Standbeeld voor Corry Tendeloo in Den Haag!

Geef die vrouw een standbeeld!
Ondertekenaars van deze petitie roepen de gemeente Den Haag op tot het plaatsen van een standbeeld voor politica en advocate Corry Tendeloo (en als het kan even niet op een obscuur pleintje).

Waarom is dit belangrijk?
Wie we eren, zegt iets over welke verhalen we belangrijk vinden om te vertellen. Corry Tendeloo (1897-1956) bracht verandering in ’t feit dat getrouwde vrouwen volgens het burgerlijk wetboek “handelingsonbekwaam” waren – net als kinderen en ‘geesteszieken’. Ook zorgde ze ervoor dat vrouwen in overheidsdienst niet langer automatisch ontslagen werden de dag dat ze in het huwelijk traden. Met andere woorden: Corry streed in de 20e eeuw decennialang onvermoeibaar voor vrouwenrechten en emancipatie. Een standbeeld waard!

Corry Tendeloo?
Precies. Te weinig mensen hebben van haar gehoord. Zij streed als PvdA kamerlid voor vrouwenrechten en emancipatie tussen 1947-56. Met de succesvolle Motie-Tendeloo zorgde zij voor de afschaffing van het arbeidsverbod voor getrouwde ambtenaressen in 1955. Dit verbod maakte dat onder meer juffen, secretaresses en andere vrouwen in overheidsdienst gedwongen werden ontslagen de dag na hun trouwen. Ook vocht Tendeloo als een leeuwin voor het schrappen uit het burgerlijk wetboek van de zogenoemde ‘handelingsonbekwaamheid’ van getrouwde vrouwen – wat onder andere inhield dat deze geen bankrekening konden openen, hypotheek of verzekering konden afsluiten of zelfstandig op reis konden zonder toestemming van hun man. Getrouwde vrouwen móchten wel werken voor bijvoorbeeld een (familie)bedrijf, maar alleen met toestemming van hun man en alleen als ze hun loon bij hem inleverden. De handelingsonbekwaamheid werd met hulp van Tendeloo afgeschaft in 1956. Daarnaast zorgde Tendeloo voor de verlening van stemrecht aan vrouwen in Suriname (wat toen nog viel onder het Koninkrijk der Nederlanden) en zette ze zich in voor de afschaffing van de wettelijke bepaling van de man als hoofd van het gezin.

– Meer lezen over Tendeloo hier
Petitie