Massastaken en de politiek kraken

Coronavirus leidt tot stakingen in Italië