De SP een racistische partij?

gastarbeid_en_kapitaal
1983,maar is er iets veranderd?

Al heel lang wordt de SP geplaagd door verwijten dat het een partij zou zijn die het, om het eens populair te zeggen, niet zo heeft op buitenlanders. De reuring begon in 1983 met hun nota “Gastarbeid en kapitaal”:

“Het verschil in ontwikkeling en kultuur maakt het zeer moeilijk voor Nederlanders om met hun buitenlandse kollega’s samen te werken en samen te wonen”, was de schokkende verklaring uit dit racistische vod. Problemen die ook samen zouden hangen met de grote verschillen tussen hun islamitische cultuur en de Nederlandse zeden en gewoonten.

Goed, een sprong in de tijd, we gaan nu naar het verkiezingsprogramma van de SP uit 1994:

“Illegale arbeid, zoals reeds vele malen gekonstateerd in de konfektie en de tuinbouw, moet met wortel en al worden uitgeroeid. Tot nu toe treedt de overheid daartegen veel te laks op. De aanpak moet zich vooral richten op de bron: de opdrachtgevers en de illegale werkgevers.”

Mooi, heel mooi, maar onder het hoofdstuk ‘migranten’ lezen we: “De illegalen zullen moeten worden teruggestuurd. Een alternatief bestaat er niet aangezien dat onmiddellijk zou leiden tot de komst van een nieuwe groep illegalen. De overkomst van jongeren uit de Antillen naar Nederland moet ontmoedigd worden. Velen vallen hier in een diep gat, raken geïsoleerd en komen niet zelden uiteindelijk terecht in het kriminele circuit.”  

Tiny Kox de toenmalige partijsecretaris zei in een gesprek met Lekker Fris ( november 1992) waarin ook werd gesteld dat de standpunten uit de nota Gastarbeid en kapitaal niet zouden zijn gewijzigd: “Wij hebben met betrekking tot minderheden altijd het standpunt ingenomen dat je moet voorkomen dat extreem-rechts de aanwezigheid van die mensen kan misbruiken, en dus moeten de “treinladingen met profiteurs” (sic-LRD) worden tegengehouden”. 

Nu zou je denken dat zo’n Tiny Kox verder wel uitgekakt zou zijn, maar nee, hij is vanaf 2003- beloond met een zetel in de Senaat. Op deze man kom ik in een later artikel nog terug waarin het gaat over de bereidheid om tot vrijwel elke prijs te gaan regeren ( 2012).

Jan Marijnissen en Jan de Wit in 2006: ” Als in 2006 of 2009 alle beperkingen worden opgeheven en Bulgarije en Roemenië toetreden tot de EU, zal een vloedgolf van goedkope arbeidskracht onze arbeidsmarkt overspoelen” Lees hier eventueel het hele interview maar.  Brrr, vloedgolven, tsunami’s, om te griezelen. En wéér die argumenten net als in 1983 en 1994 dat het in het belang van de buitenlanders zelf zou zijn als ze maar wegblijven.

Inmiddels zijn we in 2013, slechts een paar jaar later. Vluchtelingen worden de dood ingejaagd, hongerstakers en deportaties. Wat kan ene Sharon Maria Jacoba Gerarda Gesthuizen,  die voor de SP sinds 2006 in de tweede Kamer zit uit haar strot krijgen:

“Hoe schrijnend het ook is, je moet niet toegeven aan dit soort dwangmiddelen, omdat je daarmee eigenlijk zegt: mensen als je in honger of in dorststaking gaat , dan krijg je een verblijfsvergunning en dat brengt dus andere mensen heel erg in gevaar. (…) Normaal gesproken heb je natuurlijk ook andere manieren om ervoor te zorgen dat iemand eh… wel verpleegd kan worden. In dit geval zou je dan bijvoorbeeld moeten denken aan een dwangmiddel zoals bijvoorbeeld dwangvoeding of eh… ja, een andere manier van iemand toch behandelen.(…) Hoe zit het dan met al die andere mensen die ook asiel hebben aangevraagd en worden afgewezen, kunnen die hier nou op een bepaalde manier rechten aan ontlenen en hoe gaan we dan met die mensen om? Dus dat zou echt een heel kwalijk signaal zijn van de staatssecretaris als dat zo is.”

Luister hier eventueel naar de uitzending van Argos, nadat eerst Anton van Kalmthout is geïnterviewd, komt Gesthuizen aan het woord. Wéér die “belangen” van de anderen, wéér die zogenaamde bezorgdheid, maar weg moeten ze, weg zullen ze. En ja hoor, ze zit ook nog steeds op het SP-pluche. Wat is dat toch met die SP ??

( Met dank aan mijn vrienden van www.stelling.nl  LRD)

66 gedachten over “De SP een racistische partij?”

 1. Volgens mij zijn alle socialistische partijen altijd al tegen gastarbeiders geweest.

 2. @2:

  Is de SP socialistisch? Zelf vinden ze van niet. Sociaal-democratisch geworden, mooie vrijbrief om het Kapitalisme te omarmen en lekker mee te kunnen regeren ( volgende hoofdstuk ; )
  Overigens zal dit fijne volk in NL niet wakker liggen van racisme.

 3. Tja, Gastarbeid en kapitaal, het is nooit officieel ingetrokken. De pseudomarxistische retoriek mag juist in dit verband gehandhaafd blijven.

 4. @2
  Allesbehalve. Het “communisme” is in NL gebracht door Duitse arbeiders

 5. Onder het eerste stuk van LRD heb ik het al, tot ergernis van Barkhuysen, lekker populistisch geformuleerd: Eigen Volk Eerst. Het lijkt erop, dat het doel van de SP hetzelfde is als dat van de PVV, slechts de rhetoriek is anders. De PVV heeft wat tegen moslims en de EU, de SP tegen gastarbeiders en de EU.

