Teeven gaat criminaliteit bestrijden door gevangenissen in te krimpen

Een groot aantal gedetineerden zal worden overgeplaatst. Justitie wil het aantal eenpersoonscellen terugbrengen van elfduizend naar achtduizend en meer gevangenen in één cel onderbrengen. De hoeveelheid meerpersoonscellen zal dan ook vergroten van duizend naar drieduizend cellen. Ook krijgen achthonderd gevangenen een enkelband in plaats van een gevangenisstraf.

Het is al treurig genoeg dat de PvdA zich in dit verband alleen druk maakt om de werkgelegenheid, niet om wat de gevolgen van een toch echt kleine bezuiniging heten te zijn (ruim honderd miljoen).
De Telegraaf weet raad met dit nieuws, wat slecht nieuws zou moeten zijn voor de VVD en Teeven:
Gevangenen massaal naar huis
Daar gaan we niet naar linken.

3 gedachten over “Teeven gaat criminaliteit bestrijden door gevangenissen in te krimpen”

  1. De gevangenis leveren uitbesteed aan België nu meer op , dus gaan we waarschijnlijk binnenkort Engelse , Duitse en Franse gevangen huisvesten …

  2. Of de Marktwerking na de Zorg op de gevangenissen loslaten en privé – gevangenissen laten bouwen waar men lekker goedkoop met Middel Eeuwse middelen te werk gaat.

    Je moet maar inventief zijn, weetjewel.

  3. Dit is een slag voor de teev ,het staat haaks op zijn idee over bestrijden van criminaliteit en straffen .Maar dit iedee draagt niet bepaald bij aan het verbeteren van de veroordeelden .Gezien dat het tegenwoordig ondanks het roeptoeteren van reclaseering en het gevangeniswezen nog steeds slecht gesteld is met het helpen naar een terugkeer naar de maatschapij .Bezuineging en ook het met meerdere personen op een cel draagt daar zeker niet aan bij .Zoals het nu al gaat is voor verbeteing vatbaar laatstaan na de komende verandering denk dat de maatschapij hier in de toekomst veel narigheid van gaatondervinden .

Reacties zijn gesloten.