nieuwe hoofdstad Berlijn.

Het kan verkeren“, wil ik maar zeggen, samen met onze zeventiende eeuwse Breero, overigens ook een verklaarde tegenstander van immigranten zoals de “Spaanse Brabander”. Kortom, Nederlanders en Duitsers hebben elkaar niets, of juist alles, te verwijten, als het om xenofobie gaat.

Maar het onderwerp van mijn vertoog is het nut van een kijkje achter de schermen van onze zogenaamd objectieve en niet-racistische hypocrieten. Bij Wilders konden we dat zien, toen hij 2009 voor de Deense televisie iets zei, wat hij in Nederland nooit had durven zeggen en vervolgens ook ontkende: Zijn doel was, om “tientallen miljoenen” moslims uit Europa te deporteren, wanneer ze maar zouden “denken” aan de Sharia. Maar hij zei het echt. Krapuul publiceerde de opnames.

Vaak komt de aap uit de mouw in het buitenland bij lieden als Wilders en Sarrazin. Lees en huiver.

Politblogger:

De in Berlijn wonende Emina Benalia werd in 1987 geboren in Uzbekistan als dochter van een joodse moeder en een moslim-vader. Ze werd beleefd uitgenodigd in het Amsterdamse debat-theater De Balie, waar ze voor het eerst van haar leven Thilo Sarrazin ontmoette. Het werd een onvergetelijke gebeurtenis voor haar: ‘Spreekt U Duits?’ vroeg Thilo langzaam en met nadruk tijdens het diner. Aan tafel zaten Hollanders en Duitsers. Ze spraken allemaal Duits. Alleen aan mij stelde hij die vraag. Ik was immers de enige persoon met zwarte haren in het gezelschap. (…) Alle gesprekken verstomden, en aan tafel ontstond een gegeneerd zwijgen. Maar Sarrazin merkt daar niets van. Ik nam een kort moment om van m’n verbazing te bekomen en antwoordde: ‘ Ik spreek Duits, Russisch, Engels en Frans, vloeiend.’ ‘Weet u,’ vervolgde Sarrazin, ‘ik kwam onlangs ook met een jonge moslim-vrouw zoals u in gesprek in een talkshow.’

Vriendelijk bedoeld. Maar dat weerhield Sarrazin er niet van om over de rol van geheime dienst-infiltranten bij de Duitse neo-nazi seriemoorden op (veronderstelde) moslims, te zeggen:

‘Dat hele gebeuren was niet zo uit de hand gelopen, als we sterkere leiders aan de macht hadden gehad. (…) Zo een nauwe samenwerking tussen de staat en rechtse extremisten is immers ook in andere landen gebruikelijk.’

Over het thema migratie meende Sarrazin onder andere:

‘De rechten van de mens zouden in Duitsland alleen voor Duitsers moeten gelden. Voor migranten zouden de wetten van hun landen van herkomst moeten gelden. (…) De armoedegrens in Duitsland is de luxe-grens in Libanon. Ik ben van mening, dat de migranten hier zouden moeten verderleven naar de armoede-standaarden, waarmee ze in hun respectievelijke landen geleefd zouden hebben.’

De Politblogger vindt dat Sarrazin nu echt wel de weg kwijt is en besluit:

“Da verschlägt es einem wirklich die Sprache.” (Je wordt hier werkelijk met stomheid geslagen.)

– Met dank aan Dietmar Nähe en zijn tipgever.

50 gedachten over “Thilo Sarrazin bepleitte in Amsterdam permanente Untermenschen-status voor migranten!”

 1. De Balie, die witwas machine voor fascistische ideeën wordt als ik me niet vergis voor een groot deel van publiek geld gerund. Hoe dan ook zou ik zeggen: sluiten die tent en Youri Albrecht cs deporteren naar de woestijn van Noord Afrika.
  Voor hen hoort hier geen plaats te zijn.

 2. Mooi stuk Huib! Legt even bloot wat er heel vies is aan die man en de wereld waarin hij zich beweegt. Het is nog lang niet over, echt niet!

 3. “[Sarazzin is]lid van de SPD (nog steeds, ondanks pogingen om hem te royeren).”

  Een belangrijke reden om de sociaaldemocraten niet te vertrouwen. Bij de PvdA zitten ook soortgelijke figuren.

 4. Er is en zeer grot verschil:

  In Duitsland heb je traditioneel een zeer sterke (linkse) anti-nazi beweging met alles erop en eraan.