 6. “Het verschil in ontwikkeling en kultuur maakt het zeer moeilijk voor Nederlanders om met hun buitenlandse kollega’s samen te werken en samen te wonen”,
  was de schokkende verklaring uit dit racistische vod. Problemen die ook samen zouden hangen met de grote verschillen tussen hun islamitische cultuur en de Nederlandse zeden en gewoonten.

  Dit wordt zo uit zijn verband getrokken dat het geen recht doet aan de roep van de SP tot investering in deze groep mensen. Er was toen een grote noodzaak tot sturende maatregelen vwb de toekomst van de arbeidsmigranten. De kortzichtigheid van het blinde kapitalisme hield geen rekening met de ‘na het werken’ situatie. Zeker voor de migranten zelf was er behoefte aan duidelijkheid EN perspectief. Uiteindelijk bleken zij slachtoffer te worden van dat grijze gebied tussen werken-blijven-leven en werken-leven-gaan door het lakse optreden van de overheid.

  Analfabetisme, is dat geen verschil in ontwikkeling? Let wel: dit speelt zich af begin jaren ’80 van de vorige eeuw. De veelal Marokkaanse en Turkse arbeidsmigranten werden massaal door het bedrijfsleven naar Nederland gehaald. Bij aankomst kregen deze mensen een keuring. Een keuring? Een VLEESKEURING! Tong uitsteken, AAAA zeggen en 10 woorden Frans of Engels herhalen waren vaak al voldoende om in de metaalindustrie in de spuiterij aan de gang te gaan.

  De SP stelde zich twee mogelijkheden voor die eventuele problemen (problemen die later werkelijkheid werden) juist zouden moeten voorkomen. Maar niet alleen ter voorkoming van, ook ter bescherming van de louter voor arbeid naar Nederland gehaalde buitenlanders; deze mensen hadden afgezien van de relatief grote zekerheid op (kortdurende) arbeid, verder GEEN ENKEL perspectief. De overheid verwachte dat deze mensen vanzelf in rook op zouden gaan en de migranten hoopten door hard te werken de laatste levensfase in het vaderland door te brengen. Later zou blijken dat de SP zich terecht zorgen maakte en noodzaak zag regie te nemen; toen er geen werk meer bleek voor deze buitenlandse krachten, kwamen zij (zeer zeker ook door de taalbarriere lees: ANALFABETISME) met 1 pennestreek van de politiek massaal in de WAO; afkoopbeleid. Kun je het je voorstellen? Van de zure regen in de drup. Dan heb je keihard vuil en zwaar werk gedaan, je hebt geen enkele mogelijkheid meer om terug te keren (de kinderen wilden hier blijven) en als midden vijftiger kwam je nergens meer aan een baan door verzaking van een slappe op winst uitzijnde kapitalistische overheid; men sprak de taal niet EN had geen enkele vorm van opleiding.

  Het idee:

  1) Of na verloop van een aantal jaar – de SP denkt aan twee jaren – de Nederlandse nationaliteit aannemen,

  2) of na verloop van de bovengenoemde tijd terugkeren naar het vaderland.

  Wie kiest voor de laatste mogelijkheid, zou een som gelds mee moeten krijgen om ginds een nieuwe start te kunnen maken. De SP denkt aan 75.000 gulden PLUS een percentage van de in Nederland betaalde sociale premies.

  De buitenlanders die Nederlander willen worden, zullen zich via ‘speciale kursussen’ allereerst in de Nederlandse taal moeten bekwamen [..].

  Ik zou in die tijd DIRECT tekenen wanneer deze twee mogelijkheden in beleid zouden kunnen worden omgezet. Voortschrijdend inzicht leert dat deze mensen zelf NIETS liever wilde dan uiteindelijk terugkeren en dat tot in de derde generatie sprake is van een grote achterstand, zeker op het gebied van taal.

  Dit dreunt (blijkt nu) nog heel lang na. De eerste generatie ging er zelf vanuit terug te keren; zij zagen zelf geen noodzaak tot investering in integratie, het opgaan in de Nederlandse samenleving. Zij zagen zelf geen noodzaak tot het leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal, immers, zijzelf gingen er vanuit terug te keren naar het vaderland. De politiek heeft er helemaal niets mee gedaan. Zij bood deze mensen geen vooruitzicht op verdere integratie en werk na het werk of terugkeer naar eigen land (met ondersteuning). Nu zat men opeens met een hele generatie, slecht tot niet geïntegreerd, in een uitkeringssituatie, zonder enig perspectief. Dat noem ik misdadig beleid. Als overheid dien je toch je verantwoording te nemen?

  Hoe kun je achteraf in godsnaam spreken over racisme? Racisme door een perspectief te bieden? Wat een gelul. Leg dat maar uit aan de eerste generatie die eigenlijk niets liever wilde dan terugkeren naar het vaderland.

 7. Alles wat in het artikel van LRD is aangehaald, is mij bekend, al sinds ik SP-lid ben. Er wordt niet geheimzinnig over gedaan, alsof het smetten uit het verleden zijn die moeten worden weggepoetst.

  Ik voel me, gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de zeer gerede kans op verkeerde interpretatie, echter niet geroepen om verder inhoudelijk te reageren. Ik laat het hier dus bij.

 8. @8:

  Hoho, dit gaat toch niet over het verleden? Voorbeelden zijn recent. Je duikt weg, jammer.

 9. Het is altijd heel vervelend om aan mensen hun partijtje te komen, daarom zijn we hier ook grotendeels partijloos tegenwoordig.

 10. @7:

  Ja, en nu alles wat ik in het heden aanhaal. ik maak juist een tijdlijn, met opzet.

