Spinelli-groep presenteert nieuw ontwerpverdrag voor de EU

De Spinelli-groep, een verzameling europarlementariërs van verschillende politieke groeperingen die federaal gezind is, heeft een vervanger voor het Verdrag van Lissabon gepresenteerd. Als bijnaam kreeg het al: Verdrag van Bozar.

Andrew Duff, een Britse liberale europarlementariër, wordt genoemd als belangrijkste vormgever ervan.

Het ontwerpverdrag lijkt een belangrijke stap in de discussies over Europa te zijn. Concreet wordt neergezet hoe de EU democratischer kan functioneren. Vage termen als ‘minder’ of ‘meer’ Europa of een ‘beter’ Europa kunnen hiermee eigenlijk naar de prullenbak.

Op HLN.be is een artikel in het Nederlands over het initiatief van de Spinelli-groep te vinden – in Nederlandse media is de Spinelli-groep onbekend.

15 gedachten over “Spinelli-groep presenteert nieuw ontwerpverdrag voor de EU”

 1. Guy Verhofstadt heeft recentelijk op zijn naam een bijzondere uitspraak staan: “Er zal geen einde aan de Europese financiële crisis komen, tenzij we verder Europees gaan integreren”

 2. Ik vind het nog behoorlijk abstract, met name blijft het vaag waar die balans tussen eenheid en diversiteit dan ergens komt te liggen. Ze willen nl. ondertussen wel ruimere bevoegdheden ohgv het economisch ~, belastingen- en werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.

 3. Het feit dat Guy Verhofstadt er iets mee te maken heeft verklaard een hoop waarom men in Nederland de Spinelli-groep niet kent of wil kennen!

  Het verdrag van “Verdrag van Bozar’ is wederom de zoveelste vertooning van politici die denken dat de EU een feit is!

 4. @1 nexus,

  “Er zal geen einde aan de Europese financiële crisis komen, tenzij we verder Europees gaan integreren”

  Ik heb ook zo’n gevoel. Met inmiddels 28 kapiteins (regeringsleiders van EU-staten) op een schip lukt het niet om een eenduidige koers te bepalen. Dan wordt het zichzelf redden ten koste van de ander. Zoals Duitsland heeft gedaan met z’n Hartz-wetgeving.

  @2 Joke,

  Ik heb het boek nog niet gelezen, misschien is het vager dan ik veronderstel. Maar ik schatte in dat een boek genoeg concrete aanknopingspunten biedt voor discussie.

  @3 Ron,

  Ik begrijp je niet. De EU bestaat. Je hebt er dagelijks mee te maken.

 5. @5: Ik heb ook het boek niet gelezen, maar wel het manifest. Nergens valt uit op te maken dat het boekwerk bedoeld is als discussiestuk, er wordt juist gesproken over een ontwerpverdrag. Zoals het er staat in het manifest – en getuige Verhofstadts uitspraken als “De lidstaten zullen niet verdwijnen, maar voornamelijk bevoegd zijn om het door Europa uitgetekende pad te gaan realiseren.” – kunnen lidstaten straks geen politiek meer bedrijven. Als de EU nl. bepaalt dat jij een vlaktaks moet hanteren, maar jij wil juist nivelleren, dan gaat dat mooi niet. (Dan kun je natuurlijk voor het associatie-lidmaatschap opteren, maar dan ontstaat weer het gevaar van cherry-picking. Bv. een regering die wel meedoet waar het gaat om economisch beleid, maar afhaakt ohgv het EVRM.)

  Het zou handiger zijn als ze zouden aangeven welke bevoegdheden je als lidstaat evt. nog wel zelf houdt. Bij een echte federatie is dat immers het geval, want anders is het geen federatie (maar een superstaat). Het door hun gehanteerde woordje ‘decentralisatie’ betreft kennelijk slechts de uitvoering – en is daardoor eigenlijk gewoon een loze term.

 6. 5 Sjaak Scheele.

  Er zal geen einde aan de Europese financiele crisis komen, tenzij we verder Europees gaan integreren.

  Zelden zo een grote onzin gelezen.

  De financiele crisis is een wereldwijde crisis.

 7. 5 Sjaak Scheele.

  U bent een colporteur die aan de deur komt met een niet werkende stofzuiger.
  En hem verkoopt als de beste stofzuiger die er is.

  Tenzij we verder Europees gaan integreren.