  In Nederland proberen we steeds met de nazi’s te polderen.
  We zijn netjes, toch?

 5. @2, O ja? Volgens mij snijdt het mes dan aan twee kanten: daar waar ik ze het liefst heen wens, lopen er heel weinig moslims en immigranten en andere ‘probleemgevallen’ rond waar ze zich aan hoeven te storen en Nederland wordt hopelijk een stuk beschaafder. Maar gezien uw reactie, lijkt me dat laatste nog ver weg.

 6. @7:

  [ O ja? ]

  Ja.

  [..]

  [ Maar gezien uw reactie, lijkt me dat laatste nog ver weg.]

  Ochjee, ben ik niet anti-fascistsich genoeg? Ik heb je hier nog niet veel andrs zien doen dan schreeuwen en krijsen.

  Maar ik stop nu met reageren op je, want het ontsiert de draad onder dit goede artikel van Huib.

 7. Inderdaad een puik stuk van Huib. Dank! En graag méér!

  @7 in Noordafrika weinig moslims? Grapjas.

  Overigens, verlaag je niet tot hetzelfde niveau als zij tegen wie je ageert. Deportatie? Geen plaats voor andersdenkenden? Zodra Geert leden gaat toestaan bij de PVV, dan zal ik hem vragen om je ere-lid te maken. Je zit al ferm in het radicalisatieproces.
  Ik deel je bezorgdheid, maar lang niet altijd je online uitingen. Doe ermee wat je wil. Je reet afvegen met je monitor kan lastig worden, volgens mij.

 8. @10, Goed, wat stel je dan voor? In gesprek gaan met types die zweren bij onderbuikgevoelens en fact free door het leven gaan, super overtuigd van het eigen gelijk, zwelgend in verongelijktheid, zich opgeilend aan een massamoordenaar die in Noorwegen tientallen kinderen dood heeft geschoten zoals Joost Niemoller en Theodor Holman en op basis van dat alles een heleboel ellende voorstaan en veroorzaken jegens ‘de ander’?

  Nee, je kunt het oneens zijn met mijn opvattingen maar ik ben er ten ene male van overtuigd dat met fascisten geen gesprek of debat te voeren valt en ook dat er voor hen geen plaats mag zijn in dit land.

 9. @10 en welke betere oplossing dan Deportatie heb jij ??, meer humaan dan , want er zijn allerlei oplossingen die hier ter Krapule niet genoemd mogen worden. Ik vind een woestijn wel een goed idee voor een dusdanig Zionofiel volkje , kunnen ze bewijzen dat westersche gemotiveerdheid een wonder kan doen geschieden ..

 10. Maar @Ralph heeft toch best wel een punt door nog eens te onderstrepen dat dit niet toevallig in de Balie plaatsvond, ook al drukt hij zich een beetje plastisch uit? Het is de laatste tijd elke keer raak. Dat ligt idd. voor een groot deel aan die Yoeri Albrecht – die ook nog eens voorzitter is van Vereniging Veronica, die op haar beurt weer eigenaar is van het ANP.

 11. @11, educatie i.p.v. deportatie zou al een goed begin zijn. Lastig, maar zeker niet onmogelijk. Lastig, omdat Nederland óók een regering hééft die fascisme -willens en wetens- faciliteert.

  Overigens, je mag er dan wel ten ene male ‘van overtuigd zijn’ dat met fascisten geen gesprek of debat valt te voeren. Maar heb je daadwerkelijk wel eens met (minstens) één gesproken? Ook al ging het maar over het kloteweer in Nederland?

  Wat jij hier toont, en soms elders ook, is juist hetgeen waar dit stuk van Huib m.i. ook overgaat. Mensen zien als ‘untermensch’, waarvoor geen plek is binnen de maatschappij, waar een ieder op een gegeven moment vertoeft. Ausradieren, dus. Het effect daarvan toont de wereldgeschiedenis, en zal dat voorlopig ook blijven doen. Het gaat nog knap lastig worden, om de wereldbevolking (!) duidelijk te maken, hoe de verschillende mechanismen/ processen van het fascisme werken.