 11. Wat een klinkklare onzin volgens mij heeft de schrijver van dit opportunistisch stuk onzin de brochure Gastarbeid en Kapitaal nooit gelezen of hij is in bezit van een laag IQ

 12. Ik denk overigens niet dat Gastarbeid en Kapitaal racistisch was, het was alleen maar ontiegelijk prutswerk.

 13. @7 prof,

  “Het verschil in ontwikkeling en kultuur maakt het zeer moeilijk voor Nederlanders om met hun buitenlandse kollega’s samen te werken en samen te wonen”,
  valt inderdaad te lezen als:
  “Analfabetisme geeft een verschil in ontwikkeling aan.”
  En hoeft dat verschil niet per se op de islamitische cultuur te slaan.

  Maar de voorgestelde ‘oplossingen’ zullen niet werken. Als mensen zich in eerste instantie voorstellen dat ze naar hun geboorteland zullen terugkeren, missen ze de motivatie om de Nederlandse taal te leren. Dwang werkt nauwelijks in zulke situaties. Als ze tegen hun pensionering toch willen blijven, omdat hun kinderen in Nederland wonen, heeft Nederland de plicht om voor voorzieningen te zorgen. Dat is de opgave.

 14. @ 11:

  Ik gunde mijn vingertoppen even rust. Vooral op Marijnissen haak ik graag nog even in. Ik vind dit een veel te kort door de bocht stuk. Dit dwingt mij bijna taalgebruik te moeten hanteren welke ik niet wens te hanteren, zoals ‘wegkijken’ en ‘stemmingmakerij’ op het niveau van GeenStijl. Dit is echt broddelwerk. Kom op zeg…..

  Is er sprake van concurentievervalsing of wat? Als DAT al wordt getypeerd als racistisch, of rechts, of wat voor (lelijk) verwijt dan ook als het gaat om waar de SP voor staat en voor wie of wat zij opkomt, dan wordt het wel verschrikkelijk lastig communiceren. Just die no nonsense eerlijke manier van voorleggen, op een NIET populistische manier, juist die retoriek spreekt mij zo aan.

  Krankzinnig om woorden als deportatie te linken aan de SP, nee sterker nog, schandalig. De schrijver zou beter moeten weten.

  ” Als in 2006 of 2009 alle beperkingen worden opgeheven en Bulgarije en Roemenië toetreden tot de EU, zal een vloedgolf van goedkope arbeidskracht onze arbeidsmarkt overspoelen”

  Wat is hier mis mee? Dit is gewoon spreektaal. Hordes mensen? Massa’s mensen. Een hele hoop mensen? Spreektaal. Om maar aan te geven, te visualisren wat er te verwachten valt. Ook dit bleek niet uit de lucht gegrepen. Hoe zou je zaken dan in vredesnaam moeten aankaarten?? Met gebarentaal??

  Uit het betreffende artikel in het NRC:

  “De vraag naar Nederlandse truckchauffeurs zal vrijwel geheel verdwijnen omdat Oost-Europeanen dit werk overnemen. Maar ook Nederlandse aannemers, metselaars, timmerlieden en andere vakmensen kunnen dan fluiten naar hun werk. Het gaat niet alleen om seizoensarbeiders, zoals Ferdinandusse en Gerritsen suggereren. Uit een inventarisatie van de SP blijkt dat de toestroom uit Oost-Europa leidt tot ontwrichting van de arbeidsmarkt.”

  Is dit nu, anno 2013, werkelijkheid of wat? Kom op zeg! Er is trouwens helemaal niet gesproken over tsunami’s. Door deze term te gebruiken de term ’tsunami’ zou de lezer de SP aan de PVV moeten linken? Is dat het? Want dat idee krijg ik een beetje, en wanneer dat zo is dan verfoei ik dat.

  Uit datzelfde NRC stuk:

  “Werknemers uit de nieuwe EU-landen zijn welkom, maar we moeten hen beschermen tegen uitbuiting en ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt en het ondernemersklimaat niet worden verstoord. Dat kan zonder te discrimineren en binnen de grenzen van de huidige Europese regels voor vrij verkeer van personen.”

  Racisme??

  De schrijver van dit stuk heeft behalve handig knip en plakwerk (iets waar Krapuul zich meen ik juist tegen afzette) he-le-maal NIETS weten te melden waaruit ik zou moeten kunnen opmaken dat de SP een racistische partij is, integendeel. Het idee alleen al, volstrekt belachelijk. Eigenlijk zou ik het niet eens serieus moeten nemen. Als er 1 partij humaan, neutraal en constructief voor de gewone man en de kwetsbaren staat, dan is het de SP wel.

  Ik vind het een belediging, en ik begrijp werkelijk het doel van de schrijver niet. Dit is je reinste zwartmakerij.

 15. @16 Ik ben bang dat je mijn (en daarmee ook het stuk van de SP) reactie niet in voldoende mate hebt doorgelezen. Je haalt een aantal dingen door elkaar.

 16. @11 Jij vraagt mij om inhoud nou die heb je hopelijk gelezen toen je dit flut stuk schreef. Ik ben er mede verantwoordelijk voor dat deze brochure zo is geschreven. Ik heb aan alle discussies meegedaan die voorafging aan deze brochure.
  Wij hebben het nooit over deportatie gehad of andere opportunistisch crab die je schrijft. Het stuk is vanuit een humaan perspectief geschreven met als uitgangspunt de inhumane omstandigheden waarin de gastarbeiders destijds leefde in Nederland. De misbruik die werkgevers hadden ten aanzien van deze gastarbeiders. Ons uitgangspunt was met name het begrip gast in gastarbeider. De problemen die wij voorzagen en die zoals nu blijkt zijn uitgekomen.

 17. Deze brochure was zo indrukwekkend dat ie nergens op een SP site te vinden is. Hoe zou dat toch komen? Blijkbaar toch niet echt iets om trots op te zijn.