  U bedoelt dat de Euro niet werkt.
  Dan zijn er andere dingen die je kunt doen, behalve verder in het moeras te gaan stappen.
  Dan kun je de niet werkende munt afschaffen of aanpassen.
  Zoals de Euro gebruiken voor buitenlandse betalingsverkeer.
  Daarnaast ieder land een binnenlandse munt die binnen de Euro kan af en opgewaardeerd worden.
  Devalueren is een must om de economie van diverse landen in evenwicht te brengen.
  Maar daar zijn de noordelijke landen tegen.
  Stel je eens voor, we maken geen winst meer met Europa.

 8. @Theo

  Een simpel lesje economie:

  De monetaire politiek van de Eurozone kan onmogelijk voor alle landen een gunstig effect hebben als ze zich in een verschillende economische situatie bevinden. De financiële crisis heeft dit pijnlijk duidelijk gemaakt. De landen die in de problemen komen zien zich dan genoodzaakt om tot andere aanpassingsmechanismen over te gaan dan via de monetaire politiek.

  Veel keuze is er dan niet. Arbeidsmobiliteit is er een van. Werklozen, vooral jongeren, kunnen het land in de problemen verlaten en hun toevlucht zoeken in een sterk presterend euroland met een tekort aan arbeidskrachten. Maar binnen Europa werkt dit amper. Cultuur- en taalbarrières bemoeilijken het vinden van een job in een ander land. Rest het recept dat de voorbije jaren alom is toegepast: de zogenaamde interne devaluatie, waarbij zwaar gesaneerd wordt. Het overheidsapparaat wordt afgeslankt, er wordt bespaard op sociale voorzieningen. De lonen dalen, en dit zowel bij ambtenaren als in de privésector. De hoge overheidsschulden in de meeste Europese landen zetten nog meer aan tot soberheidspolitiek. De Europese keuze voor een politiek van afbouw van het overheidstekort, ook in tijden van recessie, en lage inflatie neemt de overheden de instrumenten voor een anticyclisch beleid van extra investeren uit handen.

  Wanneer alle landen dezelfde politiek van interne devaluatie hanteren, ontstaat een neerwaartse spiraal van steeds meer besparingen, lagere lonen en uitkeringen, minder consumptie en bijgevolg een slechter presterende economie, wat dan weer resulteert in minder overheidsinkomsten en nood aan extra besparingen. Uiteindelijk resultaat: meer werkloosheid en toenemende armoede in Europa zonder perspectief op een betere toekomst. (DeWereldMorgen)

  Of je breekt de Europese samenwerking af, wat de positie van handelsland Nederland in een steeds sneller globaliserende wereld alleen maar verzwakt. Of je opteert voor solidariteit in en democratisering van de EU via federalisering.

 9. 9 Sjaak Scheele.

  U begrijpt het niet.
  Lees mijn reactie nog eens.
  Een parallel munt invoeren.
  Bv 1Euro is 1 DM.
  1Euro is 0,8 gulden
  1Euro is 0,5 franse franc.
  Naargelang de kracht van de economie van een land wordt de binnenlandse munt gewaardeerd.
  Dan kan men binnen de Euro devalueren als dat nodig is.
  De economie van de landen groeit dan langzaam naar elkaar.

 10. Paralle Munten invoeren , kunnenwe dat dan ook weer per landsdeel doen ?? Ik ben het namelijk niet eens met de verregaande intergratie van de Noordelijke delen van de zeven provinciën en als bewoner van Holland wensch ik onze daalder terug en niet langer bij te dragen aan die Buiten-Hollandse profiteurs 😉 ( en iedereen wiens naam met -ma eindigt terug naar Frieschland .. zijn we ook van de halve PVV fractie af )

 11. 12 Al Bakrastani.

  Alles kan.
  De essentie van aanpassen is dat Griekenland, Portugal weer de kans krijgen om te concurreren met bv. Duitsland.
  Dan groeit de economie van landen weer naar elkaar toe.
  Pas dan zal de Euro kunnen gaan werken.

 12. @9, Sjaak, het is niet helemaal de waarheid:

  “Maar binnen Europa werkt dit amper. Cultuur- en taalbarrières bemoeilijken het vinden van een job in een ander land.”

  Hoezo? D’r wachten blijkbaar tientallen miljoenen Roemeinen en Bulgaren om ons land meteen binnen te dringen, doch Ascher weigert ze de toegang, afgezien van alle Europese wetgevingen.

 13. @13 Raar dat het de staten van de USA ,( samen met landen die de Dollar als munt hebben aangenomen en niet eens indirecte invloed op beleid hebben ) om eigen economisch beleid te volgen en tegelijk goed lopende en falliete staten binnen één munt te houden ….

Reacties zijn gesloten.