  Zoals ik hierboven al aangaf, kan ik deels met je (bezorgdheid) meegaan. Maar mensen weigeren om wie ze zijn, of hoe ze denken? Nimmer! Let wel: je hebt het hier over een klein deel van de Nederlandse bevolking, wat zich “niet begrepen/ niet gehoord” voelt. Los van het feit dat ze zelf stappen (hadden) kunnen ondernemen om zich juist wel begrepen/ gehoord te maken, maar niet weten hoe. En daar ‘parasiteren’ de door jou genoemden ook op. Maar ook een Wilders, met zijn extreemrechtse staf. Zie voor dat laatste: http://kafka.antenna.nl/

 12. @14, Joke, Ralph heeft daar zeker een punt. Je hoeft alleen maar te kijken naar de personen waar deze crypto-fascist van een Yoeri Albrecht zich mee omringt. Veelal vriendjes van dat afgeslachte speenvarken van Gogh.

 13. Vind je “afgeslacht speenvarken” wel een accurate benaming voor Theo van Gogh? Ik kan er echt de humor niet van inzien.

 14. @13, het kan me niet schelen wát er met dat geteisem gebeurt als ze maar verdwijnen. Voor hen is in Nederland geen plaats. Precies zoals zij vinden dat ervooor degenen tegen wie ze constant ageren geen plaats is.
  En elke afdoende manier om dat te bereiken is wat mij betreft prima.

 15. @16: Marc:

  [ Veelal vriendjes van dat afgeslachte speenvarken van Gogh. ]

  Nou nou nou. Wat is dit voor raar draadje aan het worden? Kunnen “wij” nou niet juist proberen om om fatsoen te zetten tegenover onfatsoen, in de breedste zin van het woord?

 16. @17& @19 Ach ja , naampjes voor Theo van Gogh , daar kan ik me weinig aan ergeren … Eigenlijk bijna een “stijlvorm in zijn nagedachtenis “

 17. @15: “educatie i.p.v. deportatie zou al een goed begin zijn. Lastig, maar zeker niet onmogelijk. Lastig, omdat Nederland óók een regering hééft die fascisme -willens en wetens- faciliteert. ”
  Educatie tbv de ‘gewone’ bevolking bedoel je dus kennelijk. Maar Ralph had het over de reactionaire elite (Sarrazin, Scheffer, Albrecht), die op haar beurt ook continu aan educatie doet via de media. Dat wordt dus echt dweilen met de kraan open, want politici laten zich aansturen door wat de media schrijven.

 18. @20, precies Bakra, een beetje stijlvorm. Maar vnl. bedoeld om aan te geven, dat woorden een zekere kracht bezitten. Al dan niet gepast.
  _

  @21, lees @1 even terug, en wijs mij a.u.b even aan waar Ralph het over de reactionaïre elite had.

  Witwas machine voor fascistische ideeën & deportatie lees ik daar wel terug. Maar ook (iets later) zijn frustratie over bepaalde personen, zoals Yoeri Albrecht en Joost Niemoller en Theodor Holman. Al dan niet terecht! Zijn reactie @18 toont voor mij nu -helaas- wel aan dat hij zich schuldig maakt aan exact hetgeen hij een ander verwijt. Vervang Moslim met fascist, en beide ‘moeten’ gedeporteert worden. E.e.a. mede afhankelijk van welke media tot zich genomen wordt. En het vermogen om je denkvermogens te gebruiken.

  @ JvdH & Le Roi, ik had het inderdaad in een andere vorm ‘kunnen’ gieten. Tsjah.

  Dat niemand viel over mijn gebruik van ‘parasiteren’…

 19. Ja als we allemaal Theo van Gogh-stijl met elkaar gaan communiceren hier dan wordt het er vast niet gezelliger op.

 20. @22: Jaja, de gekozen vorm van zijn woorden (en misschien ook van zijn intentie, maar ik vat het bvk op als bij wijze van spreken) wordt alom betreurd. Ralph is wat radicaler dan de meesten hier, laten we het daarop houden.

  Maar dat de praatjes die al die louche figuren over ons uitstorten een groot probleem zijn, daar waren we het over eens. Zij bereiken een miljoenenpubliek en genieten bij velen een gezaghebbende status – daar valt amper tegenop te boksen met wat educatie.

 21. Educatie biedt goed tegengif voor rechtse propaganda, of welke dan ook propaganda en/ of hersenspoeling.

 22. Of ‘educatie’ in deze een goede term is, weet ik niet. Maar als Sarrazin stelt:
  “De rechten van de mens zouden in Duitsland alleen voor Duitsers moeten gelden,”
  dan moet toch duidelijk te maken zijn dat hiermee het hele mensenrechtenbegrip ten grave wordt gedragen. Dan creëer je de situatie van, om de beroemde woorden van George Orwell te gebruiken: “Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere.”