  Ja uiteraard wel om mee te lonken naar rioolrabiaten, zo van kijk ons eens onze tijd ver vooruit zijn, beetje trots er mee wapperen.

  Ik begrijp dat ook wel, want je wil als partij natuurlijk niet je racistische kiezers afstompen. Dat wil SP niet, net zo goed als dat GL of PvdA dat niet willen.

  Het is bepaald niet hip om mordicus tegen racisme en discriminatie te zijn.

 18. @17, Dus als ‘Wannsee am Innenhof’ bewoonster van Gesthuizen namens de SP zit te zwatelen over ‘aanzuigende werking’ en ‘nooit toegeven’ wanneer mensen uit pure wanhoop en woede over de manier waarop ze als minder dan beesten bejegend worden en daarmee het beleid van Schreibtischmörder Teeven (ik ben erg voor het benoemen van de zaken zoals ze zijn) in feite door dik en dun verdedigt, is dat voor het eigen bestwil van die mensen en anderen die er mogelijk over denken om asiel te vragen in Nederland? Dan is dat dus geen racisme volgens u? Dat is gewoon heel normaal? Geen monsterachtige misdaad die begaan wordt? Dan gebeurt dat alles met actieve steun en medeweten van de hele SP uit respect en waardering voor die mensen die zich nu laten uithongeren en uit laten drogen?
  U kunt hier hele lappen tekst neerplempen maar u kunt niet wegwassen en ouwehoeren dat de SP meewerkt aan de vernietiging van mensen en hun perspectief op een menswaardig leven.
  En of de SP we tegen het neo-liberale Europa is, daar ben ik evenmin erg van overtuigd. Ik denk dat de SP een soort VVD in een roodkleurig jurkje is dat bovendien erg snel flets aan het worden is.

 19. @ 20 Jij had die arbeiders uiteraard van een basisinkomen voorzien. Die arbeidsmigranten hadden geen arbeidsmigranten moeten heten, nee die hadden basisinkomenmigranten moeten heten, en de fabrieken die hadden op de gezonde gratis lucht moeten draaien. De politiek had nooit moeten bestaan, en alles wat anders denkt dan jij interneren. Althans zo lees ik: “Ik begrijp dat ook wel, want je wil als partij natuurlijk niet je racistische kiezers afstompen.” Mao v/d Heuvel sluit de gelederen wel mensen!

  Dit is zo’n onzin. Dat je voor racistenpartij wordt uitgemaakt omdat je met de juiste goede bedoelingen paal en perk wil stellen aan een voor arbeidsmigranten doodlopende weg. Dat is toch een gotspe. Ik heb hier de folder liggen, en nog meer materiaal uit die tijd over dat vraagtstuk van destijds. Je kunt dit ten alle tijde komen inkijken, alhoewel ik sterk betwijfel of je er uberhaubt wel in geïnteresseerd bent…..

 20. @22 het ding staat gewoon online ergens (niet bij de SP) en ik heb het uiteraard al lang gelezen. Het is gewoon rotzooi. De enige reden dat de SP tegenwoordig kan doen alsof het iets verstandigs is, is dat het tegenwoordig hip en in de mode is om een racist te zijn. Kort samengevat. Ik weet heus wel dat de SP niet racistisch of voor discriminatie is, maar dat zullen ze niet te hard roepen want jaagt alleen maar kiezers weg.

 21. @17 “U kunt hier hele lappen tekst neerplempen maar u kunt niet wegwassen en ouwehoeren dat de SP meewerkt aan de vernietiging van mensen en hun perspectief op een menswaardig leven.”

  Dan probeer ik mijn standpunt zo genuanceerd mogelijk, op basis van feiten, toe te lichten, en dat krijg je dit.

  U zou met wat marginale aanpassingen niet misstaan op de kieslijst van de PVV.

 22. Deze “discussie” doet me trouwens denken aan die keer dat de SP plotseling de PVV motie 35% Nederlandstalige Muziek Op Radio 2 van een kamermeerderheid voorzag.

  Toen moesten we dat ook maar volstrekt normaal vinden en onze smoel houden van gepikeerde SP’ers.

  Heb toen toch maar mijn lidmaatschap opgezegd.

  Op mijn onderbouwing heb ik toen echt 0 komma 0 inhoudelijke reactie van een SP’er gehad.

  https://krapuul.nl/overig/blog/42951/sp-niet-nationalistisch-doet-alleen-heel-goed-alsof/#sthash.MrYh2uTl.dpbs

 23. @24:

  Geef je mening nou eens over die Gesthuizen? Radio-uitzending staat hierboven. Koppel dat eens aan de praktijken van dit gore VVD PvdA-beleid, waar zij dus achter staat, en steun aan geeft ?

  Als de SP daar geen afstand van neemt, is de partij mede-schuldig. Zij die zwijgen stemmen toe. Zéker als je je muil open kan trekken omdat het er toe doet. Mensenlevens kan redden.

 24. Gelukszoekers redden is juist helemaal niet de Wil des Volksch. Begrijp dat dan.

 25. @7 prof,

  Nu zat men opeens met een hele generatie, slecht tot niet geïntegreerd, in een uitkeringssituatie, zonder enig perspectief.”

  Dat ‘zonder enig perspectief’ geldt tegenwoordig voor bijna alle werknemers van boven de 50 die zijn ontslagen.

  Maar de gastarbeiders die hier naar toe kwamen, hebben de eerste pakweg twintig jaar van hun leven niets gekost voor Nederland. Er hoefden geen kosten voor huisvesting, ziekten, scholing betaald te worden. Dat kwam ten laste van hun geboorteland. Als de allochtonen in een uitkeringssituatie terecht komen, is het relatief kort en daarmee nog kostenvoordelig voor Nederland.

