Opstandig Colombia voor de keuze

Myanmar: algemene staking! Revolutie?