 23. @26 sjaax heeft de kern van het artikel te pakken.
  Wat Sarrazin zegt, komt erop neer, mensen die in Nederland verblijven, op grond van afkomst ongelijke rechten (ook: plichten?) zouden hebben.
  Dat is even erg als deportatie.
  De wet geldt voor iedereen in gelijke mate.
  Als de wet ruimte laat voor antidemocratisch handelen, moet hij worden aangescherpt.
  Dat is bepaald nodig in Nederland.

 24. @27: Huib:

  Wetgeving voorkomt niets, en wordt als het zo uitkomt ( in tijden van crises, dictatuur en dergelijke) gewoon buiten werking gesteld. Het geeft zelfs denk ik eerder een “false sense of security”. ” Er is wetgeving, dus maakt u zich niet druk.” Fascisten hebben niets met wetgeving, het zal ze hun reet roesten.

 25. @24: Joke:

  [ – daar valt amper tegenop te boksen met wat educatie. ]

  Zeker. En wie zou die educatie moeten geven als het bewustzijn van de opvoeders zelf vernauwd is?

 26. Die “apartheidswetgeving “bestaat natuurlijk al .. de huidige Nederlandse wet op gezinshereniging bijvoorbeeld. Een uitkeringstrekkende Schengen Europeaan of Nederlander kan zijn partner uit zijn “eigen “land naar Nederland halen .. Die Partner hoeft geen woord Nederlands te kennen ..Maar zelfs als je grootverdiener van Marokkaanse of Ghaneese , of andere “nie blanke ” afkomst bent kan je alleen met veel moeite en ladingen willekeur een partner uit je ‘eigen groep “hier krijgen ..

 27. @30, indien het in de praktijk op de door je aangegeven manier zou werken, is het zeker Apartheidswetgeving.

 28. @28 t/m @32 : Wet- en regel-geving en de praktijk(en) daarvan.
  Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is ondubbelzinnig:
  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
  “Cultuur” wordt niet expliciet genoemd, maar behoort zonder twijfel te vallen onder de woorden “op welke grond dan ook”.
  Sinds Pim F; verschuilt men zich echter achter het woord “cultuur”. Zoals ooit Bismarck in het laat-negentiende-eeuwse Pruisen, later Duitse keizerrijk, die een “Kulturkampf” streed tegen Katholieken en, indirect, tegen Sociaaldemocraten (verboden) en joden.
  De NL wetgeving is in het geheel NIET in overeenstemming gebracht met het al meer dan twintig jaar bestaande artikel 1 van de Grondwet. Erger nog, in de praktijk wordt er niet of nauwelijks rekening mee gehouden. Noch bij wetgeving, noch bij regelgeving.
  Bovengenoemde reageerders hebben dus het grootste GELIJK van de wereld.
  Een voorbeeld van discriminerende wet- en regelgeving op het hier besproken terrein is de zogenaamde “Rotterdam-Wet”, die langs allerlei sluipwegen discriminatie mogelijk maakt: strenge regels tegen gezinshereniging en het huren van woningwetwoningen door immigranten.
  – Betekent het bestaan van allerlei verouderde, stiekeme en hypocriete wetten en regels EN de daarbij behorende praktijken, nu dat we de democratische strijd maar zouden moeten opgeven? En op onze beurt gaan pleiten voor discriminatie en verdrijving?
  Ik vind van niet.
  Wetten kunnen en moeten worden aangescherpt en met art. 1 GW in overeenstemming gebracht. Dat zal niet gaan zonder aktie op straat en daarop aansluitende tussenkomst in de publiciteit.
  Als we (uit begrijpelijke wanhoop) gaan pleiten voor deportatie van onze tegenstanders, verliezen we de grond waarop we staan.
  Leuker kan ik het niet maken. Wel duidelijker.

 29. @28, wet-/ regelgeving wordt ten alle tijde aangepast naar de tand des tijds. Ik heb zo het vermoeden dat Huib daar op doelde. En jij ook, maar dan vanuit een iets andere positie.