  Wat is het probleem dan? Het perspectief? Zie mijn eerste zin.

 26. @27

  Dat, en de SP vist ook in de electorale PVV-vijver, dus houdt de SP lekker zijn smoel dicht over de huidige praktijken in detentiecentra als Schiphol en Rotterdam.

  Die toeteren liever wat bij een gevangenis als personeel baantjes dreigt te verliezen. Helden zijn het.

 27. @Le Roi: Wat bedoelt Gesthuizen dan in vredesnaam met “dan krijg je een verblijfsvergunning en dat brengt dus andere mensen heel erg in gevaar.”?

 28. @30:

  Zou het echt niet weten Joke. Ken je haar? Ik krijg toch geen antwoord meer : )
  O, wacht misschien zo: Hongerstaken is gevaarlijk, en als dat succes heeft gaan andere mensen dat ook doen, en dat is erg ongezond, kan je dood aan gaan.
  De logica: terug naar je onveilige land is ( dus) beter voor je.
  Want weg moeten ze wel. Niet zwichten voor hun eisen.

 29. @31: Nou, laatst tekende Doorbraak ook al zoiets on(na)volgbaars uit haar mond op (cursivering door mij):
  “Iedereen die feitelijk niet kan worden uitgezet, komt op straat terecht en veroorzaakt zo steeds meer overlast in verschillende steden. Als we zorgen voor opvang en daarmee rust, medische zorg en goede begeleiding, zal dit leiden tot meer terugkeer en minder illegaliteit op straat.”
  (http://www.doorbraak.eu/?p=11501)

  Ik dacht toen dat ze bij Doorbraak wat streng over haar oordeelden, maar nu drukt ze zich zelfs nog ongelukkiger uit. Je vraagt je af of ze van plan is groepen tegen elkaar uit te ruilen, zoals ze dat bij de PvdA zo graag doen.

 30. @32: Joke:

  Dit is precies de raarsoortige manier van redeneren die je steeds weer opnieuw ziet bij de SP, al vanaf “gastarbeid en kapitaal”.

  Het klopt niet. Een soort verdoezeld nationalisme en xenofobie.. Ik zou heel graag een ferme SP zien, die zonder mitsen en maren en ingewikkelde formuleringen de Vluchtelingen steunt, en _dus_ huidig regeerbeleid afkraakt tot op het bod, alle reden toe, niks polderen.

  Je bent een socialist, of je bent het niet. Dit ligt op het scherp van de snede, dit verdraagt geen blabla meer.

 31. Ik snap niet dat mensen kritiek op oneerlijke, van bovenaf opgelegde concurrentie op de arbeidsmarkt verwarren met anti-gastarbeiders zijn. Wie zo denkt is bewust bezig met feiten verdraaien. Over Gastarbeid en Kapitaal: Was de brochure wat knullig? Ja, en qua toon en deels inhoud zeker tijdsgebonden. Maar heeft iemand ooit deze brochure aan fabriekscollega’s van, bijvoorbeeld, Marokkaanse afkomst laten lezen? Al of niet islamitisch? Ik toevallig wel. In 1989. Response: positief tot zeer positief, óók, nee, vooral, door degenen die nog op een wachtlijst voor Nederlandse cursus stonden, en het moesten doen met een mondelinge vertaling door andere collega’s. Tip: praat eens mét de mensen waar het over gaat, in plaats van erover. I rest my case.

 32. @34: “Ik snap niet dat mensen kritiek op oneerlijke, van bovenaf opgelegde concurrentie op de arbeidsmarkt verwarren met anti-gastarbeiders zijn.”
  Als dat de bedoeling zou zijn, waar is het dan voor nodig om ze ‘profiteurs’ te noemen?

 33. @35: Joke:
  ” Anti-racisten zullen in het SP-actieprogramma tevergeefs zoeken naar actiepunten tegen racisme. Het is alsof racisme voor de SP niet bestaat. De tegenwoordig meest populaire vooroordelen van racisten tegenover allochtonen heeft men daarentegen wel in het programma opgenomen. De belangrijkste daarvan is dat allochtonen onvoldoende zouden willen integreren. De “gestokte integratie” zou er volgens de SP verantwoordelijk voor zijn dat “de solidariteit tussen allochtonen en autochtonen” afbrokkelt. De groeiende anti-migrantenstemming zou dus veroorzaakt worden door de allochtonen zelf. Ofwel: de slachtoffers van racisme zijn zelf verantwoordelijk.”

  http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10897f57.htm

  Stukje uit een andere artikel:

  “[..]Daan Sloos van de Leidse SP komt tot dezelfde conclusie. “Migranten wonen vaak in buurten met goedkope huizen. Als er nu veel migranten in een buurt komen wonen gaan de autochtonen scheef kijken. Ze voelen zich achtergesteld. Daarom vinden wij dat er een spreidingsbeleid moet komen.”

  Dat er dan spanningen in de buurt ontstaan is een gegeven. Maar worden die spanningen veroorzaakt door de migranten, zoals het er in de analyse van Daan op neerkomt, of worden die spanningen veroorzaakt door sociaal-economische ongelijkheden? De SP besteedt ook wel aandacht aan sociaal-economische omstandigheden, maar daarnaast wijst zij naar mijn( = Gerrit de wit, LRD) idee te veel met het vingertje naar de migranten als veroorzakers van spanningen. Ze draaien oorzaak en gevolg om, waarmee het beeld van de migrant als profiteur niet wordt ontkracht.

  http://www.doorbraak.eu/gebladerte/00770p46.htm

  Grappig dat alle SP-ers hier over “gastarbeid en kapitaal” gaan zwatelen, terwijl ik met opzet een opbouw in de tijd geef tot aan een paar weken geleden met kwalijke opmerkingen van die van Gesthuizen.

