Een Statenlid van de PVV dat de andere wang gaat toekeren

De favoriete tekst van Rana Saleem, volgende op de lijst van de PVV in Noord-Holland en dus waarschijnlijk Statenlid ter vervanging van de vertrekkende Gerton van Unnik.

38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.

39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;

40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel;

41 En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen.

42 Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil.

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Peroratie uit de bergrede die niet zo duidelijk weerklinkt in de uitingen van de kandidate op twitter.
Waar wij haar ook kunnen betrappen op

Mooie naam! Democratisch Politiek Keerpunt

dus misschien toch een medestrijdster met Brinkman?
Vrouwelijke christen uit Irak, verdere denominatie niet bekend. Noemt zich liberaal. Verhaal zal wel zijn dat ze gevlucht is voor “de islam”, niet vanwege de joods-christelijk-humanistische blokkade vanaf 1991 en dito invasie van 2003.
We wachten af.

3 gedachten over “Een Statenlid van de PVV dat de andere wang gaat toekeren”

Reacties zijn gesloten.