  Rechtzaak Wilders:
  Volgens de rechters zat hij, Wilders dus, ‘op het randje van het toelaatbare en toegestane’. Voor een politicus! Wanneer ik, of eender wie dan ook, dezelfde uitspraken hadden gedaan, op dat moment/ in die periode, dan was die ‘vet de lul’. Het ene dier…etc.

  Dat Wilders anti-democratisch is, is voor velen hier overduidelijk. Maatschappijontwrichtende lamzak, die zich louter uit in blatante leugens. Die keer op keer zijn, en worden weerlegd. En terecht!

  Wat educatie betreft: daar zijn prima (school)programma’s voor te maken. Het is spijtig dat er niet veel ervaringsdeskundigen meer in leven zijn. Zij die de gevaren van het fascisme aan den lijve hebben ondervonden. (-Wanneer ik het bagger van bijv. een Joost Niemoller lees, vraag ik mij (vrijwel) iedere keer af hoe de (groot)ouders van Joost Niemoller over zijn extremistische uitingen denken, dan wel dachten.-)

  Los van dat: er staat niemand iets in de weg om het e.e.a. lokaal op poten te zetten, uiteraard. Met een (redelijk) goed uitgewerkt plan van aanpak, zijn er evt. hulpmiddelen beschikbaar. Dus…zoals ik eerder al aangaf: lastig, maar zeker niet onmogelijk. Kwestie van informeren en uitwerken.

 30. @34 (mezelf)
  “…wordt ten alle tijde aangepast naar de tand des tijds…”
  Waarmee ik doelde op het ‘moeten aanscherpen van’, in de eerdere reactie van Huib. Las zijn reactie @33 na plaatsing van mijn reactie. Sorry, voor enige verwarring. Shit happens.

 31. @33: Huib:

  [..] [ – Betekent het bestaan van allerlei verouderde, stiekeme en hypocriete wetten en regels EN de daarbij behorende praktijken, nu dat we de democratische strijd maar zouden moeten opgeven? En op onze beurt gaan pleiten voor discriminatie en verdrijving?
  Ik vind van niet.] [..]

  Hoho, ik heb juist fel ge-ageerd tegen dit soort naar mijn idee rare uitspraken. ( wil ik toch even genotuleerd hebben; ).

  Misschien ben ik somberder dan jij, Huib. Het totalitaire systeem heeft zich al zo diep in werkelijk alles geworteld, dat ik eigenlijk denk dat we de strijd tegen fascisme verloren hebben, het is niet meer te ontrafelen, alles grijpt in elkaar, een dynamiek die niet om te keren is, er zijn veel te weinig mensen die zien wat er gebeurt, daarbij: ze geven er gewoon geen reet om.

  Toch blijf ik doorgaan met het tegen de stroon inzwemmen, want zo voelt het vaak, zal jou, denk ik zomaar, vertrouwd in de oren klinken.

  Gewoon, omdat ik niet anders kan blijf ik voor terugkeer, –behoud is het eigenlijk niet eens meer-, van de “mens” strijden.

  Ik vrees dat deze waanzin nog lang niet voorbij is, die zal moeten uitrazen, zal misschien honderden-miljoenen slachtoffers maken, en misschien, heel misschien, net als na andere wereldoorlogen, raken mensen moe van de oorlog, en komt er weer een paar decennia rust, waarna het hele gedoe opnieuw begint.

  Wij zullen vergeten worden, en de generaals worden gedecoreerd. En de PVV-ers zullen de verzetshelden worden genoemd.
  Dus niets doen? Nee, dooorgaan met de strijd. Onze strijd, op onze manier, doen wat we kunnen.

 32. @34: Marc:

  [ Kwestie van informeren en uitwerken. ]

  Een tijd dacht ik dat er een jongere generatie zou komen, op zou groeien , die iets anders zou willen, en interesse zou hebben in een andere wereld. Zo’n jaar of vijtien terug.

  Fascisme is een systeem, volkomen intertwined met Kapitalisme. En ik vrees dat vrijwel niemand dat verband wil of kan zien. Zéker de jongeren niet, die niet eens weten wat socialisme is, of er “gewoon”een afkeer van hebben. Die afkeer is perfect en doelbewust ingebed in het totalitaire systeem waar we nu al inzitten.

  Fascisme is dan pas te keren als Kapitalisme en fascisme bespreekbaar en aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

  Begin er maar aan.

  “Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.