  Geen woord, geen mening, niets.

  Ik weet toevallig uit eigen ervaring dat je het beleid van de SP beter niet kan bevragen, want je krijgt gewoon geen antwoord, en zeker niet van het partijkader.

 34. De voorlopers van de SP waren op “arbeidsmigranten” opgebouwd , namelijk op mensen uit Friesland , Groningen en Zeeland die met een vreemde cultuur naar het westen des lands kwamen .. Natuurlijk waren ze dat in Oss in de jaren 80 vergeten , die ooms en tantes die vanuit hun katholieke dorp richting het westen waren getrokken ..

  en Johnito @34 Die “oneerlijke concurrentie “is plotseling geen probleem wanneer het mensen zijn die voor buitenlandse firma’s of internationale instituten werken .. Ik werk op zo’n instituut en het ligt daar vol met luxe uitgaves in 4 talen van o .a. de gemeente over huisvesting , regels , rechtsbijstand ect , een groot contrast met de vodjes die je de gemeente op plaatsen waar men het geen ex-pats maar gastarbeiders noemt neer plempt . rare is dat in Den Haag de PVV wél over die vodjes klaagde , maar niet over die luxe uitgaves, maar die zijn dan ook voor mevrouw Wilders en haar collega’s ..

 35. @24, ’t Is hard hè als iemand het valse beeld van beschaving dat je van jezelf hebt aan diggelen slaat.

 36. SP is inderdaad al lang een racistische club maar ingehaald door anderen

  nochtands niet vies van meedoen aan het mocrodebat

  tevens antirokers wat natuurlijk veel erger is dan moslims bashen
  dus NEE tegen de SP

 37. Ik heb geen idee wat je achterliggende gedachte is met dit artikel of wat je ermee denkt te bereiken, maar ik sluit grotendeels me aan bij de reacties van Fets en Johnito. Sharon Gesthuizen, Tiny cox de SP en zelfs Gastarbeid en Kapitaal wegzetten als racistisch is een mening die ik niet deel. Juist het met beide benen midden in de samenleving staan, problemen signaleren en tot een oplossing proberen te komen is mi de grote kracht van de SP. Het aanvallen van de SP door een vergrootglas te leggen op, en hierdoor alle nuance weg te laten doet mij idd heel erg denken aan TMG, Powned, geen stijl etc.
  Ben benieuwd naar het vervolg.

 38. @41:

  [..][ Ik heb geen idee wat je achterliggende gedachte is met dit artikel of wat je ermee denkt te bereiken ][..]

  Een discussie proberen te beginnen over het feit dat de “Socialistische” Partij al decennia een probleem heeft met populisme, nationalisme en racisme. Zowel in het partijkader als het electoraat. Wel eens iets gelezen over de uitwisselbaarheid tussen de SP- en PVV-kiezers? Hoe komt dat toch hè? Bijna communicerende vaten. Je moet ze als partij maar willen hebben die PVV-stemmers. Maar ja, het pluche en de macht.

  Veel inhoudelijke reacties heb ik van “de ” SP nog niet gelezen, anders dan scheldpartijen. Het ligt toch wel heel gevoelig, en daar is een reden voor.

 39. Verbazingwekkend. Dit alles.

  1. Het CDA en de VVD halen hier mensen naartoe om ze te gebruiken als goedkope arbeidskrachten. Hierdoor staan Nederlanders op straat.

  2. De SP vind / vond dat niet een heel goed plan. Want dat is het ook niet.

  3. Beter hier de werkloosheid oplossen door eerst eens Nederlanders (tegenwoordig zijn dat ook Marrokanen, Turken, Chinezen etc..) aan een baan te helpen en tergelijker tijd ter plaatsen waar de mensen vandaan komen iets doen aan hun perspectieven. Lijkt me zinniger. Als ik uit Afrika kom en kan met behulp van degelijke ontwikkelingshulp mijzelf daar ontplooien en werken aan een toekomst dan zou ik liever thuis blijven dan hierheen komen. En hier in Nederland kunnen ze dan gewoon hun baan behouden.

  Volgens mij is de bedoeling van de SP niet die mensen in een hoek te zetten maar gewoon om conflicten tussen beide te voorkomen. (Op die conflicten teren partijen als VVD en PVV namelijk). Verder moet er wat gedaan worden aan ontwikkelingshulp omdat er teveel in de zakken van CEO’s of corrupte Warlords terrecht komt.
  En hier zijn weer CEO’s die “gastarbeiders” aan nemen nu zijn dat de Polen etc..

  Doe je dat dan moet dat wel volgens normale CAO’s dat is volgens mij ook altijd wat de SP zegt.

  Ik weet eignelijk niet zo goed wat ik met deze info aan moet op dit moment.

 40. @29

  Qoute “Dat, en de SP vist ook in de electorale PVV-vijver, dus houdt de SP lekker zijn smoel dicht over de huidige praktijken in detentiecentra als Schiphol en Rotterdam.”

  Groots mogelijke bullshit. Jarenlang is er al maandelijks een wake als protest tegen dit inhumane asielbeleid mede georganiseerd en ondersteund door de SP.

  “Die toeteren liever wat bij een gevangenis als personeel baantjes dreigt te verliezen. Helden zijn het”
  Vergrootglas, nuanceloos TMG, powned, geenstijl…..

 41. @44:

  Ja, dat horen we wel aan die uitspraken van van Gesthuizen hoe dit lid van de tweede Kamer “tekeer” gaat tegen de praktijken daar in Rotterdam en Schiphol, laat me niet lachen( eerder huilen) , maar wél Teeven steunt in zijn beleid.

