Spaanse rechter wil grote bedrijven vervolgen wegens “misdaden tegen de menselijkheid”

De Spaanse rechter Baltasar Garzón wil het mogelijk maken grote bedrijven te laten vervolgen wegens  misdaden  tegen de menselijkheid. Hij denkt daarbij met name aan vulture funds en aan bedrijven die zich schuldig maken aan grootschalige ecologische verwoesting. niger index

Vervolging van deze bedrijven is vrij lastig omdat een juridische basis daarvoor vaak ontbreekt. Zo zijn veel vulture funds gevestigd in belastingparadijzen als de Britse Maagdeneilanden, wat hen vrijwel onkwetsbaar maakt voor vervolging door Europese rechters. Garzón stelt daarom voor in het internationale recht een bepaling op te nemen die het rechters toestaat elders gepleegde misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen, ongeacht de vraag waar de hoofdvestiging van de dader zich bevindt.

Garzón verwierf internationale bekendheid toen hij in 1998 een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Chileense dictator Pinochet.

Bron: de Guardian