  Mooie spreuk, Max Horkheimer heeft nu in Frankfurt een gedenkplakette. Ereburger zelfs van die stad… Hoort er allemaal bij..

  http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:FFM_Max-Horkheimer-Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20100818134158

 33. Ik ben ook wel eens net zo somber als gij, mon cher Roi.
  Maar de strijd opgeven? NEE! Jij net zo min als ik. – “Somberen en half-somberen, verenigt U!”
  En ik weet niet, of fascisme alleen uit kapitalisme te verklaren valt.
  Stof voor een discussie binnen een ruimer kader dan deze reactie-reeks.

 34. @39: Huib:

  [ En ik weet niet, of fascisme alleen uit kapitalisme te verklaren valt. ]

  Eigenlijk ik ook niet, maar stel je voor dat het in de menselijke “aard” zou liggen, dat stemt me dan al helemaal niet vrolijk ; ).
  Als ik wat méér energie heb ga ik daar misschien wat over schrijven.

  Ik ben niet somber hoor, het is meer het besef dat het strijden tegen dit gif nooit stopt. Misschien juist hou ik het daardoor zo lang vol. Hardlopers zijn doodlopers zakmaarzegge ; ).

 35. “… Die afkeer is perfect en doelbewust ingebed in het totalitaire systeem waar we nu al inzitten….”

  O.a. het https://en.wikipedia.org/wiki/Mccarthyism heeft een forse deuk geslagen in het open debat. Denk dat je de uitspraak van Frans Timmermans (PVDA) wel kent, dat er ‘geen zaken gedaan moet worden, met die communisten van de SP’, zoals enige tijd geleden bleek uit de gelekte Wikileaks documenten.

  “…Fascisme is dan pas te keren als Kapitalisme en fascisme bespreekbaar en aan elkaar gekoppeld kunnen worden…”

  Koppelen en bij machte zijn om ook direct weer los te laten, om onnodige paralellen te voorkomen. Het één los van het andere *kunnen* zien, onderwijl gebruik makende van beide, zeg maar.

  In het verlengde van wat Huib zei @39, en wat je zelf aangaf @40, hoop/ wens ik dat je binnenkort voldoende energie hebt om een stukkie te schrijven. Als ik je toch een boost kon geven, mijn waarde, dan had ik dat bij graag gedaan.

  Wat het strijden tegen dit maatschappelijk gif genaamd fascisme aangaat….die strijd zal nog heel lang duren, in ieder geval zolang ‘de mens’ (wereldwijd!) zich lustig blijft wentelen in irrationele (& opgedrongen) angsten en ego’s.

 36. @42: Marc:

  Volgens mij kan jij ook artikeltjes schrijven bij Krapuul hoor ; )
  Maken we er een Tango van.

 37. Ik ken nie sgrijvuh dahek nie gleerdt op sgool.

  Zonder gein, ik ben mij redelijk bewust van mijn beperkte kennis; van veel dingen weet ik wel ‘iets’ maar van het meeste ‘geheel niets’. Het schrijven van artikelen laat ik liever aan anderen over. En dat dus niet vanuit een zekere mate van luiheid. Met oppervlakkige kennis kom je niet ver, zeg maar.

  Evengoed dank voor het aanbod!

 38. @44: Marc:

  Weet je iets van mode? Lifestyle? ; )

  Ik heb niets aan te bieden hoor Marc. Iedereen is hier welkom als het niet te gek is geloof ik, en in de machinekamer van de redactie zijn slimmerikken die foutjes verwijderen enzo.
  Maar ik lees je bijdragen graag. Er zijn velen die meeschrijven, we zijn samen het Krapuul, zeg maar 😉 Kijk maar bovenin onder; about. Een hel lijst.

  Maar ik mag niet aandringen, foei LRD ; )

 39. Fijn dat gisteren bleek dat Theo Maarssen eveneens, net als ik, dat er voor een heleboel mensen in dit land geen plaats hoort te zijn….
  En zijn publiek is aardig wat groter dan dat van Kapruul overigens….

 40. Fijn dat gisteren bleek dat Theo Maarssen eveneens vindt, net als ik, dat er voor een heleboel mensen in dit land geen plaats hoort te zijn….
  En zijn publiek is aardig wat groter dan dat van Kapruul overigens….

 41. @46 dan heb jij volgens mij het idee achter dat stuk van zijn voorstelling niet begrepen, namelijk dat je op die manier voor iedereen wel een reden kunt bedenken waarom-ie weg moet.

Reacties zijn gesloten.