 42. @36: Doorbraak (toen nog De Fabel van de Illegaal geheten) zit er natuurlijk al heel lang bovenop. Maar als je dan een citaat van Daan Sloos aanhaalt, tja, dan noem je ook wel iemand. Die is al in ’98 bij de SP weggegaan, sinds ’01 heet zijn partij Leefbaar Leiden en hij heeft ook uitgebreid lopen lonken naar Verdonk en Wilders. De man is echt het vleesgeworden ressentiment: op sommige momenten heel socialistisch maar dan ineens wordt zijn geest weer verduisterd door zijn valse bewustzijn. Maar ja, ik was laatst bij een vergadering van de belangenvereniging van mijn wijk en daar wemelt het van zulke types. De 3 grootste pijnpunten hadden alle 3 met de islam te maken (er komt hier o.a. een moskee om de hoek) – allemaal ingebeelde angst, maar durf er maar ’s wat van te zeggen! Die vinden dan bij Sloos een gewillig oor, maar bij de SP bepaald niet.

  @44: “Groots mogelijke bullshit. Jarenlang is er al maandelijks een wake als protest tegen dit inhumane asielbeleid mede georganiseerd en ondersteund door de SP.”
  Maar de SP heeft in Zeist voor (de nieuwbouw van) Kamp Zeist gestemd. En dan op persoonlijke titel naar zo’n wake gaan, dat is toch hypocriet? En ook in Zaandam was het de SP die mogelijk maakte dat daar een bajesboot (voor opsluiting van illegalen) kwam, omdat het zo goed was voor de werkgelegenheid.

 43. @46:

  Als ik over “de” SP schrijf weet ik ook dat er veel goede mensen bij die partij zitten hoor. Maar, en dat is een persoonlijke smaak, ik zou zelf dan direct aan het partijkader te vragen afstand te nemen van bijvoorbeeld zo’n Gesthuizen. Het ontbreekt ze aan moed.
  Niets, helemaaL niets is er ooit gecorrigeerd, terwijl Links NL al decennia wijst en vraagt naar zaken met betrekking tot deze onderwerpen.

  Inderdaad, Zeist, ook zoiets, voorbeelden te over. Zo een gevangenismail van Emile Roemer waar ik over schreef, zelfde laken een pak. Een hoop blabla, maar waar gaat het nu eigenlijk om? Ik vrees om het behoud van de cipierbaantjes, verpakt in weer zo’n fraaie redenering over het “belang” van de gevangenen, Arnold wees daar ook al op. Zo worden ook alle ( inburgerings)maatregelen in verband met buitenlanders verpakt in wollige bedekte frasen als zouden die in hun eigen belang zijn.

  Nooit, helemaal nooit, zie je een beleid dat wij inwoners van dit land niet zo moeten zeiken en zeuren, en de hand maar eens in onze eigen boezem moeten steken. De SP houdt zodoende prachtig de populistische status quo in stand.

  Ik vermoed dat áls ze een echte draai zouden maken met betrekking tot buitenlanders vluchtelingen en illegalen ( o, die woorden..), de partij voor een groot gedeelte leeg zal lopen.Naar de PVV, en dat weten ze.

  Overigens zie je hier en ook op Twitter, niet echt een inhoudelijk gesprek, scheldpartijen ja. Gestoken als bijen. Angst ook om meningen te geven. En ja, ik confronteer, daag uit, maar kom ook met praktijkvoorbeelden en quotes. Omgekeerd? Niets.

  Wat een genot om je reacties te lezen Joke. Wil ik zomaar even kwijt, geeft me moed, dank je.

 44. @44
  Als jarenlang medeorganisator van die wakes is mij van een SP-participatie nooit iets ter ore gekomen. Er zullen individuele leden of sympathisanten zijn, maar als partij zwijgt men als het graf.

 45. @47: Da’s lief van je. Ik ben ook blij met jou, dat je hier weer regelmatig schrijft.

  “Ik vermoed dat áls ze een echte draai zouden maken met betrekking tot buitenlanders vluchtelingen en illegalen ( o, die woorden..), de partij voor een groot gedeelte leeg zal lopen.Naar de PVV, en dat weten ze.”
  En in die zin is het ook wel weer begrijpelijk… Maar er zou net zo goed ook instroom kunnen komen van ontheemde CPN-ers en PSP-ers, teleurgestelde PvdA-ers etc., doordat er dan eindelijk weer wat te kiezen valt.

 46. Zoals ik al een keer eerder in een reactie op deze site geschreven heb; begin jaren 60 werden Turken en Marokkanen in massa door het bedrijfsleven hier binnen gehaald gesteund door partijen als VVD en andere rechtse partijen en door deze werkgevers bestempeld als hard werkende mensen die het vuile werk wilden doen waar een Nederlander zijn neus voor ophaalde.
  Tot het moment dat deze werkgevers voor deze goedkope arbeidsmigranten het zelfde loon moesten gaan betalen als voor een Nederlander.
  Toen werden deze door de werkgevers voordien als hardwerkend bestempelde arbeidsmigranten door diezelfde werkgevers uitgekotst als paria’s.
  Nu zijn het de Polen, Roemenen en Bulgaren die door dit zelfde bedrijfsleven hier binnen gehaald worden als hardwerkende arbeidsmigranten.
  En er zal ooit een moment komen dat deze werkgevers ook aan hun een fatsoenlijk loon zullen gaan moeten betalen; en ook dan zullen ook deze mensen door deze werkgevers weer uitgekotst worden.
  En ik vind het erg dat als er een partij is die hier een bepaalde visie over heeft om dit soort wantoestanden te trachten te voorkomen; dat dit dan gelijk bestempeld word als discriminatie.

 47. Geheel off-topic maar ik hoop dat het geplaatst wordt.

  Deze site begint verdorie steeds meer op SP-transparant te lijken. Een (vooral klein) groepje vaste reaguurders die elkaar steeds weer veren in hun gat steken en vooral iedereen die het niet met hun eens is afzeiken.

  Valt me ontzettend tegen van Krapuul, het WAS zo’n leuke site.

 48. We hebben 15000 nog wat scheldstukjes over diverse partijen en in nog geen procent daarvan staat iets negatiefs over de SP. Dus ik denk dat het wel meevalt.

 49. @52:

  Karel SPoorman:

  Eerlijk gezegd komt er ook niet veel _inhoudelijke_ reactie van “de” SP-ers.

 50. @52, Ik zou zeggen: kom er maar in…al dan niet met veren, te steken in achterste delen…

 51. @52 Karel,

  Evenmin denk ik, net zoals #23 jvdheuvel, dat de SP een racistische partij is, zeker niet bewust. Maar ze is wel populistisch. Dat houdt vaak in dat ze oppervlakkige, maar eigenlijk asociale meningen uit de straat niet weerspreekt. Dat kan resulteren in, zoals #33 Le Roi opmerkt, ‘een soort verdoezeld nationalisme en xenofobie’.

  Kritiek op de SP is hier meestal onderbouwd. Niet zoals afzeiksites als SP-transparant doen.

 52. @48

  De Rotterdamse SP is samen met een aantal kerken actief in het stedelijk netwerk Welkom Onthaal, dat ook de maandelijkse wake organiseert.

  iedere eerste zondag van de maand om !9:00 uur is er bij het detentiecentrum zestienhoven een wake. Een ieder die de wake bij wil wonen is van harte welkom.
  Deze informatie staat ook iedere maand op de agenda van de Rotterdamse SP
  .Locatie: Detentiecentrum bij Vliegveld Zestienhoven, Portelabaan 7 3045 AN Rotterdam.Tijd: van 19.00-20.00 uur.

 53. @57 Best mogelijk, dat individuele SP-ers, zelfs hele afdelingen zich tegen xenofobie en voor vluchtelingen engageren. Dat is mooi en goed. Maar, over figuren als Wilders en de huidige, meer algemene xenofobe stemming bij het kiesvolk, blijf ik de afkeuring van het partijkader missen. Ik mis een duidelijk “niet met ons”.

 54. Het is niet alleen mogelijk het is zelfs heel gewoon. Maar “de top” hoor je er niet over.

 55. @58

  Hoe duidelijk wil je het hebben?
  In Chocoladeletters op de voorkant van de krant van hersendood NL?
  Zowel Agnes Kant als Emilie Roemer hebben beide aangegeven dat regeren met de PVV geen optie is, wat mij betreft mag de VVD daar aan toe gevoegd worden

 56. @60 Waar het om gaat is dat de top niet op de barricaden staat tegen racisme/discriminatie/nationalisme. Ik zal nog net niet “integendeel” hieraan toevoegen.

 57. @60, Nog niet zo heel lang geleden kon Roemer zich naar eigen zeggen voorstellen te gaan regeren met de VVD van Rutte. De VVD van een Rutte die de fascisten van Wilders eerder (en dat is in mijn optiek cruciaal) een hele normale partij met hele normale standpunten had genoemd. Weet u nog? En als je je kunt voorstellen met zulk schorem te gaan regeren, deug je zelf evenmin. Simple as that. SP racistisch? Absoluut!

 58. Als er al ooit partij prominenten van welke partij in de TK dan ook op de barricaden gaan staan tegen racisme/nationalisme/discriminatie acht ik het het meest waarschijnlijk dat dit SP ers zijn. 🙂

 59. Zou mooi zijn we hebben het alleen nog niet gezien. Shit zeg ik bijna weer “integendeel”.

 60. @63: Paul:

  Het electoraat van de SP bestaat voor een groot deel uit mensen die tegen de EU en de euro zijn. Dat kan, om heel veel redenen, maar de redenering bestaat meestal uit “ze” pakken geld en banen af van “ons”. Als de banken niet gered hoeven te worden, zouden “onze” zorg en “onze” AOW niet aangetast worden bijvoorbeeld, de grens met puur nationalisme is flinterdun. Veel uitgebreidere smaken kan ik in de motivaties niet ontdekken Daarbij, maar dat is een persoonlijk ding, mis ik het intellectuele, filosofische debat over de inrichting van de samenleving. Het behoud van banen verandert namelijk niets fundamenteels aan het Kapitalisme.
  Misschien komt dat ook door het overwegend lagere opleidingsniveau van De SP-kiezers. Ik kom er meestal niet “ver” mee.
  Ik vermoed dat als Socialisme zou betekenen dat we geen auto meer kunnen rijden en de SP verkondigt dat, het met de SP snel afgelopen zou zijn, want ook milieu is niet echt iets waar de achterban zich schreeuwend druk over maakt.

  Wat je dan vanzelf krijgt, is een kader dat zaken gaat beslissen voor de achterban, of simplistische standpunten in gaat ( moet) nemen én daar vaak mee in de knoop zit.

  Verder zou ik niet weten waarom je eerst je sporen verdiend moet hebben in actievoeren of in stalletjes staan met tomaten en foldertjes voordat je iets gaat betekenen binnen de SP. Het doet me ook een beetje oud-CPN aan, daar werd ik ook al allergisch van het adagium: alles-in-het-belang-van-de-partij. PSP-ers en CPN-ers dat boterde eigenlijk maar zelden. Heeft ook iets met karakters te maken denk ik, een divers heel leefbaar rommeltje verkiezen boven structuur.

 61. @63, dit is ook mijn hoop Paul. Verder denk ik dat er zeker ook een links georiënteerde partij moet komen om de leemte door GL, PvdA gelaten nog in te vullen.

  Dit zou zeker ook SP kunnen baten want er is noodzak in deze crisis aan en intellectueel offensief aan de linker kant.

Reacties zijn gesloten.